Diskussion: Holmsunds hållplatser på Vasaplan

Efter Lennart Holmlunds inlägg i frågan och den efterföljande debatten på Anders Forss blogg (och här samt även här) mellan Forss och Holmlund så har jag till sist också tagit del av den revidering av översiktsplan som åsyftas i diskussionerna. Några av er har säkert också sett artiklen i VK där frågan behandlas. I debatten mellan Forrs och Holmlmund kan jag rekommendera att läsa Lars Flemströms som tillägg.

I och med att jag nu länkar denna revidering hoppas jag att fler kan ta del av det faktiska förslaget och inte bara ta ställningen till debatten som sådan, vilket är mycket enkelt, i dagens läge. Jag uppmanar ändå intresserade att läsa debatten. Även om jag själv och andra säkert har åsikter om formatet och tonen i den. Jag ska dock försöka hålla mig mer saklig och i synnerhet då med ett Holmsundsperspektiv.

För att återgå till den remiss som nu ligger ute kan jag dock lyfta fram aktuella delar.

Från sida 46:
”Funktionalitet i noder
Kollektivtrafiken i Umeå utgår från en struktur med tre starka noder/
bytespunkter: Vasaplan, Umeå C och Umeå Östra. Den strukturen ska
bevaras och förstärkas. Stora flöden av människor kommer att röra sig i
närheten av Umeås resecentra vilket ger underlag för nya verksamheter
och aktiviteter i dess närområden. Noderna ska utformas så att det blir
tydligt och enkelt att resa med kollektivtrafik. Det är viktigt att platserna
utformas på ett sätt som garanterar kapaciteten på lång sikt.
Vid Umeå C och Umeå Östra ska en effektiv trafikering med goda
omstigningsmöjligheter mellan tåg, regionbussar och lokalbussar erbjudas.
Detta kommer att bli än viktigare i takt med att staden växer och ny
infrastruktur tillkommer (t.ex. Norrbotniabanan). Vasaplan ska fortsatt
vara det centrala navet för stadsbusstrafiken.

Riktlinjer
• Vasaplan, Umeå C och Umeå Östra ska fortsatt vara de tre huvudsakliga kollektivtrafiknoderna
i Umeå.
• Regionbusstrafiken koncentreras till Umeå C och Umeå Östra. Stadsbusskoppling
ska finnas både vid Umeå C och Umeå Östra för att möjliggöra goda bytespunkter.
• Noderna planeras på ett yteffektivt sätt med resenären i fokus.
• I och invid noderna ska kompletterande verksamheter som skapar medvärden för
resenären möjliggöras.
• Goda förbindelser ska finnas mellan de centrala noderna i kollektivtrafiksystemet.
• Hållbara kombinationsresor med tåg ska underlättas genom en bra infrastruktur
för fotgängare, cyklister, bussresenärer och t.ex. bilpoolsverksamhet i anslutning till resecentrum”

Från sida 47:

”För att tillvarata den nya järnvägsinfrastrukturens potential krävs snabba
förbindelser med flexibla och smidiga omstigningar mellan olika transportmedel.
Ett ”hela resan”-perspektiv är avgörande för att tåget ska bli
ett attraktivt färdmedel. Idag ökar regiontågens marknadsandel av det
kollektiva resandet, vilket innebär att regionbusstrafiken behöver ses över
och eventuellt omstruktureras mot att i större utsträckning mata in resenärer
till bytespunkter med tågtrafik. ”


Mina egna reflektioner över detta:

Här kan det vara värt för er läsare att känna till att jag nyttjat Länstrafiken så länge jag kan komma ihåg det. Jag är uppväxt ca 500 meter ifrån ändhållplatsen i Obbola och även i vuxen ålder nyttjar den hyfsat ofta trots både bil och körkort sedan många år. Kollektivtrafiken till Holmsund är generellt bra men i det här förslaget så finns det såklart, vad jag befarar, en försämring av denna. Det har varit djupt tacksamt att snabbt kunna byta bussar på vasaplan när man ska vidare och man har, vetat, att man kommer till den naturliga centrala ”nod” som funnits förut. Det har varit de nuvarande hållplatsernas absolut största styrka. Det har varit snabbt och smidigt.

