När byggs Holmsund ihop med Umeå? Glöm inte mötet om skolorna på onsdag!

 


47299237_2204081096586391_5043205973976547328_n

Klicka för större bild

Här ovan ser ni Översiktsplanen 1998 (ÖPL 98), alltså den översiktsplan som gällde fram till den nya togs fram som syftar till större förtätning i Umeå centrum (bland annat) – denna översiktsplan har större inslag av decentralisering.

Det finns några noterbara saker här som är intressant att diskutera omkring:

– ÖPL98 pekar ut (minst) två områden som kan byggas på väg in till Umeå och då inte påverkar inflygningen till Umeå Airport. Den pekar också ut fördjupningsområden där dessa justeringar hade behövts mer djupgående, ett av dessa områden, nr 4, har nyligen pekats ut som industrimark vilket är mycket positivt. Det finns gott om utrymme alltså, som redan tagits med i beräkningarna 1998, för kommande expansioner för Umeå kommun som då inte byggs med förtätning i åtanke. I nuvarande översiktsplan, nu får folk rätta mig om jag har fel, har jag ej sett denna ambition. Detta vilar ju såklart på att själva politiken mellan nuvarande ÖPL och ÖPL98 är helt olika – Umeå har sedan denna plan tagits fram istället för att vara en stad ”med flera centrum” eller som vissa sa ”inget centrum” till en oerhört starkt fokus på just centrumbildning och centralisering, likväl som byggnationen av större och fler stormarknader m.m.
– Dessa områden skulle dock idag se helt annorlunda ut, då den observante noterar att i denna ÖPL så ändras Holmsdundsvägens dragning till att följa järnvägen, gamla vägen och Botniabanan och på så sätt frigöra mark. Det alternativ som finns idag vid eventuell sammanslagning mellan Umeå och Holmsund så skulle nuvarande väg gå rakt igenom dessa pendlingsamhällen dock – vilket kommer avsevärt förlänga eventuella satsningar på grund av buller och annat. I denna plan hade man dock flyttat på vägen för att frigöra marken. Någon ambition att flytta på Holmsundsvägen idag för ett sådant syfte tror jag inte heller finns.
– I synnerhet på höger sida vägen, från Holmsund sett, in till Umeå finns gott med utrymme för fina nya bostadsområden i synnerhet då kring Grössjön och söder om Mjösjön. Den observante ser tydligt att vi varje sådant bostadsområde, också skulle legat en liten sjö. Alltså ytterst attraktiva områden. Detta skulle också vara goda argument för stärkt kollektivtrafik samt en inlaga i debatten om pendeltågstrafik. I realiteten pratar vi om områden likt Tomtebo i sin attraktionskraft, nära till skog, nära till vatten, tillräckligt stort avstånd för ”lugn och ro”
– Man ska ju inte spekulera i efterhand för mycket, men då ny översiktsplan togs fram och man istället bebyggde Öbacka strand m.m. så kan man argumentera för att dessa områden skulle vara billigare att bo i än att bo i centrum, direkt vid älven, vilket hade kunnat förebygga bostadsbristen i Umeå på ett helt annorlunda sätt då nybyggen i stadskärnor i princip bara kan inriktas till de bättre bemedlade. Här fanns (och finns) bättre möjligheter att inrymma fler boende än byggprojekt inne i stadskärnan.

 

Detta är i alla fall en intressant karta, något att diskutera omrkring, och saker att ta med sig in i framtiden när nya översiktsplaner ska tas fram.

Slutligen vill jag påminna om att på Onsdag klockan 18.00 så ses vi på Kyrkan (Holmsundskyrkan) för att diskutera skolpolitik med Peter Vigren.

Vi hörs!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.