Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Skaffa egen bensinstation!

Av , , Bli först att kommentera 0

Två saker om det hotade macknätet.

I Norge läggs också mackar ner, men där gör landsbygden något för att behålla macknätet. Där köper nu bl.a. ekonomiska föreningar i glesbygden (ibland stöttade av kommuner) ’containermackar’ där bränsle, pumpar och allt finns i en miljösäker container ovan jord. Investeringen rör sig vad jag förstår om knappt 1,5 miljoner.
Hittills finns dessa (vanligtvis svensktillverkade) mackar i södra Norge, men man räknar med ett 100-tal spridda över landet inom kort. Stationerna verkar gå runt, skulle det bli kris är de lätta att sälja vidare när man bara behöver flytta en container.
Vore detta inte något för företagsamma svenska bygder? Några ’dom’ som kan fixa hela problematiken finns förmodligen inte.
Problemet blir kanske att få leveransvilliga oljebolag. Risken finns också att byråkrater frestas att bevisa nyttan av sina tjänsters existens genom att krångla.

Kolla nedanstående länkar till artiklar och radioinslag om containermackarna:

http://www.smakom.se/public_html/aktuellt.html#Nu%20tar%20vi%20sj%E4lva%20hand%20om%20mackarna!
http://www.smakom.se/public_html/PDF-filer/Mackstrategi.pdf
http://www.sr.se/cgi-bin/jamtland/program/artikel.asp?ProgramID=2173&Artikel=2054810
(Sista länken går till en SR-sida- Kolla under rubriken: ’Norge har bot mot mackdöden’, där finns ett par korta radioinslag att lyssna på)

Jag har idag fått besked om att regeringen kommer att bjuda in lokala intressenter till dialog om bränsleförsäljningen i alla delar av landet. Norrland är inte ensamt om problemen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Bli först att kommentera

Det skulle ju bli bröllop

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är mycket roligt med bröllop. Nyktra, glada, åldersblandade, långa bröllop med sång, humor och allvar som brudparet och alla kan tänka tillbaka på med glädje.
I helgen skulle jag och min fru vara på ett par unga vänners bröllop utanför Kalmar. Något av sommarens höjdpunkt. Först skulle vi besöka min bror och hans familj på deras ’landställe’ i Roslagen (de stackars stockholmarna kallar stuga för landställe) Men så blev det inte.
En seg sommarförkylning gör att det känns närmast oöverstigligt jobbigt att köra ens till Övik. En test med frigång och kostyminköp igår undanröjde alla tvivel.
Vår Herre tyckte kanske att det behövdes vila istället för långresa.

Det är något speciellt med unga bröllop också. Det här brudparet har en snittålder på cirkus 21. ’ Huvva!’, hör jag en del utropa. ’Att binda sig så tidigt!’ Ibland tror jag det är räven som uttalar sig om rönnbären….
Jag tror det kommer att gå bra och önskar dem Guds välsignelse och att de fortsätter att hämta ny, växande och mognande kärlek hos honom.

Sen är det väldigt roligt att som snart 50-årig, om än inte helt utvuxen, bli bjuden på ett ungt bröllop.

Vi får glädja oss åt att de blir gifta och att vi i alla fall blev bjudna.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Bli först att kommentera

Ett noll till (s) i frågan om mackdöden?

Av , , Bli först att kommentera 0

Förslaget är ogenomtänkt, inte tillräckligt generellt och verkar kunna bli riktigt kontroversiellt när pengarna ska fördelas mellan enskilda näringsidkare.

Socialdemokraterna har i alla fall kommit med ett förslag som ska dämpa konsekvenserna av pumplagen som de, mp och v genomdrev. 20 miljoner kronor ska fördelas över Sverige för att rädda service i glesbygden.

Om pengarna ska gå till att kompensera för kostnaderna att installera en etanolpump så kanske 30-40 mackar kan räddas. Nu hade (s) tänkt att plåstret på pumlagens sår även skulle räcka till att rädda annan service, så det kanske bara blir 10-20 mackar som räddas varje år. Av 1000 – 2000 som beräknas försvinna inom kort.

