Demokratisk mobilisering!

Viktiga poänger just nu i sken av Ryssland överfall på Ukraina. Riktat mot politiska aktiva människor, medmänniskor, internationalister och demokrater.

* Skicka stöd till det överfallna Ukrainska folket. Lista på godkända aktörer finns här

*  Sprid trovärdiga underbyggda källor om vad som händer i Ukraina. Modern krigsföring innebär en otrolig mängd s.k. ”fake news” och annan desinformation. Goda källor är t.e.x. oberoende fredsinstitut, forskning, värenomerade krigskorrenspodenter och dylikt. Solidaritetsrörelser har ofta en bra koll lokalt i och med att de har kontakter i området.

* Stöd fredsrörelser som samarbetar med rysk demokratisk opposition. Delta och hjälp till att höja rösten för fred utanför Stockholm och storstäderna. Ta kontakt med t.ex. Östgrupperna för mänskliga rättigheter för information om det finns lokalt. Finns det inte så hjälp till att starta en fredsrörelse. Tänk på att inkludera så många föreningar, fackförbund, partier, exil-grupper m.m. som möjligt. Var vaksam mot attityder som vill förminska Rysslands ansvar i det nya kriget.

* Förbered civilsamhällets aktörer för den enorma flyktingström detta innebär. Ukraina har 44 miljoner invånare. Är du aktiv i din lokala församling delta i insamlingar, förbered humanitär hjälp med mera. Vi står inför något större än 2015.

* Ta ditt ansvar och koppla ihop ditt nätverk till aktörer och föreningar med pengar och vidare kontaktnät. Samla människor under demokratiska och frihetliga paroller för fred, mot rysslands imperialistiska krig. Kan du få med dig skoterföreningen att göra ett uttalande? Kan bagarstugan bjuda in en föreläsare? Kan hembygdsföreningen skriva något eller bidra på något sätt? Vad kan din fackklubb göra? Mobilisera. Var vaksam mot alla partier och politiker som vill sätta sig själva i främsta rummet.

*  Synliggör och avslöja de krafter som stödjer den auktoritära och antidemokratiska utvecklingen.
Nu påbörjas politisk och social mobilisering. Nu får vi se till att göra vår plikt inom det vi kan.

För en kämpande demokrati

4 kommentarer

 1. thedoctor

  Hej holmsundarn!

  Kan du förklara på vilket sätt Ryssland är och agerar imperialistiskt? Ser du USA som imperialistiskt och på vilket sätt skiljer de sig i så fall åt? Det faktum att Ryssland har runt 20 militärbaser runtom i världen och USA har 800. Att USA bevisligen har en ekonomisk makt (som visserligen minskar) globalt sätt då de inte bara unilateralt lägger sanktioner och blockader på länder vars regeringar de inte gillar utan även tvingar andra att införa och upprätthålla dessa mot de drabbade länderna. Att USA har makten att ”utesluta” andra länder från betalningssystemet SWIFT.

  Om du inte ser USA som imperialistiskt så skulle det vara intressant att veta hur du argumenterar för det.

  Nu är det inte praktiskt möjligt så länge USA besitter den maktposition som de gör men anser du att det borde införas sanktioner mot USA tills de lämnat alla de länder i vilka de befinner sig på olaglig väg, som Syrien, Irak, Kuba m.fl.? Även krigsskadestånd och krav på civil återuppbyggnad av t.ex. Libyen som de har totalförstört?

  Jag borde egentligen inte behöva tillägga detta men i dagens debattklimat så är det tyvärr nödvändigt. Jag frågar inte detta som något subtilt stöd för Rysslands agerande, vare sig i Ukrainakonflikten eller andra sammanhang utan jag har länge tyckt att samhällsdebatten utgått ifrån en mytisk bild av gott och ont. Det påminner skrämmande mycket om George W. Bushs ”Är du inte med oss så är du emot oss” och så är ju faktiskt inte världen uppdelad.

  Mvh. thedoctor

  • holmsundarn (inläggsförfattare)

   Hej Doktorn.

   Svar under separata citat.
   ”Kan du förklara på vilket sätt Ryssland är och agerar imperialistiskt?”

