Första maj tal 2019: Trygghet – Demokrati – Sammanhållning

58766044_10157045090794774_4182918350935949312_n

Mer bilder från dagens firande kommer upp senare och på vår facebooksida.

Talet:

Trygghet
Demokrati
Sammanhållning

Det här är socialdemokraternas tema inför årets första maj. Man kan och bör ställa sig frågan: Vad betyder det för Holmsund? Vi benar ner det hela.

Trygghet.
Frågan om Holmsunds trygghet är återkommande. Men jag kan inte vara nog tydlig i den här frågan. Trygghet är någonting vi som medborgare i samhället ytterst äger.
Förutom de politiska ansträngningarna, att vi i takt med att Holmsund växer kommer kämpa för en lokalpolis, så visar all forskning på att tillit är kärnan i tryggheten. Känslan av trygghet går hand i hand med känslan av tillit till sina medmänniskor. Hur bygger man då tillit?

Ja man engagerar sig i lokalsamhället. Men rör sig i samhället. Man bryr sig om sina grannar och medmänniskor. Man litar på dem och löser saker tillsammans. Man vågar prata med medborgare som inte är precis som en själv. Man arrangerar saker på torget. Jobbar ideellt i sina barns fritidsaktiviteter. Håller kvartersloppisar. Arrangerar intressanta möten på biblioteket. Engagerar sig i sin fackklubb. I det här kan jag inte vara nog tydlig med att föreningslivet är kärnan i detta.
Det är i föreningarna som människor möts, organiserar sig, diskuterar med varandra. Föreningarna tillsammans kan dessutom driva hela samhället framåt med gemensamma ansträngningar.

Sedan måste vi tala om människornas grundtrygghet. Om öppna förskolan. Skolklassernas storlek. Äldrevården. Skolan. Hemtjänsten. Dessa ting är de stora systemen som ger människorna grundtryggheten och motiverar dem att bo här. Här måste vi hålla hårt i linjen att inga förbättringar kan ske med skattesänkningar.

Vi har inget att tjäna på hemlighetsmakeri. Kommunen har stora utmaningar, inte minst ekonomiskt som går hand i hand med hur kommunens befolkning växer. Vidare står vi inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Det är en tuff väg att gå, men enda sättet framåt. Här är vi tydliga. Bygg fler förskolor. Bygg fler äldreboenden. Stärk dialogen mellan medborgare och politiker.Lyssna på personalen och fackföreningarna!
Inte minst genom att vi står för att utveckla Holmsund och byggande, så kräver vi fler förskolor och äldreboenden i takt med ökad befolkning. På sikt kanske vi till och med får en gymnasieskola hit.

Allt hänger ihop med att vi håller linjen, fortsätter slåss för att Holmsund utvecklas och växer.
Det säkrar nämligen också upp andra frågor kring trygghet lokalt: som att bibehålla apoteken som privatiserats.
Det sagt så har vi också frågor att ställa till Umeå kommun. Varför står gamla skolor tomma i vårt samhälle, varför investeras det inte? Varför får inte Holmsund ta ytterligare ansvar i t.ex. NPF klasser, fler förskolor och fler äldreboenden?
Så har jag en enda sak att säga, om man värnar tryggheten.
Sitt inte hemma.

Gå och ut engagera dig i lokalsamhället. Bygg broar mellan varandra. Och var trygga och modiga i vetskapen i att vi allihopa ändå är extremt lika varandra i kärnan, och i slutändan står närmare varandra i verkligheten än upphetsade diskussioner online.

Demokrati

Det andra punkten som socialdemokraterna har i år är Demokrati. Här finns mer att säga. I Holmsund finns en känsla av att man inte kan påverka lokalsamhället.
Det finns inga vägar runt det. Det är en legitim känsla som bottnar i att kommundelsnämnden lagts ned och känslan av att politiken och besluten kommer längre och längre ifrån vår vardag och vårt lokalsamhälle. Små saker irriterar alltjämt. Kommunpolitiken har skapat en kliande känsla i vissa frågor, inte minst gällande järnvägsövergången och insyn i de projekt som vi socialdemokrater drivit fram för att föra in Holmsund i framtiden.

