Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Kristersson i debatten

Det skrivs mycket om Ulf Kristersson. En del av människor som inte riktigt förstått var han står och vad han vill.

Så här skrev han igår på SvD som kommentar till 108 läkare

Etiketter: , , , ,

13 kommentarer

 1. JonasE

  De tre punktern som han listar, är visserligen korrekta i text, men i realiteten så slår det annorlunda, och som jag tidigare skrev: jag trro att huvudproblemet ligger i arbetsförmågebedömningen, och som slår vidare i systemet….min egen ”dominoteori” ;)..

  Bara ett exeplen som han själv anger, att om man gått arbetslivsintroduktionen och sedan har fortsatt nedsatt arbetsförmåga så får man komma tillbaks till FK.
  Ja visst!!, men där kommer ju problemet med arbetsförmågebedömnignen!!.
  AF tycker sig inte kunna finna jobb till denna sjuke, men FK tycker att det kan/borde finnas ett arbete som den sjuka klarar av…..så finns arbetförmåga eller inte??….i terion kanske, men i praktien så är det tveksamt, och det är väl ändå verkligheten som gäller??.

  Samma sak här: ”För den som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga finns alltid möjligheten till permanent sjukersättning”……så finns arbetsförmågan eller inte, och det tycks bero på vem man frågar AF eller FK, teori eller verklighet alltså!!.

  Sen så är det dom med ”allvarlig sjukdom” cancer osov…det kommer ju upp samma frågeställing från FK även där…..så,ja!!……arbetförmågebedömningen är problemet.

 2. Krister Klermalm

  Ulf Kristersson har inte riktigt förstått allvaret där han står och vad han vill i förhållande till hur verkliga livet är för de drabbade av eran sjukreform.
  Det uppenbara är att människor som lever i verkligheten av socialförsäkringen, och dessa som känner dem mest som deras läkare gör, har inte ni tagit er till, inte ens remissinstansernas förutseende i vad som skulle ske, allvarett och varit lyhörda på dessa drabbade av sjukreformen.

  Ert oansvariga blundande är rättsäkerhetsbrott som ni för eran ståndpunkt att inte snabba på en förändring såsom ni till varje pris gjorde för att ivrigt vill genomföra sjukreformen. Nä, en ren slapphet i attityden till detta är vad ni nu gör.

  Svaren till de två närmast existentiella frågorna är i klar text:
  Vem ska förväntas försöka försörja sig själv?
  – Arbetsvilliga ska i sin bästa arbetsförmåga och kunnande vill försörja sig själv.
  – Oavsett vilka funktioner du har ska du kunna arbete med rätta hjälpmedlen på din arbetsplats.
  – Oavsett vilken anställningsform du har ska du har rätt till human träglig trygghetssystem.

  Och vem ska vi försörja gemensamt?
  – Alla med utan som helst har arbetsförmåga att kunna tillföra på arbetsmarknaden.
  – Alla föräldralediga under en valfri tid med rätt till kompetens utveckling under tiden.
  – Alla inom omsorg och vård-behov har rätt till ett träglig livskvalité tillvaro av frihet.

  Ingen av de drabbade har blivit hjälpt av ert kåta prestigefulla mantrat med sjukreformen och arbetslinjen. Ni går i djupa spår och ser inte sanningenshalten av verkligheten bakom argumenten.
  De drabbade har blivit skrämda med eran politik och sjukas oro är befogade att bli behandlade på samma sätt som de drabbade.

 3. Krister Klermalm

  Det är med era direktiv och reformer som har drivit fram det hårda pressen och ökade arbetsbelastning med besparings följder och snabba instruktionen med det nya på FK. Utan någon som helst tanken på det verkliga personal behovet genomförde ni till trots detta. Detta är verkligheten som ni inte vill erkänna och ge någon upprättelse för dem sjuke och äldre eller personalen.

