Byggandet i Holmsund håller på att lossna

Efter de positiva nyheterna att Leif Danielsson ska sjösätta sin Skärgårdsstad med 3 000 lägenheter, en utveckling vi kommer följa nära och hoppas realiseras inom rimliga boendekostnader, så är det väl värt att kolla på hur det går med andra aktörer att få bygga i Holmsund. VI i S-föreningen tillsammans med PRO har varit väldigt aktiva i att lyfta fram just byggandet som prioterat i många år och nu verkar det ge resultat. Lagom till interpellationen imorgon till Arbetarkommunen om hur vi ska stimulera byggandet inom både privat och offentlig sektor (Bostaden AB) utanför Umeå Centrum så kan vi glädjande konstatera följande projekt från privata sidan:

1. Bjurbäck (Mitt emot damfriseringen)

Detaljplan för kvarteret Törnrosen  5,6,10,11,12 och Holmsund 4:5, beräknas antas tredje kvartalet 2017.

2. Henry Mårtensson (Bakom COOP, Centralgatan-Svedbergsgatan)

Detaljplanen för  Resedan 21,22 och 24 har varit ute på samråd till 2017-01-05

3. Edgar Sjölund ( Bredvid före detta kommunalhuset) Linnean 8 beslut om planläggning bostäder i 3 plan, 12 lägenheter med källare. Beslut om att börja planläggningen den 15/2 2017. Detaljplanen beräknas antas till andra kvartalet 2018.

4.  Umeå kommun (före detta kommunförrådet) Umeå kommuns mark och exploatering vill göra en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan 1,   för att  möjliggöra nya bostäder och säkerställa värdefull  naturmiljö samt pröva möjligheten till bevarade av vattentornet. Ej påbörjad

Vidare har vi också varit i kontakt med entrepenörer som b.l.a. förbereder byggande där dungen ligger på Västerbacken (100 hyreslägenheter)

Vi håller nu tummarna att dessa projekt kommer i gång men i, synnerhet, att det nya trygghetsboendet (vid konsum där återvinningen idag finns) också kan påbörjas inom kort. Vidare hoppas jag personligen på att detta blir mixade boenden, med många hyresrätter, och att vi nu kanske kan skönja slutet på det avstannade boendekedja som lagt sig över Holmsund där äldre bor kvar i sina hus för att det inte funnits varken trygghetsboenden eller bostads- eller hyreslägenheter att flytta till när man vill bo kvar i Holmsund. Vilket såklart ger följden att de barnfamiljer, den mest dominanta gruppen i vårt samhälle, har haft svårt att flytta in.

Sedan vilar ju alla dessa projekt i slutändan också på att finansieringen håller för dessa aktörer, som jag tidigare tagit upp så lånar bankerna ut till sämre förmåner att bygga ute i Holmsund än i centrala Umeå och vi har noterat att andra aktörer ”slagit på reträtt” tack vare detta. Jag antar detta kommer diskuteras imorgon.

Slutligen hoppas jag att Hyresgästföreningen etablerar sig i Holmsund och att vi också tar en diskussion framöver om hyresnivåer och boendekostnader så dessa kan hållas innanför rimliga kostnader – tyvärr är det ju så att i princip allt nytt som byggs är dyrare än genomsnittet – och så kommer det vara tills vi har ett visst mått av överskott av bostäder på den lokala marknaden. Också det en anledning till att bygga mer bostäder och i synnerhet då, av mixat klientel. Slutligen är det glädjande dock att investerare och byggherrar insett fördelarna med hyresrätter som i långa loppet ”tickar in” mer pengar än byggandet av bostadsrätter.

Jag får dock återkomma med kommunala byggandet och Bostaden ABs riktlinjer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.