Positiva besked i Umeåregionen

Ett handslag för Umeå.
Så löd rubriken på VK:s förstasida i onsdags efter att vägpaketet presenterats.
Trafikverkets besked om vägpaketet, som för övrigt direktsändes på vk.se, är en positiv händelse för Umeåregionen.
Satsningen leder till bättre miljö, infrastruktur och kommunikationer. Därav det positiva tilltalet.
Vi berättade även om de som drabbas av den nya vägdragningen öster om Prästsjön, men de fick av förklarliga skäl en underordnad plats i tidningen.
Samma dag lyfte vi även fram den positiva nyheten att 76 personer på Volvo Lastvagnar får fortsätta som fast anställda.

Det finns helt säkert tillfällen då VK kan ifrågasättas om vi tillräckligt bra lyft fram positiva händelser i vår region. Det finns även exempel då vi borde ha granskat hårdare.
Vår ambition är dock klar: VK ska spela en aktiv roll i regionens framtid. Både som opinionsbildare, nyhetsförmedlare och granskare.
Att verka i Umeå och Västerbotten är att verka
i en spännande region.
Här formligen sprudlar det av idéer och energi. Nya satsningar presenteras, investeringar görs. 
Under 2011 bildades 750 nya företag, bara i Umeå. Det är en fingervisning att många ser Umeå som en bra stad att verka i.
Här finns hög kompetens inom många områden, en ung befolkning och goda kommunikationer. Det gör oss konkurrenskraftiga.
För att en region ska må bra måste många saker fungera. En viktig faktor är media.

Som stort medieföretag i regionen med stark lokal närvaro har VK ett särskilt ansvar att självständigt spegla utvecklingen. En uppgift är exempelvis att lyfta fram de goda exemplen och visa på de positiva krafterna som finns. En annan viktig del, minst lika viktig, är att granska händelser och beslut.
Balansen är betydelsefull. Medias trovärdighet kommer inte utifrån att enbart måla i svart eller vitt. Olika röster och perspektiv måste komma fram. Nyanserna är viktiga.

Den 15 mars lanserar VK en ny tidning för alla våra prenumeranter. Den heter Affärsliv.
Den kommer med sex nummer per år. Redaktör är Roland Edlund.
Här berättar vi mer om personerna som driver utvecklingen framåt. De ger oss sina bästa råd och avslöjar misstagen som gjorts på vägen mot framgång.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.