Det första jag vill prata om är min instiktiva rekation ”Jaha nu har de byggt om hela city så nu kör de ut oss därifrån” det var faktiskt min ärliga, emotionella, reaktion. Den kan man ha med sig nu när jag ska bli mer saklig. Den bottnar i känslan av att Holmsund kan man minsann skita i hur man vill. Vi får flytta på oss för att stadskärnan helt enkelt ska se trevligare ut och ha större uteserveringar. Noterbart här är att denna remiss kom mig enbart till godo genom att Holmlund faktikst påpekade det, om än jag slarvade med lördagens VK. Någon vidare diskussion om detta har dock ej förts, även om den får anses igångsatt nu. Men man får komma ihåg denna emotionela reaktion, även om jag ej för fram mina åsikter i affekt nedan. Det är också en känsla som jag tror delas av andra.

Till det sakliga:

1. Kommer länstrafikens biljetter gälla i ultratrafiken?
Med ett ”nodsystem” som bygger på att Holmsundsbor ska ta sig till Umeå Ö respektiva Umeå C för att därifrån ta sig vidare (varav en inte liten portion till vasaplan), med väntetider och liknande, och framförallt till nya bussbolag så är det en rimlig fråga att ställa. Sedan länge har många reagerat över att vi inte har – en – lokaltrafik utan flera. Det rimliga här är såklart att köpt biljetti Holmsund även gäller inne i Umeå. I synnerhet om resan bara går till Umeå NUS.Det finns en legitimitet att man tar sin in til stadskärnan, city, för att sedan byta bussar man behöver ta på ett annat system. Att ta sig till NUS för samma pris känns, inte ok. Eller ska vi isåfall sträva efter att sänka priset på biljetterna då det, likt Holmlund faktiskt tar upp, blir en effekt att fler kommer byta buss på NUS än att i morgontimmar och under stress springa genom till city till vasaplan? Forss här har såklart en poäng i att Ultra borde köra ut till Holmsund, det är en gammal och populär åsikt, men som jag förstått det saknas det bussar för ändamålet? Ultrabussar i 90 på isig blia känns inte helt ok. Och skall stadstaxa åligga Holmsund, vad kommer den isåfall ligga på? Forss har här idéer som man verkligen kan sympatisera med, som går i linje med hur jag ser att lösningar isåfall måste ske, men då kommer såklart de svåra frågorna, vem betalar och är det här en politik som vi kan få igenom? (Jämfört med att behålla Holmsunds hållplats på vasaplan genom att skära bort lite på en refug så bussarna kan vända, vilket är betydligt mer ekonomiskt hållbart). Men grundmålen: samma taxa, enkelt system. Klart sympatiskt. Men. Långt från sakfrågan. Gratis kollektivtrafik är inte aktuellt förrän ett trovärdigt system för detta läggs fram.

2. Har en analys gjorts över ökade bilism?. Desto fler byten, desto längre tid, desto fler bilar. Här tycker jag inte mer utveckling behövs, dagens förslag riskerar att motarbeta arbetet för en bättre miljö i b.l.a. stadskärnan. Redan idag är vi i stor grad bilister i Holmsund/Obbola. Jag kan anse det rimligt att mer utvecklad lokaltrafik är svaret på denna utveckling, ej att ”krångla till det” (som min partner förklarade hela situationen, ”det är ju bara att krångla till det”). För att kollektivtrafik ska fungera, vilket vi tydligt märkt, så ska det vara enkelt och nära. Liggande förslag motarbetar just detta, med längre bort och krångligt.

3. Fram med statistiken. Forss lägger förslag i ett av sina inlägg, som jag tycker kan kännas provokativt, ”Helt rätt att plocka bort regionbussarna från Vasaplan” att helt sonika förflytta all samordning för oss utanför femkilometerstaden till Umeå Östra. Här tycker jag att det blir lite väl statstik taget från luften b.l.a. ”Redan idag ser läget så ut att de som reser in med de regionbussar som inte angör Vasaplan och ska byta till stadstrafiken gör så på Universitetssjukhuset därför att det är där alla stadsbussar och regionbussar möts.” som erfaren busspassagerare kan jag meddela att min anekdotiska besvisförning, i motsats till citatet, är precis tvärtom. Det är dåligt med service på NUS. Det är otrevligare att vänta där. Alla ultrabussar går inte alls därifrån, bland annat sjuan. Hoppar man av på NUS så arbetar man på sjukhuset, vilket många gör, eller pluggar/jobbar på universitetet. Möjligen tar man bussen upp på Ålidhem. Annars åker man in till stan. Vasaplan är och förblir centrum. Där man träffar upp med arbetskamrater, hinner springa på en affär och så vidare.

