Holmsund fortsätter växa!

I dagens folkblad kan vi läsa att Holmsund och Obbola fortsätter växa. Det är såklart jättepositivt men pekar också på att investeringarna till lokalsamhället måste hålla takten. Inte minst gällande skolor, vägar och annan infrastruktur. Till 2050 beräknas befolkningen i Obbola och Holmsund också öka med, ungefärligen, 3 000 personer per ort. Beroende på hur byggandet går och hur mycket vi lyckas locka privata aktörer (trots bankers ovilja och ofördelaktiga lån) och få till stånd politiskt byggande genom Bostaden AB. En fråga vi också ställt till Umeå Arbetarkommun.

Noterbart är att denna tillväxt också skett fastän t.e.x. SCAs sågverk lagt ned under nämnda period, och många lokala affärer försvunnit. Ja man kan säga att centrala Holmsund helt förändrats – ändå ligger lokala anställningsgraden, lokala jobb, på ungefär 56% fortfarande vilket också är en förutsättning för inflyttning även om vi såklart är helt beroende av pendlingen till Umeå. En ökad befolkning är nämligen en bra garanti för fortsatt service och investeringar – att få till stånd saker och ting. Precis därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta för byggandet av trygghetsboende (få loss boendekedjan), fler lägenheter/bostäder och en upprustning av centrum. Inte minst spelar kampen för en ny planskild järnvägsövergång in som ett första steg i denna upprustning av centrum, eller ihopbyggande av Holmsund om man väljer att se det så.

Här är statstiken.

Holmsund:
1981: 5 747 invånare.
2016: 5 930 invånare.
Ökning: 3 procent.

Obbola:
1981: 2 342 invånare.
2016: 2 757 invånare.
Ökning: 18 procent.

Att Obbola växt betydligt mer har direkt att göra med de geografiska förutsättningarna. Expansionen i södra Obbola har varit kraftig de senaste åren, dock tyvärr utan expansion av t.e.x. kollektivtrafiken. De som flyttar in i både orterna är dock och kommer fortsättningsvis också vara främst barnfamiljer.

Under denna period har vi dock också såklart påverkats av de ökade klassklyftorna i samhället. Här är statistik från DN från 2013 när senaste stora undersökningen gjordes. Skillnaden från 1991 är markant, då var hela kartan ljusblå. Sedan dess har inte minst avindustraliseringen och automatiseringen påverkat vårat samhälle stort.

17021657_10154960911129774_3795557033809701215_n

 

Detta kommer vara en utmaning som följer med hela Sveriges generella utveckling med ökade klassklyftor och sämre fördelningspolitik och löneutveckling men det klargör också tydligt att Holmsund också måste tjäna på att Umeå växer och att det är viktigt att vi som lokala socialdemokrater fortsätter arbeta för att få till stånd arbeten, investeringar, upprustning och sociala åtgärder i vårt samhälle – även om det ibland innebär ett ifrågasättande av Umeå Kommuns politik och femkilometerstaden. Det finns en känsla av att Holmsund ”är i skuggan”, inte minst uppbyggt av denna faktiska verklighet och en förflyttning av makt från vårt samhälle till centrala Umeå, och vår största målsättning är att jaga bort dessa skuggor och föra in Holmsund in i framtiden istället. Denna berättelse ska helt enkelt bort genom praktisk politik.  Vi har goda möjligheter med de satsningar som görs genom hamnen/järnvägen, den tillväxt som sker och vår generella aktivitet för samhället att lyckas med denna utmaning. Om detta får det inte råda någon tvekan.

Generellt kan man bara konstatera att Holmsund växer, det är bra, det ska vi fortsätta göra. Det ger oss möjligheterna att tillkämpa oss en stark välfärd igen och ett tryggt, levande Holmsund.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.