Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Hälsning till Vännäscentern


Centerstyrelsen i Vännäs sände under fredagen ett pressmeddelande till nyhetsredaktionerna och oss övriga borgerliga partier.

Vi i "triangeln" tänkte först svara gemensamt. Eftersom det främst är Moderaternas (alltför alliansinriktade?) agerande som anges som orsak till splittringen så skriver jag som M:s gruppledare och lagledare för oss tre några kommentarer efter styckena i det fetmarkerade Centertexten.

 

"Centerpartiet (C) i Vännäs har vid styrelsesammanträde 2010-10-22 beslutat att avvisa valteknisk samverkan med Nya Moderaterna (M), Folkpartiet (Fp) och Kristdemokraterna (Kd).

Centerpartiets förhandlingsgrupp har tillsammans med övriga borgerliga partiers förhandlingsgrupper haft ett flertal möten för att finna en lösning för en borgerlig valteknisk samverkan som alla partier skulle finna acceptabelt och överensstämmande med valresultatet. Förhandlingarna har inte omfattat ett s.k. allianssamarbete.

När Centerpartiets förhandlingsgrupp redovisade utfallet av förhandlingarna för Centerpartiets kretsstyrelse och styrelsen analyserat innebörden beslöt en enhällig styrelse att C avbryter förhandlingarna om valteknisk samverkan.

 

Anledningen till C:s ställningstagande är följande:

– C anser att respekten för valresultatet är en av de viktigaste grunderna att förhålla sig till. Därmed ska partiernas storlek i kommunfullmäktige (KF) genomsyra fördelningen av platser och ledande poster i de tre facknämnderna.

 

(Vi i "triangeln" vill absolut respektera valresultatet. Efter förändringarna i den politiska organisationen (tidigare framförhandlade mellan S och C) har kommunstyrelsen vunnit i vikt medan facknämderna tappat. Nämndsplatserna har minskat med 18 %, viceordförandena där har fått sin arvoderade tid nästan halverad medan KS oppositionsråd på 50 % nu blivit Kommunalråd 2 på 75 % arvoderad tid. Mer av det som händer händer numera i KS. Man kan inte riktigt utgå från "gamla märken".)

 

– I det förhandlingsbud som lagts fram till C blir Kd och Fp, med 2 mandat vardera i KF, överkompenserade. Detta menar C är att frångå proportionaliteten av valresultatet.

 

(Vi undrar hur C då tänkte 2002 när man lät KD ta samma viceordförandeplats man nu säger att KD inte kan ha? Man hade 2 mandat även då. Vi har svårt att se hur man kan motivera ett spräckt samarbete mot bakgrund av detta. Fördelningen i förslaget har prövats via det poängsystem som används på många andra håll. M blir med lagda förslag 100 % starkare än FP och KD tillsammans och C 50 % starkare än M. T.o.m. lite mer. Många viktiga, men mindre framträdande poster delas i stort mellan C och M. Där får inte de mindre partierna någon nämnvärd utdelning.)

 

M-Fp-Kd har, utan närvaro av C, förhandlat och poängsatt posterna i facknämnderna. C menar att poängsättningen inte är korrekt och inte motsvarar den politiska tyngd som posterna innefattar.

 

(Det här menar vi måste vara ett missförstånd. Vi har inte förhandlat utan C. Poängsystemet vi velat ha som "fördelningshjälp" används på väldigt många håll. Vi började använda det 2006, men C har inte direkt omfamnat det varken då eller 2010. Vad jag förstår har C främst ogillat att kommunalrådet i år fått nästan 3 gånger större tyngd än KSau-platsen där man normalt tjänstgör 4 timmar i veckan och 5 gånger mer tyngd än en vice nämdsordförande. Vi menar att det är riktigt, bl.a. då en vice har 4 arvoderade timmar och kommunalråd 2 har 30.)

 

– C:s förhandlingsgrupp har sagt sig villiga att frigöra platser till M utifrån valresultatet. M har i sin tur erbjudit dessa platser till Kd respektive Fp. C kan inte acceptera detta.

 

(Med all respekt för C:s duktiga och erfarna förhandlare samt styrelse håller jag inte riktigt med om beskrivningen. Vi har talat om ett upplägg där C behåller alla sina tidigare platser i KS och får en kommunalrådspost som ökat 50 % i tid. Om man då som C minskat från 8 till 6 mandat tycker vi att man har fått en mycket god utdelning i KS. Vi tycker kanske det är lite magstarkt att man då använder orden "frigöra platser" om förslaget att ge två av de tre existerande viceposterna till M. (Medan FP och KD fråntogs alla viktigare poster) M tackade för erbjudandet, men önskade för samarbetets och den gemensamma satsningens skull att få ta den politiskt tyngsta viceposten och den ordinarie KSau-platsen medan FP och KD fick var sin vicepost. KD har haft den post de då skulle få i åtta år.)

 

Vid avslutade förhandlingar godtar parterna beslutet och var och en går vidare utan att ifrågasätta och smutskasta varandra, av respekt för de demokratiska spelreglerna. Allt annat är oacceptabelt. C hade önskat en fortsatt borgerlig valteknisk samverkan men under de förutsättningar som råder finner kretsstyrelsen att detta inte är möjligt.

Margareta Vigren

Ordf. Centerpartiet Vännäs

 

(Vi vill ha full respekt för demokratiska spelregler och inte smutskasta  Centern som vi haft ett gott samarbete med. Vi hoppas att en samverkan för framtiden kan komma till stånd igen. Hade vi kunnat ha det nu hade vi haft fler poster att fördela mellan erfarna och färska allianspolitiker. Vi hade haft bättre arbetsförhållanden fyra år framåt och ett bra utgångsläge inför valet 2014.

Vi är inte missunnsamma, men vi hade önskat att S och V var lite mindre nöjda än de ser ut att vara vara nu.

Jag beklagar att jag tvingats vädra förhandlingsdetaljer, men hade haft svårt att argumentera utan att göra så. Jag har dock inte relaterat allt och inte mer än jag funnit nödvändigt.)

 

 

Etiketter: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.