Interpellation och ambitioner från Holmsunds S

Hej allihopa!

Först tänkte jag meddela att Holmsunds Socialdemokrater numera har en facebooksida. Gilla och sprid oss gärna.

Det andra jag tänkte meddela att jag sedan förra årsmötet valts av medlemmarna i Holmsunds S till ordförande för partiets verksamhet i Holmsund.

Det tredje är att bland de första sakerna vi har valt att ta tag i är byggandet och problemet med att få till stånd detta. Detta har vi nu valt att bemöta på flera sätt.
Delvis har vi fört dialog med entrepenörer och medborgare. Utifrån dessa samtal har vi beslutet att delvis pressa på internt, delvis valt att lägga en interpellation till kommande möte med Arbetarkommunen i Umeå som kommer behandlas den 24:e April. Nedan följer ett textstycke om detta från vår facebook.

”Idag har vi lämnat in en interpellation till Umeås Arbetarkommun och byggnadsnämnden rörande svårigheterna för privata och offentliga bolag (Bostaden) att bygga t.e.x. trygghetsboende och hyreslägenheter i vårt samhälle. Dessa frågor är baserade i vår dialog med politiska krafter samt lokala entrepenörer och medborgare. Flera av de lokala projekten har idag lagt ned sin verksamhet p.g.a. kostnader, ofördelaktiga lån och långa väntetider. Detta rör bland annat det väntade trygghetsboendet vid konsum. Idag finns över 200 larm till Hemtjänsten i Obbola och Holmsund.

Vill ni hjälpa oss att väcka intresset för att Holmsund också ska tjäna på att Umeå växer så gå med i vår förening eller gör din röst hörd inom lokalmedia och t.e.x. på facebook.

Vi tar våra medborgares oro på allvar. Holmsund ska leva och frodas!

Våra frågor är:
Vad görs idag för att stimulera för privata aktörer att bygga i Holmsund?

Är starkare ägaredirektiv vägen vi måste gå för att kunna använda Bostaden för att stimulera lokalt byggande?

Vill ni bidra till utvecklingen av Holmsund så är du välkommen på våra öppna möten eller att bli medlem i partiet.

Mycket vänliga hälsningar
Stellan Elebro
Ordförande, Holmsunds Socialdemokrater”

Slutligen har vi tagit beslut på att aktivt agera i frågan ännu tydligare genom att t.e.x. lyfta fram visioner för framtida Holmsund. Vi har sedan tidigare även haft medlemsmöten på ämnet där vi tagit fram prioriteringar om hur vi vill att Holmsund ska utvecklas. Detta ämne bör vi återkomma till. Bara med tydliga visioner kan vi skapa intresse.

Mest problematiskt för stunden är dock att ett trygghetsboende och byggandet av hyresrätter nu står i stå på grund av de anledningar som nämns i texten ovan. Det är självklart oacceptabelt. Över 200 äldre behöver idag ett trygghetsboende i Holmsund/Obbola, vilket Hemtjänsten rapporterat till oss. Mycket av den problematik de stöter på i sin yrkesroll, går således också att koppla till det faktum att Holmsund ej växer när Umeå gör det. Vi har också haft dialog med dem inom andra ämnen och därför uppmanat politiker att besöka arbetsplatsen.

Vi kan också notera att vår förening arbetat hårt för att klarhet i frågan om Holmsunds centrumutveckling, och då i synnerhet, en lösning på säker över/undergång över järnvägen. Här har vi ställt frågan till Region Västerbotten, Trafikverket och Kommunen. Sedan tidigare vet vi att Trafikverket och Region Västerbotten behandlat kommande budget och infrastruktursatsningar i början av året. Just nu inväntar vi svar på det hela. Ni skall dock veta som medborgare att fortsätter arbeta med frågan.

Vidare kommer vi ta fram ett lokalt flygblad om vår S-förenings ambitioner till valet 2018.

Slutligen hoppas jag att deltidsbrandmännens förhandlingar med kommunen går framåt. Holmsund behöver sin brandkår!

Detta skrev jag när jag blev ordförande för S i Holmsund och detta kan ni ställa mig till svars för.

”dag blev jag ordförande för Socialdemokraterna i Holmsund, västerbottens äldsta socialdemokratiska organisation. 2016 var ett aktivt år som applåderades av föreningens medlemmar på dagens årsmöte. Fokus har bland annat varit att stärka de lokalpolitiska frågorna, öppna upp verksamheten för allmänheten och organisera sig kring kyrkovalet. Vi har även haft öppna möten kring framtida byggandet och bildning i tryggheten i samhället. Vi har även ökat vårt deltagande i arbetarkommunen och stärkt vår medverkan i nämnderna. Vi har aktivt arbetat internt under året för att ge vår syn på saken om Holmsunds framtid – och kommer så fortsätta. Det var en välförtjänt applåd till en hårt arbetande styrelse som tar medborgarnas frågor på allvar.

Från och med idag så är det alltså jag som fått ta över denna fana som ordförande i en s-förening där medlemmarna inte backar för att säga sin mening.

Verksamheten kommer framöver nu ”vrida upp volymen” lite om mina målsättningar för verksamheten realiseras med mer öppna aktiviteter, fler intressanta möten för allmänheten och starkare lokalorganisation. Inte minst siktar vi på ett 100 års jubileum denna första maj. Jag kommer tala på Himmelska Fridens Torg med fokus på vår historia och knyta an till dagens utmaningar lokalt och nationellt. Rekryteringen kommer också vara ett fokusområde, särskilt bland yngre och barnfamiljer. Som jag sa i dag i ett mindre tal, taget på volley, till föreningens medlemmar

”Det skall inte råda någon tvekan i vårat samhälle att det är socialdemokratin som kommer föra Holmsund in i framtiden, sprid det till alla ni känner”. Och det är ord jag står bakom.

Från och med idag är valrörelsen startad i Holmsund, men inte bara det, från och med idag så börjar ett arbete att stärka lokaldemokratin och inflytandet, att göra politiken relevant igen för våra medborgare. Vi kanske inte har en kommundelsnämnd längre, men de målsättningar om inflytande, aktivitet och engagemang som en gång i tiden sattes för denna verksamhet kommer jag försöka göra mitt bästa att följa. Det är helt enkelt vad jag tror på.”

Nu kommer jag sätta mig ned och planera vårens öppna möten och teman. Kom gärna in med förslag och aktivera er gärna i vår förening. Ett av dessa är få klarhet i hur den nya landstingsorganisationen kommer att se ut. Alla medborgare är välkomna att höra av sig.

Mvh
Stellan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.