Vad ska vi göra åt detta då?

Insyn i beslut, transparens och medbestämmande – eller för den delen att återaktivera kommundelsnämnderna – vilar i slutändan på att Holmsund måste bygga en politisk organisation nära medborgarna. Delvis behövs en tvärpolitisk organisation för att dryfta lokala frågor, detta har vi socialdemokrater nu startat upp tillsammans med samhällets andra partier, delvis behövs det personer som aktiverar sig i partierna. Bara med fler, mer pålästa, mer engagerade medlemmar i bland annat socialdemokraterna kommer vår politiska organisation i Holmsund att stärkas.

Utöver det måste vi stärka, ha dialog med och underlättande byggandet av tematiska nätverk i specifika frågor och inte vara fega, och retirera in i parlamentet som skydd. Demokratin är större än så. Demokratin i Holmsund kan bara expandera och stärkas med en fast strategi för det – i stadshuset, i samhället, i föreningarna och vid köksborden. När människorna därefter organiserar sig, ringer samtal, skriver mail, går på möten, skriver insändare, engagerar sig i partier – så kräver man också utrymmet och får också transparensen som behövs och tilliten stärks till politiken.

Desto starkare vi är tillsammans, desto starkare kan vi garantera att inga beslut tas över våra huvuden.
Vi Socialdemokrater har den strategin. Och vill ni vara med att bygga demokratin med oss, så är ni hjärtligt välkomna!

Sammanhållning 
Ytterst vilar Holmsund, dess trygghet och dess demokrati, på vår känsla av sammanhållning i vårt samhälle.
Vi förstår att samhället hänger ihop. Att man kan inte vilt – dra på spakarna i ett flygplan, utan att det påverkar andra delar av cockpit.

Man kan inte ha välfärd, samtidigt som man sänker skatterna. Man kan inte ha demokrati, utan engagemang och transparens. Man kan inte ha trygghet, utan tillit.

Motsatsen till sammanhållning, är splittring. Hur uppnår man splittring? Man baktalar sina grannar, man sprider lögner på internet, man sprider rykten och falska anklagelser, man säger att det inte är värt att göra något. Man sätter sig på kammaren. Stänger in sig i sin bubbla. Splittring är i sin kärna, angreppet mot tilliten och självförtroendet.

Sammanhållningen är motsatsen, bygga tillit, bygga självförtroende, bygga en lagkänsla.
Hur bygger vi denna lagkänsla?

Det vilar i slutändan på att vi berättar att samhället hänger ihop. Att vi förstår att vi är beroende av varandra. Att vi är varandras gelikar. Att om vi står tillsammans, så står vi starkare.
Att vi aktivt bygger vår identitet, vi är holmsundare, och kräver vår rätt.

Sammanhållningen här handlar inte bara om dessa ting.
Det handlar också om framtiden, vårt främsta fokusområde.
Nu när Holmsund kommer växa. När nya medborgare flyttar hit. När orten kommer fördubblas. När Holmsund reser sig upp igen och går in i en ny guldålder.

Då kommer vi behöva bygga sammanhållning medvetet, att kämpa för den gemenskap som redan finns här, att omfatta dubbelt så många människor.

I ett större samhälle så utmanas sammanhållningen, identiteten och gemenskapen. Det är givet. Det är precis därför vi uppmanar er att organisera er. Inga politiska partier i världen kan skapa detta, det kan bara samhällets medborgare.
Det kommer alltså krävas arbete, om dessa ord ska betyda något, här i Holmsund.

Det är en utmaning i att dessa ord inte bara ska bara vara plakatpolitik. Men vi står redo. Och vi vet vars vi vill ha Holmsund. Så det snabba svaret på vad dessa ord betyder för Holmsund så är det: Mer.

Vi vill ha mer Trygghet,
Vi vill ha mer Demokrati
vi vill ha mer Sammanhållning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.