Nej, flytta fram datot då etanolpumparna måste vara installerade eller mackarna stängda tre år. Utred sen snabbt generella åtgärder som på marknadsmässiga grunder kan bidra till att macknätet blir kvar i inland och på landsbygd.
(En annan utredning som behövs är hur de som håller igång naturresursområdet och har långt till allt och saknar kollektivtrafik kan få lättnader i bränslebeskattningen.)

Poäng till (s) för initiativet (lyfter på hatten), men inget för förslaget. Nu väntar vi ett skarpt förslag från regeringen. När kommer det?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bli först att kommentera

Fikonlövet

Av , , Bli först att kommentera 0

Först ska jag göra en pudel. Bodström ska inte lastas för FRA-tumörens framväxt. Det verkar, enligt artikeln jag länkat till längst ner, vara Leni Björklund som kämpade för den tjänstemannaprodukt som orsakade sådan strid mellan två departement i (s)-regeringen och nu inom borgerligheten.
Det stämmer ju också med det Bodström sa i Expressens chat härom veckan att det tidigare (s)-förslaget var ännu sämre än Alliansförslaget som klubbades 18 juni:

(Ingemar: Hur hade FRA-lagen sett ut om du och (s) hade regerat?
ThomasBodström: Hej Ingemar. Som du kanske vet så arbetade tjänstemän på försvarsdepartementet under vår tid också med ett förslag. Det var faktiskt ett ännu sämre förslag än den borgerliga regeringens. Men vi anser fortfarande att bristerna är så stora när det gäller avgränsningar och kontroll att vi vill riva upp den här lagen om vi får möjlighet till det. http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1219431/thomas-bodstrom-chattade-o)

Av AB-artikeln nedan kan man få intrycket att den generella avlyssningen är det fikonlöv som ska täcka upp för Sveriges raserade försvar. Bättre information och en handelsvara gentemot NATO som ska minska konsekvenserna av bristande försvarspolitik.
Att vi t.ex. inte har något försvar kvar på Gotland, diskuterar att inte ha stridsflygplan kvar i Norrland eller vid Östersjön och inte låter JAS-piloterna flyga så deras utbildning kanske måste göras om. (Jag har själv haft nöjet att provflyga både Viggen och JAS i simulator på F21 under ledning av en hejjig norrbottning, men det räcker inte med ’torrsim’ för att hålla dessa nyckelpersoner varma)

Det kan tänkas att en stor del i både Leni Björklunds och Alliansledningens hårdnackade kamp för den nödvändiga signal- och kabelspaningens integritetskränkande utformning handlar om detta.
Vi kan ha kvar försvarets överbyggnad, bry oss mindre om själva verkstaden, hoppas på NATO och Spara Pengar.

Vi behöver relationerna med NATO, vi behöver FRA och sannolikt kabelspaning.
Men vi behöver främst försvara vårt eget land och medborgarnas integritet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2779727.ab

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Bli först att kommentera

Hur ska norrlänningarna göra?

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är ett par hundra dagar kvar tills mackar som säljer över ca 60 tankar per dag (1 milj liter per år) antingen ska ha installerat pumpar för minst ett förnyelsebart bränsle, i praktiken etanol. En formidabel mackdöd väntar förmodligen eftersom många småmackar inte har råd med en halv miljon i investering då försäljningen knappt bär sig. Vi har märkt att de börjar försvinna. Nu är det i.o.f.s. inte bara landsbygden som drabbas, städerna gör det också.
Av Sveriges 3700 mackar väntas 2000 stängas. (Optimisterna säger 1000)

Landshövdingen i Västerbotten, Chris Heister, har kontaktat riksdagens trafikutskott för att få dem att göra en utvärdering av pumplagen och dess konsekvenser.
Lagens syfte är fint, men som med annan lagstiftning missas lätt de praktiska konsekvenserna. Utvärderingen måste bli av, gå snabbt och få följder om glesbygdsmackarna ska få andrum, främst i Norrlands inland.

