Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Tankar kring matpris och mark

Matpriserna stiger, till oroande nivåer.

Priser är en fråga om tillgång och efterfrågan. Finns det för lite av något som många vill ha blir det dyrare i vilket system som helst. Försök med prisstopp eller andra konstgjordheter öppnar en svart marknad med högre priser och mer orättvisor. Får man närmast betala för att producera blir det riktigt allvarlig brist. Oavsett det nu gäller mat eller lägenheter.

Vi, den rika världens konsumenter, skulle kunna göra en del åt matpriserna, om vi orkade. Att vi kastar och låter så mycket mat förstöras spelar roll. Försvinner 20-25 % av en resurs sker prispåverkan. Även om det sällan handlar om samma varor som i andra världsdelar.

Det mesta av basmaten hämtar vi ur jorden, direkt eller indirekt. Som jag förstår har jordbruket historiskt tagit tre riktigt stora steg. Det första var mekaniseringen, det andra var när handelsgödseln ökade produktionen genom extra kväve som tidigare inte fanns med i kretsloppet. Det tredje togs när  bekämpningsmedlen utvecklades och kunde hjälpa oss att få fram det vi ville ha i större mängd genom att ta kål på konkurrerande organismer. Nu hoppas många att genmodifiering ska ta oss ett fjärde steg.

Handelsgödsel kräver mycket energi, liksom hela det rationella jordbruket. Frågan är hur framtiden på området ser ut? Det är  troligt att energin kommer att bli dyrare, särskilt inte den som kan hällas i fordon och maskiner.

Vi har gjort av med mycket av vår bästa jordbruksmark. Mycket har lagts under betong, asfalt och gräsmattor. Det har varit billigt och lättsamt och vi har hittills klarat oss utan marken. Jag tror att vi nu måste  tänka långsiktigt miljö- och marknadsekonomiskt och se till att så mycket som möjligt av bra odlingsmark sparas. Det kan hända att våra barn och efterkommande inte kommer att ha lika lätt att framställa "billiga" matvaror. Det är troligt att deras mat måste tas fram med mindre energi. Då kan vi behöva all "premiummark" vi har. Man kan glädjande nog spåra den tanken i nyare översiktsplaner runt om i Sverige. T.ex. i Uppsalas. (Sök på "jordbruksmark" i dokumentet)

Jag tror att vi ska ta in budskapet när internationella veterankapitalister investerar i jord och "freda" så mycket bra odlingsmark vi kan, inte bara i söder. Skulle energin bli mycket dyrare i en framtid blir transporterna också det och hela Sverige behöver mat.

 

Här finns lite andra tankar kring levande landsbygd. 

Etiketter: , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Krister Andersson

  På ICA kan du köpa dansk fläskytterfilé för 74:/kg. Dyrt??? För ett socialt högstående djur som fötts upp på specialfoder och antibiotika?
  Vi i Sverige skulle kunna betala ett rimligt pris för den miljöförstöring och utarmning vi åsamkar andra länder (med lägre BNP) så fanns det större möjlighet för deras medborgare att leva ett drägligt liv, och kanske ha råd att köpa de varor de själva producerar. Till dess att denna insikt fått fäste bland internationella och nationella beslutsfattare kan var och en köpa ekologiska och rättvisemärkta produkter. Inte en lösning på problemet men ett val som åtminstone motverkar ökande exploatering. Varje billig vara vi köper betalas någon annastans. Med sämre hälsa, med sämre framtidsmöjligheter, eller med ytterligare utrotade arter. Det handlar inte om att maten är för dyr. Det handlar om att vi inte betalar priset för vad den kostar!

 2. Jan Nilsson

  Svar till Krister Andersson (2011-02-20 19:15)
  Försvarar inte all sorts djurhållning. Håller inte med om att allt som upplevs billigt betalas någon annanstans. Eventuellt kan vi vara överens om att vi inte skulle ha börjat subventionera mat. Jag minns en gammal bonde som sa att det var en olycka när det skedde.
  Din analys kanske långt på väg håller ihop teoretiskt, men det finns några hundra miljoner människor som definitivt inte håller med dig om att maten idag är för billig.

 3. Krister Andersson

  Tror du verkligen att kärnan till problemet för hundramiljontals människor ligger i om världsmarknadspriserna går 15% upp eller ner? Så länge du och jag inte behöver betala för utarmningen av mark i deras hemländer, klimatpåverkan av transporterna, effekterna av produktionen av konstgödsel och effekterna av bekämpningsmedel så lönar det sig bättre för producenterna att sälja sina grödor som foder till våra grisar och kor än som mat till sina grannar där hemma. Sätt på ”Dokument Utifrån” så får du lite mer att tänka på!

 4. Jan Nilsson

  Svar till Krister Andersson (2011-02-20 22:49)
  Har du verkligen läst vad jag skrev, tycker du att det verkar som om det bara är dagspriset jag tänker på? Vad jag anser om riskerna med felanvänd handelsgödsel, pesticider och GMO har jag inte berört. Tycker nästan att du är i farozonen för att underskatta en politisk ”motståndare”.
  Skenande matpriser är sannerligen inget att fnysa åt. 30 % prisökning på ett år är direkt katastrof för oerhört många människor. Vi får inte bli så bländade av svårimplementerade teorier och direkta utopier att vi inte tar in vardagsverkligheten omkring oss.
  Hur skulle du önska att den prisökning du eftersträvar skulle åstadkommas? Tänker du dig ett helt styrt prissystem?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.