Holmsund är fortfarande delat

Några intressanta fakta för att förstå vårt lokalsamhälle kan vara följande.

I södra Holmsund röstade 90% av de röstberättigade i valet 2014
I västra Holmsund röstade 79. 5% av de röstberättigade i valet 2014

Det är en skillnad på över 10% mellan det mer välbärgade södra Holmsund och de äldre delarna av Holmsund runt centrum, det gamla arbetarklassområde som jag själv bor i. Sandvik helt enkelt.

Likaväl ser vi att skillnaden om du bor på västra, eller östra, sidan av järnvägen spelar roll.  På den östra sidan röstade nämligen 87% av de röstberättigade i förra valet. En skillnad på 7,5% jämfört om du bor på västra sidan.

Nu har jag inte varit millimeterrättvis med valmyndighetens statistik, men det är en rättvis avrundning av siffrorna. Det ger en bild över utvecklingen.

Det är noterbart i sammanhanget att nämna att t.ex. alla valdistrikt på Ersboda hade högre valdeltagande än västra Holmsund. Det enda område jag hittar med lägre valdeltagande är västra Ålidhem, och rätta mig om jag har fel, men där bor väl mest studenter?

Detta är helt enkelt hur situationen ser ut.

Varje röst, lagd i en låda, är dock värd exakt lika mycket. Varje röstberättigad medborgare i Sverige anses kapabla nog för att styra kommunens, landstingets och landets politik. Mellan rik och fattig, råder ingen skillnad i ett demokratiskt val.

Det är bara det att 10% fler bryr sig om hur samhället styrs och hur vi ska fördela våra gemensamma resurser i den södra valkretsen, än den västra. I realiteten så avstår alltså de som kanske berörs, mest, av hur kommunala och nationella politiken förs – gällande sjukvård, arbetslöshet, integration och skola – mer än de som har det lite stabilare med utbildning och inkomster. Man kan också säga att när ett område röstar mindre, så blir också deras röster mindre värda – man ger över sin röst till någon annan. Framförallt är det en illavarslande signal. Här har vi inte levererat.

Allt det här är ett tecken på en fråga jag tidigare berört. Nämligen den att i den mån det råder klyftor i Holmsund, så är de framförallt ekonomiska och sociala – någon fråga om invandring är det inte i huvudsak – då Holmsund är lika svenskt som Danderyd eller Lidingö i Stockholm. Men min poäng inte att stanna där, utan att det är uppenbart så att folk är mer missnöjda i vissa delar av vårt samhälle.

Det är upp till politiken att ta reda på varför: och att leverera svar på frågorna. Jag själv har ju bott här i västra delarna nu några år, både hos berggatans privata hyresvärdar, likväl som i hus – jag rör mig  ju här dagligen – så jag har en föraning om vad man snackar om. Men det behövs en rejäl undersökning, hus för hus, inför valet. Statistiken från SCB och andra undersökningar pekar ju redan på uppenbara fakta i frågan, det handlar om klass. Men hur löser vi den här lokalt?

Detta är en politisk och social utmaning, som alla, demokratiska politiska partier bör ta på allvar. Det är en klyfta över järnvägen men kanske framförallt mellan järnvägsgatan och alla områden söder om denna. Och även om vi i Socialdemokraterna för en sådan politik som uppbär stor legitimitet, särskilt i de östra och södra delarna av Holmsund, men även i västra –  så är det inte av egenintresse för vårt parti jag tar upp frågan, utan för att göra alla medvetna om en illavarslande utveckling.  Detta berör alla partier, men särskilt alla som bryr sig om att medborgare i Holmsund ska känna självförtroende och vilja att engagera sig i sitt lokalsamhälle. Skiter man i att rösta, så skiter man oftast i att engagera sig i en förening också för den delen.

Det är därför upp till, framförallt, oss Socialdemokrater att därför se till att inte bara bygga broar över järnvägen, utan att överbrygga även de sociala skillnader och orättvisor som allt mer kan slå rot i vårt samhälle. Att reagera när larmet i går. I lösningen av de sociala frågorna, i att lyssna och lyfta frågor som folk bryr sig om, ligger också lösningen på hur man bygger ett tryggt samhälle, där alla känner sig delaktiga och sedda.

Det är därför upp till oss, väljare som medlem, att börja lyssna och leverera i de västra delarna av Holmsund. Ja det är rent utav allmänt medborgerligt intresse för alla. Och då måste vi acceptera faktumet att alla kommer inte vara så jävla nöjda över hur samhället utvecklats de senaste 30 åren.

Såna samtal står jag redo att ta vilken dag som helst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.