Positivt för hemtjänsten i Holmsund

Några månader tillbaka så träffade vi i s-föreningen några fackliga representanter från Kommunal som är verksamma i Holmsund och Obbolas hemtjänst. De berättade att de upplevde centralstyrningen och schemaläggningen från Umeå som ett stort problem som föranledde uppsägningar bland populär och erfaren personal. På ett förmöte läste jag själv upp ett ”Öppet brev” från en av de som valt att säga upp sig, så vi visste att något var på gång. Man kan väl säga att jag själv som facklig blev jävligt irriterad över den situation som presenterades i brevet, även om jag själv går under andra avtal och i helt annan bransch.

Holmsunds och Obbola hemtjänst har vanligtvis en väldigt hög popularitet bland brukarna enligt undersökningarna, men personalen rapporterade sedan på vårt öppna möte att de upplevt stora försämringar på sista tiden, trots att ekonomin går bra. Vilande över diskussionen var intrycket att centrala schemaläggningen inte tog ansvar eller respekterade att vår lokala hemtjänst har speciella förutsättningar sedan tiden då ansvaret låg lokalt på vår f..d. kommundelsnämnd.En väl fungerande verksamhet upplevde helt enkelt att det snabbt gick utför.

Redan då på plats på vårt öppna möte träffade de vår nämndrepresentant Ronny Kassman i äldrenämnden samt att vi lät meddela uppåt i partiet, genom Ronny, att det var dags för ett politikerbesök från (S) i verksamheten. Sedan dess har ett besök gjorts förra veckan där personalen fått framföra sina åsikter öga mot öga till Janet Ågren och svart på vitt fått veta att det är den lokala chefen som ska ta beslut om centralt schema eller ej, vilket såklart underlättar för personalen lokalt som är vana vid frihet under ansvar och självbestämmande. Med god ekonomi och starkt lokalt ansvarskännande behövs inga centrala insatser och vi kan behålla vår decentraliserade och verksamhetsnära hemtjänst.

Med bakgrund av denna historia är det glädjande att se att Kommunal nu också centralt har gått ut och vill avskaffa personalutskottet. Vill man läsa en fördjupning av Kommunals uppfattning av problemen så går det också att läsa på Alejandro Caviedes blogg. Där går att läsa följande:

”Med personalutskottet ligger personalfrågorna centraliserade. Beslut tas i mångt och mycket långt från verksamheterna och kunskapen om hur förslagen kommer påverka de anställdas arbetsvillkor är därmed väldigt begränsade hos personalavdelningen. Det har lett till försämringar av våra medlemmars arbetsvillkor och i en del fall till beslut som kommunen fått dra tillbaka. Ett exempel är införandet av 4-veckors schema inom hela vård- och omsorg (utom personlig assistans). Från Kommunals sida sa vi att det här inte kommer att funka, men personalavdelningen lyssnade inte på oss. I efterhand visade det sig att denna modell inte alls funkade på väldigt många arbetsplatser och då fick arbetsgivaren dra tillbaka det. Så är det också med införandet av centralt schemastöd. Det funkar inte alls, men avsaknad av insyn i verksamheterna omöjliggör för arbetsgivaren att se det”

Kommunals krav att avskaffa personalutskottet, som varken tillåter facklig representant, eller ens hanterar budget har idag fått Socialdemokratiska ledningens och Hans Lindbergs stöd. Under nästa mandatperiod, alltså med början 2018, så skall personalutskottet avskaffas. Givet självklart att vi vinner valet. Följdaktigen så får vi hoppas att de lokala problemen i Holmsund och Obbola nu närmar sig sitt slut och att denna personal får återgå till den schemaläggning, arbetsordning och planering de är vana vid, lokalt och nära verksamheten och att samarbetet mellan nämnderna (inkl äldrenämnden) och fackföreningar stärks. Man kan också hoppas att de som tidigare sagt upp sig, nu kan återvända.

Men framförallt känns det bra att våra äldre i Holmsund och Obbola fortsättningsvis får en bra och kärleksfull vård med en nöjd och ansvarstagande personal som har en stark fackförening i ryggen och ett inflytande på sin arbetsplats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.