Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Sociala företag


En glädjande igår var kommunstyrelsens oväntade ja i två frågor om "sociala företag".

Första ärendet handlade om en avsiktsförklaring om sociala företag. Samordningsförbundet Umeå (där både Soc, AF, FK, Coompanion, Näringslivsservice m.fl. ingår) har beviljat medel till en förstudie kring Umeåregionens stöd till sociala företag och hur kommunerna kan stödja "idébärande" personer och organisationer att komma igång med sociala företag.

Sådana företag har som syfte att integrera människor som hamnat i olika slags utanförskap. Företagen är inte en del av offentliga sektorn och ska återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamheter. I Umeå är Paltresturangen ett exempel. Många har haft stor nytta av engagemanget i den verksamheten och några har gått vidare till annat arbete eller studier efter en tid.

Det andra ärendet handlade om medfinansiering av ett projekt med syfte att underlätta för dem som har hållbara idéer om socialt företagande att komma igång. För Vännäs handlade det om 37 000 kronor årligen i två eller tre år.

I ksau rådde tvekan, majoriteten sa inte ja och lämnade ärendet vidare utan eget förslag. Jag yrkade att det skulle bifallas och reserverade mig mot beslutet. M, FP och KD har sedan beslutat sig för att säga ja i båda fallen och jag började tala för detta vid KS igår. Efter en liten stund avbröt Johan Söderling mig, vänligt, och föreslog att ordet istället skulle ges till Leif Andersson. Med viss förvåning svarade jag ja för att sedan bli väldigt positivt överraskad. S hade ändrat sig och yrkade på att båda ärendena skulle bifallas med reservation för att alla kommunerna i Umeåregionen kommer med. Ett enigt KS sa sedan ja till både avsiktsförklaringen och projektet.

Jag hoppas verkligen att alla kommunerna inser vad saken handlar om, hur stor "uppsidan" är och att man går med. Vindeln har sagt nej, men man är säkert inte sämre än att man kan ändra sig. Samordningsförbundet har stora resurser och sociala företag kan vara effektiva verktyg till positiv förändring för många människor som har uppförsbacke när det gäller att komma tillbaka in i arbetslivet. Just att företagen står under FK:s, AF:s och Soc "beskydd" och samtidigt inte är en del av den offentliga sektorn innebär särskilda fördelar och kan stimulera många till engagemang. Man får en chans att få struktur på livet och luft under vingarna och kan själva bli betydelsefulla kuggar i verksamheten. Många viktiga uppgifter skulle kunna utföras av sociala företag.

I början av april kommer Johan Söderling, Ulf Eriksson och undertecknad att vara med på en utbildningsdag om den här sortens företagande. Jag hoppas att flera sociala företag kan komma igång i regionen och i vår kommun.

 

Etiketter: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.