Holmsunds framtidscenario kring byggandet

Sedan kommundelsnämnderna (hädanefter KDN) nedläggelse så har debatterna ökat i samhället kring demokrati, påverkan och centrala Umeås utveckling kontra Holmsunds. Det förståeligt och logiskt när Umeå förändrats så mycket på kort tid att sådana diskussioner startas. Känslan i Holmsund har präglats snarare av en känsla av att vara i skugglandet eller på efterkälken med t.e.x. nedläggelse av kommunhuset som symboliskt exempel.

Och Umeå växer. Det innebär konkret att Holmsunds befolkning i relation till Umeås minskar. Idag pratar vi om att Holmsund, som fortfarande är Västerbottens fjärde största samhälle, har ungefär 8% av Umeå Kommuns totala befolkningsmängd. Det är en minskning från 10% och det har skett ganska snabbt och parallellt till förtätningen i Umeå och den s.k. ”femkilometerstaden”.

På sikt kan detta innebära problem för att argumentera kring satsningar på service, infrastruktur, skolor och att locka företag till ett aktivare centrum. För att klara av en sådan utmaning måste vi vara offensiva.
Nyckeln för fortsatt utveckling för att lösa flera ”proppar” i systemet som rör utvecklingen i Holmsund ligger alltså i den mån vi kan dra nytta av att Umeå expanderar och de effekter t.e.x. gentrifikationen och bostadsbristen i Umeå innebär. Konkret innebär det att Holmsund måste bygga mer, vilket det finns ökade möjligheter till när AB Bostaden nu vågat satsat på Sävar och det är billigare än någonsin för privata byggbolag att bygga hyresrätter. Profiten överlag blir godare, inkomsterna tickar på bra med hyresrätter. Det är glädjande då hyresrätter, radhus och andra billigare lösningar kommer attrahera människor när Umeås hus- och bostadspriser skjuter i höjden. I viss mån kan Holmsund attrahera även studenter, unga och andra som i sin tur kan öppna upp möjligheterna för att mer levande centrum.

 

Följdaktigen är min åsikt att vi, inte, ska satsa på villor utan på andra boenden i första hand. Villabeståndet i samhället är god och den karaktären kommer ej att försvinna, men det mest logiska utifrån dagens situation är att dra nytta av Umeås expansion för att bibehålla Holmsunds intressen som samhälle. Holmsunds karaktär kommer på det här sättet bibehållas.

Fler boende, fler skattebetalare, kommer också öka argumenten för bättre kollektivtrafiklösningar och många andra ”proppar” som ligger i systemet.

 

För första gången på flera år har nu också Holmsunds utveckling på riktigt börjat diskuteras på kommunnivå. Centrumutvecklingen kommer hamna i 2017 års budget och perspektivet från kommundelarna kommer stärkas alltmer då de ej finner sig i att vara i skuggan av Umeås utveckling utan är orter med historia, självförtroende och en framtid för sig. Det är tack vare ökade aktiviteter bland politiskt aktiva och medborgare som detta skett. Och vi kommer fortsätta med det.

 

Den demokratiska aspekten

Möjligheten att komma igång med detta byggande ligger i att vi i Holmsund påbörjar en konstruktiv dialog om vars vi vill se nya byggnationer, och vilka byggnationer vi vill ha. S föreningen spelar här en avgörande roll för att föra kommunikation med kommunledningen och andra instanser. Det är också de första stegen mot de s.k. demokratiråd som återgivs i Socialdemokraternas kommunala handlingsplan. Påvisas det aktiviteter som belyser den politiska viljan i Holmsund ökar argumenten att återinsätta demokratiska organ som ”on the ground” kan ta tillvara holmsundsbors intressen och idéer. Här ger bostadsmöjligheten oss en chans att ta igen mycket av det vakuum som skapats efter KDNs nedläggelse.

 

En väl utvecklad plan med många åsikter, aktiva medborgare och många fräscha idéer kommer utan tvekan putta fram Holmsund i ”röret ” och utvecklingen framåt. Det kommer också garantera att ingenting planeras över våra huvuden och på ett sätt som vi inte vill. Det är holmsundsbor som ska äga frågan om Holmsund. Det förutsätter aktiva och intresserade medborgare och att öppna möten, dialogmöten, att föreläsningar sker från föreningar, partier och experter. En diskussion om framtidens Holmsund måste börja, från grunden. Här kommer jag göra mitt yttersta.

 

Samtidigt ser vi de första stegen mot nya byggnationer och för att lösa just en av dessa proppar. Nämligen byggandet av ett nytt äldreboende vid Konsum som i sin tur kommer lösgöra villor. Vilket i sin tur stärker argumentet att satsa på hyreslägenheter och radhus då villabeståndet kommer öka. Här gör lokala PRO ett jättejobb för att få till stånd bygget. Alla behövs i arbetet men nog ska vi kunna garantera Holmsunds inflytande och framtid. Vi börjar med att bygga för framtiden.

En kommentar

  1. Pingback: Bygg hyresrätter i kommundelarna | Holmsundarn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.