Infrastrukturen ska vara en självklarhet

De senaste veckorna har det både i Kommunfullmäktige samt på VKs ledarplats och på debattsidorna diskuterats ett problem som vi även i Holmsunds S-förening snappat upp genom våra förtroendevalda.

Det handlar om att VA-nätet helt enkelt inte räcker till. Bakgrunden till detta verkar ligga i delvis en envis hållning om att istället upprätthålla vattenföreningar (Som VA-nätet kan neka), å andra sidan så spökar en politisk ovilja till att Umeå kommun ska växa på ”bredden”. Samma gamla vanliga umeå-centrism säger cynikern.

Problemet för både dock marknadskrafter och politik är ju dock att människor bosätter sig där de kan. Över tid har hela sommarstugeområden i Holmsund blivit året runt boenden. Samtidigt nås vi i föreningen av nybyggnationer för året om villor som nekas tillträde till VA-nätet.

Från föreningen sida har vi delvis å ena sidan haft vår förtroendevalda (tillika boende i ”sommarstugeområde”) för att diskutera med boende, å andra sidan har vi fört dialog med byggnadsnämndens ordförande. Första kontakten togs för ungefär tre veckor sedan om mitt minne inte sviker helt.

Från föreningens sida är vår bild på läget dock ogrumlat. För att Holmsund både i sin kärna och sin egna periferi ska kunna växa måste självklart grundläggande infrastruktur vara på plats. Det innefattar bland annat vatten och avlopp. Före Holmsunds VA-nät övertogs av Umeå Kommun användes bland annat omkringliggande sjöar i kommundelen som grund för vattenförsörjningen, som också då renades lokalt. Resterna av Holmsunds gamla vattenverk står fortfarande kvar för den observante.

Den frågande kan såklart ställa sig frågan om det är just försörjning av t.ex. vatten som sätter stopp för de storslagna projekt som aviserats. Åsikten har uttrycks fler än en gång. Om så är fallet så är det häpnadsväckande att minst lika stora projekt kan aviseras på andra delar av kommunen. Hur kommer vattentillgången påverkas av den snabba utbyggnadstakten?

I sken av att Umeå Kommun som helhet får allt svårare med fräscht vatten, i takt med både expansion och infrastrukturens belastning, bör man skyndsamt åtminstone undersöka temporära lösningar tills man kan ta fram en ordentlig vattenförsörjningsplan som går i takt med befolkningsprognoserna. Umeå kommer, oavsett hur många powerpoints som produceras, inte bara växa i utpekade centrum. Den här problematiken kommer vi fortsätta se, och utvecklas, de kommande 30 åren. Det finns alltid dem som kommer vilja höra vårfåglar på morgonen och trampa över stockar och stenar när de är på väg att hämta posten.

En kommentar

  1. Jan-Erik Jäderblom

    Jag tycker att vi skall betona att vi alla skall vara till för varandra efter var och ens egenskaper etc…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.