   Ryssland har varit ett imperium sedan åtminstone Katarina Den Storas tid. Ryssland agerar därefter och den ryska nationalismen är intimt förknippad med en imperalistisk tradition som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Det är precis därför t.ex. extremhögern är oense i Ukraina/Donbass om de är för eller emot ryska intressen eftersom det har direkt med den ryska imperalismens historia att göra. Rysk imperialism måste förstås på egen hand och därför anser jag att alla dina ”Men USA då” argument tyvärr ej håller måttet för en intellektuell hederlig debatt om Rysslands, alldeles på egen hand, imperalistiska och kolonialistiska geopolitik. Den står på egna historiska ben och har avspeglat sig både genom ideologiska förevändning till rent etniska eller nationalistiska eller för den delen rent koloniala argument. USA har inte ett jota med det att göra överhuvudtaget.

   Detta framkommer som allra bäst i det tal Putin höll i förrgår där han drar direkta liknelser och analyser från tsaristrysslands ideologiska förståelse över Ukraina som territorium och nation. En hållning om att detta område ”av historiska anledningar” helt enkelt är en del i det ryska imperiet. Vill man förstå rysk imperialism måste man alltså särskåda ryska imperiets historia, ideologi och materiella intressen över tid. Man kan inte snurra iväg om vad USA håller på med. Det begriper också Ryssarna. Som direkt alltså hänvisar till sin tsarperiod före de väljer att gå över gränsen och starta ett storkrig.

   USA är självklart också det ett imperium. Men de kontrollerar inte vad det ryska imperiet väljer att göra. Det är inte USA som angriper eller starta krig (denna gång). Det har Rysslang gjort och det kan inte USA belastas för, på något sätt. Ukraina är lika mycket en självständig stat som alla f.d. sovjetrepubliker, baltikum och Finland. Alla dessa anses av ryska nationalister vara (ibland öppet uttryck) ”kolonier” till Ryssland. Det är dessa nationalister som nu kastar ut Europa i krig.

   All prat om USA väljer därför helt enkelt att inte svara på. Deras dominans och fallande status som världsimperium spelar bara in en på ett sätt och det är de mindre imperiernas återkomst antagligen inte skett om nu USA inte kört sin ekonomi i botten och aktivt valt att nedmontera sin egen maktposition genom t.e.x. välja dåraktiga politiker.

   • Arbetare

    Håller inte med dig i din analys.
    Utan USA:s oblyga försök att lägga vantarna på flottbasen på Krim och placera missiler i Ukraina hade inte Putin haft kniven mot strupen på hemmaplan och tvingats agera så ogenomtänkt som han nu gjort.

    Att visa svaghet inom stormaktspolitiken leder till att andra länder anfaller ( militärt eller ekonomiskt ) för att flytta fram sina positioner så hellre än att framstå som vek och bli avsatt jagar Putin ut USA ur Ukraina oavsett det mänskliga lidandet han orsakar .

    Stormakterna spelar schack.
    Alla förlorar….

    • holmsundarn (inläggsförfattare)

     Hej Arbetare

     Flottbasen på krim, Sevastopol, har mig veterligen varit i rysk ägo sedan 2014 efter de gröna små männens ankomst. Några terrortiella krav från USA att ha den basen känner jag ej till. Däremot känner jag till att Ukraina varit mindre nöjda med att förlora Krimhalvön. De har dock inte agerat militärt för att återta krimhalvön. Det krig som förts har skett i Donbass, Östra Ukraina, och där har inte heller USA något speciellt intresse förutom möjligen att de sålt vapen.

     Jag är dock helt enig med dig att alla fölorar på detta och är beredd att dela åsikten att detta görs av Putin för att kväsa den återkommande, och ökande, kritiken mot hans styre i Ryssland (korruption, lyxslott, covid-19, ekonomin etc..).

     Men återigen ser jag inte så mycket USA i det här. Då har ukraina tätare band med andra NATO länder och särskild då f.d. ockuperade länder i Sovjetunionen. Bland annat används rumänska flygbaser av ukrainska flygvapnet i de strider som nu utkämpas. Några amerikanska hangarskepp ser jag dock inte till.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.