Nu är det inte bara förra regeringens pumplag som är problemet. Bilarnas sänkta förbrukning är en orsak, de allt dyrare transporterna en annan.

Det sägs att det är ett speciellt bolag som lägger ner flest mackar. Genom att de sköter leveranserna till småbolag hindrar de ibland lokala försök att behålla mackarna och därmed macknätet. De sägs ska ta bort ca 60 av sina mackar, 30% av de bemannade ska bli automatstationer.

Det känns inte bra att utsätta privata mackägare för ekonomiska påtryckningar som borde drabba oljebolagen, men är det dags att vi tänker mer på var vi tankar?
Eller har du som bor, semestrar eller har stuga i inlandet andra förslag?

Nu hoppas jag bli fri min sommarförkylning med vidhängande huvudvärk så jag kan göra något ännu bättre än att vila och blogga…….

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Bli först att kommentera

Risk för försvagning

Av , , Bli först att kommentera 0

FRA-motståndet har blivit brett. Skulle vi splittra upp oss efter övriga åsikter, bakgrund och preferenser och önska avlyssning av varandra försvagas motståndet naturligtvis.
Då underlättar vi för prestigelåsta ja-sägare och får kanske rida vidare med dem mot det öppna samhällets solnedgång.

Motståndet mot kristendom i allmänhet och den kontroversielle Ulf Ekman i synnerhet gör att vissa applåderar avlyssningen av pastorn för att han är han. Några hyfsat namnkunniga anti-FRA-bloggare verkar tycka det är utmärkt att regelmässigt avlyssna kristna företrädare.

Jag vill hoppas att avslöjandet av avlyssningen av pastorn väcker fler för FRA:s och myndigheterrs opålitlighet och och ge ljus över massavlyssningens omöjlighet. Inte att övergreppet ska försvaga motståndet.

http://intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Bli först att kommentera

Vem kan man lita på?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu kommer det fram att FRA under nittiotalet avlyssnat Ulf Ekman på grund av Livets Ords engagemang i Ryssland.

Frågorna hopar sig.

Vilken sorts militär säkerhetsrisk ansåg Någon att Ekman utgjorde? (Då skulle FRA:s verksamhet uteslutande handla om yttre militära hot)
Vilken är denna Någon, vilken myndighet ’beställde’ informationen?
Vilka kommer att beställa godis från FRA nu när det inte längre bara måste handla om militära hot, och under exakt vilken ’realtidskontroll’?
Vem litar på FRA nu? Förre överdirektören (ansvarig på nittiotalet) menade ju att vi skulle lita på myndigheter för att de var myndigheter.

En och annan av dem som ändå tänker kan ha svårt att bli upprörd för att det är just Ulf Ekman som avlyssnats. Några känner kanske t.o.m. skadeglädje och missar den principiella dimensionens varningsklocka.
Men om det handlat om Svenska kyrkan? EFS? Amnesty eller Röda korset?
Är det fler kristna eller andra ideella organisationer som avlyssnats?

Oron över denna FRA-soppan kommer inte att lägga sig.
Ju förr Alliansens ledning fattar detta, desto bättre.
Man riskerar att förskingra tonvis med politiskt engagemang och förtroende i en tid då sådana frukter inte växer på alla träd.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bli först att kommentera

Uppfriskande gnällfritt

Av , , Bli först att kommentera 0

Det borde hända oftare.

Jag tänker på det som skedde i Almedalen när Fredrik Reinfeldt talade förra veckan, lyssnade nyss till talet på nätet. Ett partiledar- och statsministertal utan dyngspridande.
Säga vad man vill (och det gör jag understundom), men det är ibland uppfriskande med ett politiskt tal helt utan angrepp på någon annan. Presentation av egen politik och egna reflektioner utan att ’sänka’ andra för att mentalt komma lite högre på dynghögen och elda de egna litegrann.
Det var kommunikation av den förda politiken med en tydlighet som uppmärksammats också av oberoende bedömare.

