Nu kontaktas INAB, Kvarken Ports, Kvarkenrådet

Som jag tidigare tagit upp så beräknas belastningen på järnväg och vägar öka markant i Holmsund då detta är en nod i den öst-västliga handelsleden som b.l.a. Kvarkenrådet utvecklar i det länkande projektet, E12 Atlantica Transport. Helt enkelt att man ska kunna föra saker från asiatiska/ryska marknaden till Atlanten via E12. Här är Holmsund första anhalt på svenska sidan och av/pålastning av järnvägsfrakt söder/norr. Vi kommer helt enkelt vara en handelsnod. Projektet har ytterligare förstärkts nyligen.

Ett led i detta är de investeringar som gjorts i Umeå Hamn på järnvägen. Vidare kan vi notera att med byggandet av NLC Terminal (Nordic Logistic Corridor) så är ambitionen tydlig att godstrafiken kommer öka markant.

I sken av dessa långsiktiga investeringar och att Timmerterminalen ska flytta till Holmsund likväl som vi nu ser att Komatsu Forest sedan några år tillbaka har ett lager i Holmsund och att SCA fortsätter ha hög produktion, till allas stora glädje.

Slutligen så känner vi nog alla till att en ny färja ligger i röret som kommer också öka gods- och persontransporter, även inom turismen.

Av detta så kan vi alltså dra följande slutsatser

1) Godstrafiken på järnvägen kommer att öka
2) Lastbilstrafiken på Holmsunds vägar kommer att öka
3) Persontrafiken kommer öka i sken av ökad turism och arbete i Umeå/Västerbotten

I sken av detta har jag därför nu börjat kontakta Kvarken Ports, INAB och Kvarkenrådet för att undersöka intresset att de i sken av denna ökade export/import ställa sig bakom skrivelsen och uppropet till Trafikverket om:

1) En Upprustning av bangården i sken av de många incidenterna som skett med oberhöriga på bangården/under tåg m.m.
2) En planskild lösning över/under järnvägen mellan östliga och västliga Holmsund

Detta för att säkerställa och ordna inte bara nuvarande problem och faror, incidenter och risker som vi påtalat nu i 30 år, utan också för att det kommer behövas en ny infrastruktur värdig ett ständigt expanderande Umeå.

Det innefattar en säker lösning för Holmsund som i allra högsta grad berörs av alla ökade industritransporter. Vi kan inte ha en järnvägsstruktur från 50-talet med en järnvägstrafik för 2020-talet.

I framtiden kommer jag också försöka få tag på någon rapport eller riskanalys om hur miljön i Holmsund kommer påverkas i stort, i synnerhet på våra vägar, i och med ökad trafik. Inte minst den lastbilsburna som idag går igenom samhället var femte minut, och kommer öka. Där måste det också komma till lösningar och diskussioner. Men prioritet just nu är det mycket eftersatta järnvägen som med sin närhet till skolor, centrum, apotek med mera, och i takt med att Holmsund beräknas växa med 3 000 personer (Obbola ytterligare 3 000) till 2050, trafikeras flitigt av våra medborgare. Holmsund måste byggas ihop och på sikt få ett nytt centrum helt enkelt.

Att få trafikverket att göra denna satsning är därför det första steget även i denna riktning.

En kommentar

  1. Pingback: PRO och Kvarkenrådet med på tåget | Holmsundarn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.