  Med ökade sjukhet bland befolkningen skapar belastning inom vården som även jag har märkt på mitt Lassarett här i Lycksele. Min personlige läkare har fått ökade arbetsbelastning att han inte hinner ned intygen som patienterna behöver vid anställningar eller till olika instanser inom socialförsäkringssytemet. Här förvärras också medföljd av detta ni har drivit fram för politik till nu.

  Ni själva tar inte seriöst på rättsäkerheten när ni driver eran politik på det sätt ni nu gör, här medför oseröist öppen politisk diskussion med befolkningen och de drabbade. Blåneka, inte så konstigt så blå i politiker ni är, faktumet ur verkligheten existeras framför era ögon på föraktfullt sätt.

  Med stora penseldrag har ni målat fram falska tavlor av fiktiva målningar som ni har skapat ur.
  Bakom orden: ”hälften så många är borta från jobbet hälften så länge jämfört med tidigare”; är att dem har fasas till andra former av sysselsättningar som inte är faktiska riktiga jobb och många fler har fått aktivitetsersättningar istället. Vilka räknar ni med i statistiken på allt färre ställs utanför arbetsmarknaden. Hur många av båda argumenten har hamnat i Fas3 och utnyttjas av både företag och kommuner där behovet att personal egentligen finns av riktiga jobb. Ge kommunerna då öka resurser till dessa anställningar inom offentliga sketorn istället för alla Fas3 jobben.

 4. Krister Klermalm

  • Den allvarlig sjuke blir nekad på sin ansökan av FK läkarens följande av era direktiv där tidsbegränsning råder även för canscr sjuke. Annars har det inte uppstått artiklar om det.
  Den sjukhusvårdade eller de nsom har svår psykisk sjukdom blir ändå utförsäkad trots att samtliga sjukpenningdagar använts. Dessutom kräva att anmälas sig till AF dagen efter njuroperationen.

  • Möjligheten finns alltid där dock ges sällan där det faktum gör det. Det finns personer med varaktigt nedsatt arbetsförmåga har fått sitt permanent sjukersättning (förtidspension) upphört tack vare att dem ska söka jobb på den öppna arbetsmarknaden. Även för dem som har haft tidsbegränsad hamnat utanför socialförsäkringen och förlorat mycket av inkomst på detta, att dessa har hamnat i försörjningsstöd. Här får börja ifrån lägra läge med utan SGI.
  Möjligheten finns alltid där dock ges sällan där det faktum gör det.

  • I just den här punkten som det verkligen brister och ger mest förlorad peng i plånboken som körs runt igenom hela rehabiliteringskedjans 914 dagar:
  – Den som gått igenom hela rehabiliteringskedjans 914 dagar och inte omfattas av något av undantagen erbjuds en arbetslivsintroduktion, en individualiserad möjlighet att se om det finns några möjligheter att utföra några uppgifter. Om arbetsförmågan även därefter är nedsatt har man åter rätt till sjukpenning.
  \ Med följden är att sjukpengen är lägre än den var ifrån början innan karusellen med rehabiliteringskedjan. Annars är det rätt att andra får fortsatt ersättning från sjukförsäkringen.

 5. Krister Klermalm

  De så kallade ”återvändarna” bevisar också att många faktiskt hamnar vidare till Fas3 som är bottenlöst tillvaro utan återhämtning därifrån till ett faktiskt riktig jobb.

  I radions P1 framträde en ung man vars tillfälliga sjukersättning efter en hjärnskada för fem år sedan gått ut. Han anses för frisk för sjukersättning, för sjuk för att jobba och får inte försörjningsstöd eftersom han bor i en bostadsrätt som hans mamma har betalat.
  Här visar den hålighet som finns i vårt socialförsäkringssystem som jag själv har påtalat om i mina egna blogg artiklar och återkommande kommentarer i andras bloggar. Vad då frihet och valfrihet i välfärdstatens välutbyggda försäkringssytem. Bull shit!!