4.Buss-tåg kontakt finns redan. I förslaget för kommunen så pekas det på födelarna med en ”nod” på Umeå C för att det ligger i närhet till tågtrafiken. Här bör man påpeka att detta redan finns i och med hållplatserna för länstrafikens bussar på NUS, till Umeå Ö. För holmsunds del är det alltså potato-potatis. Det är bara längre från vasaplan om busstrafiken hamnar på Umeå C

5. Slutligen vill jag påpeka mellan Holmlund och Forss så ser jag en debatt mellan en i situationen realist och en idealist. Många av Forss ideeér är mycket sympatiska som slutmål, men är idag mångmiljon (miljard?) projekt som jag tror är en mycket farlig väg att gå i dagsläget – med otaliga miljonprojekt redan igång, som bland annat avspeglar sig i diskussioner om budgetposterna mer och mer – och särskilt vägt mot det enkla i att göra smärre förändringar i en översiktsplan för att ge en tydlig signal till Holmsundsbor och andra att vi fortfarande har direkttillgång till centrum.

Och i slutändan handlar det här om att skicka en signal som är, riktigt, viktigt för Umeå – och som präglat många debatter senaste åren – nämligen att ytterområden också ska tjäna på femkilometerstadens byggande. Att då flytta ut ytterområden, fysiskt, längre bort från stadskärnan (vilket är en högst uppskattad del av nuvarande kollektivtrafik) är en, mycket, tydlig signal som når klangbotten i alla konflikter och diskussioner kring temat ”Hela Umeå kommun ska leva”. Jag står själv bakom en annan devis ”Holmsund ska tjäna på att Umeå växer” och med den bakgrunden så tycker jag att denna del av detta remissförslag skall ändras på och att kommunen tydligt skall förklara att kranskommuner och ytterområden fortsatt skall få tillgång till vasaplan. Jag ser ingen annan logik än att annars kommer vi bara ta bilen mer. Sett till att handeln på Avion också ökar markant och vi redan har god tillgång till handel också på Strömpilen, är det här såklart också ett förslag som idag skulle minska vårt intresse för centrala stan avsevärt. Eller som en annan holmsundsbo la fram det ”De kan väl bara ge oss en buss till Avion då, så slipper vi det hela”
Noterbart i denna diskussion är också att jag är ingen expert på varken rita upp nya resecentrum eller kollektivtrafikens ekonomi. I den debatt som förs så har jag dock svårt att se att detta inte skulle fördyra för kommunen kontra, det jag skrev ovan, att underlätta för regionbussarna att kunna köra på vasaplan. Vill man ta bort bilismen bör man istället överväga andra metoder. Mer turer, dra ut kollektivtrafiken till södra obbola med mera.

Yttranden om detta förslag skall vara Kommunen tillhanda senast 13 April.
Hur du går till väga för att skicka in ett yttrande hittar du här.

Denna debatt kommer vi ha lokalt i S föreningen, vi alla delar inte samma åsikter. Det är dock fullt möjligt att vi kan enas om ett uttalande. I sådantfall kommer detta publiceras på t.e.x. vår facebook. Men jag hoppas fler aktörer i Holmsund och andra ytterområden också tar plats i debatten, som just nu, domineras av personer som faktiskt inte nyttjat denna kollektivtrafik på samma sätt som vi bor här har gjort och därför inte heller kan relatera till förseningar, väntetider, tillgänglighet, fördelar/nackdelar med detta förslag och så vidare.

En kommentar

  1. Pingback: En mycket aktiv S-förening (en sammanfattning med aktuella länkar) | Holmsundarn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.