Det ska Fredrik R ha kred för.

Det ska han också ha för att han lyfte pensionärerna och deras insats i samhället. Allas, men inte minst de 100 000 som fortfarande lönearbetar, med dubbelt jobbavdrag!
Trots att Muf surade lite över den stora seniorprioriteringen var det helt rätt. Vi behöver de friska och arbetssugna pensionärernas kraft och initiativ om vi ska få Sverige att fungera väl framöver.
Han kom också in på att pensionerna blir bättre om fler i alla åldrar arbetar och att de sämst ställda pensionärernas situation ska förbättras.

Uppfriskande med ett gnällfritt politikertal som sagt.

Lyssna lite:

http://www.almedalsbloggen.se/wp-content/uploads/fredrik.mp3

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Bli först att kommentera

Att spränga eller inte spränga

Av , , Bli först att kommentera 0

Alliansregeringen får oförtjänt mycket skäll, det är jag övertygad om att historien också ska visa, om den skrivs. Det är mycket frustration som ligger i tiden, långtidsverkande misstag från förr ska rättas till och och det finns svåra strukturella problem som pockar på.

I mångt och mycket har Alliansen utfört storverk när de bidragit starkt till att vända utvecklingen mot ekonomiskt och socialt sammanbrott med allt fler som hamnade utanför arbetslivet. Det verkar också bli svenskt rekord för Alliansen när det gäller uppfyllda vallöften.
Ett och annat av det egna behöver även kalibreras om, men ändå.

Det jag verkligen hoppas är att misstagen inte ska skymma framgångarna. Att flexibiliteten och tankekraften i Allians- och särskilt moderatledningen inte tillåter dem att alltför länge lita på att de konservativare borgerliga väljarna och FRA-motståndarna ingenstans har att gå.
Vissa har gått och fler kommer att gå om det inte ’lyssnas’ även åt deras håll. Förutom proteströster i ilska eller uppgivenhet rakt mot det egna sunda förnuftet så finns även vägen att helt lämna det politiska för dem som är aktiva. Många borgerliga kommer aldrig att acceptera övervakningssamhället annat än i krig.
Det är med oro man ser att t.ex. Mufs ordförande Niklas Wykman låter alltmer tveksam om sin framtid.
Det är så onödigt.

Ibland tror jag att ett stort problem för de politiska partierna är att rådgivarna i snitt är för unga. De sägs att partiernas politiskt sakkunniga snittar kring 25 år. De har knappt lämnat ungdomsförbunden och tror kanske att man kan köra på ungefär som där. Pang på, skaffa en majoritet, vinna och så bara köra!
(Ursäkta att jag tar ett sådant exempel i världens mest sekulariserade land, men det går att läsa hur man spränger ett rike på ungefär det här sättet i 2 Krönikeboken 10 i Bibeln)

Lennart Holmlund och andra (s)-profiler har betalt för att låtsas som om Mona & co är helt främmande för det övervakningssamhälle de började jobba på. Därför behöver man inte bli så upprörd över den det billiga röstfiske som bedrivs i kölvattnet av FRA.
Just nu är det ändå så att regeringen sitter med svartepetter. Man måste förhålla sig inte bara till FRA-lagens syfte, men i allra högsta grad också till dess konsekvenser för individer, parti och politik.

Stig Bergling försvarade FRA-lagen häromdagen såg jag. Lugnande!

Läs gärna artikeln jag länkat till nedan. Den är skriven av Sofia Nerbrand och ligger på SVD:s ledarsida. Hon tar i en del, men det är läsvärt:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1455385.svd

Läs också gärna Niklas Ekdal från söndagens DN:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=803967

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Bli först att kommentera