  Tidigare i år kallade Kristersson ökningen av unga förtidspensionärer (eller egentligen, unga med aktivitetsersättning) för ”politisk katastrof” (SvD 26/1). Gruppen ökade med nära 50 procent under Alliansens första fyra år vid makten. Utvecklingen har dock sett ut så här i 30 år. 1990 förtidspensionerades 1500 unga, år 2006 åkte antalet upp i 4500 och förra året 6700 stycken.
  Så ingen av er bådas politik kring detta har inte fungerats. Dax för nykonstruktion av socialförsäkringssystemet ifrån grunden.

 6. Bo-Gunnar Wikström

  Ja du Jan, för dig är det ungefär som att Gud Fader uttalat sig. Allt som Ulf Kristersson säger är alltid 100% riktigt. Ingen av läkarna, ingen från kyrkan, ingen annan i Sverige förstår hur fantastiskt bra detta system är, ingen förstår hur väl Ulf Kristersson vill. Om UK säger att det är +25 på nyårsafton och alla vi andra ser att det är -35, så tror du direkt på honom, eller hur ?
  Är det inte dags att du slutar att så till 100% ställa dig bakom dina företrädare i regeringen ? Är det inte dags att se verkligheten ?
  Jag känner till väldigt många som fått sina liv förstörda, sin ekonomi och framtid i spillror. Känner du någon enda person som blivit hjälpt ???
  Kyrkorna reagerar, läkarna reagerar, det startas uppror mot denna idioti men du blundar för allt detta och lyssnar till Ulf Kristersson. Har du verkligen ingen egen uppfattning eller är det inte tillåtet i ditt parti ?
  Kan du säga en enda sak som blivit bättre ??? Visa mig den person som tycker att systemet är bra och till stöd och hjälp, för jag känner inte någon sådan person.
  Känner du någon person som tycker att det blivit bra ?
  Javisst ja, hos Moderaterna är det ju Ulf Kristersson som tycker, de andra håller med….

 7. Jan Nilsson

  Svar till Bo-Gunnar Wikström (2011-04-02 13:51)
  Du har mer eller mindre fel i de flesta av alla meningar du skriver, så det känns inte så meningsfullt att ens försöka svara. Det finns saker jag kunde svara på, men det skulle bli fel i helheten du anklagar mig och andra för.
  Just nu är du den mest onyanserade kommentarskrivaren jag har, vilket förvånar mig och faktiskt gör mig ledsen.
  Du kan börja med att läsa det jag skrivit sista veckan och varför inte kolla Kristerssons ställningstaganden också?

  Jag återkommer till övriga kommentarer.

 8. P.

  Jan, efter att ha studerat saken ingående ser jag att Kristersson antingen saknar förståelse eller vilja att i nuläget föreslå ett fungerande system. Nu redovisade negativa effekter och uteblivna resultat av regeringens satsningar var förutsägbara. Ett stort antal framstående forskare i världen har visat vari systemfelen består och presenterat lösningar.

 9. Jan Nilsson

  Svar till P. (2011-04-12 14:10)
  Håller inte med dig om Kristersson. Jag tror att han både har förståelse för helheten och vill att det ska fungera både för individ och samhälle.
  Jag ska skriva lite mer om det här hade jag tänkt.

 10. P.

  I så fall har han förstått något som ett stort antal ledande forskare, ”försäkringskunder” och utredare missat. I presenterade analyser och förslag har ett starkt vetenskapligt underlag, vittnesuppgifter och dokumenterade brister förbisetts. Jer 6:14

 11. P.

  Nej, men det finns hälsoeffektiva och samhällsekonomiskt lönsamma lösningar. Om du vill kan jag presentera en sammanfattning av studier med högt bevisvärde, som skulle kunna utgöra underlag i alliansens arbete. I så fall föreslår jag ett möte på mitt kontor i Umeå. Skicka gärna ett e-postmeddelande vid intresse, så kan vi boka en tid. Du är välkommen!

  (Jag förväntar mig förstås inte att detta svar ska publiceras på bloggen – allmänintresset torde vara begränsat 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.