Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Du, på kommunstyrelsen


Imorgon måndag är det kommunstyrelse i Vännäs. Jag kommer inte att vara med, min ersättare Gösta Eklund går in som han oftast gjort sedan början av hösten.

Däremot kan du vara med!

Det är få som vet om att man kan vara med som åhörare på KS i Vännäs. Det är också få av dem som vet som nyttjar möjligheten. Vore jag dagledig eller hade möjlighet att styra lite med tiden skulle jag nog göra ett och annat besök och ta temperaturen på demokratin.

Får jag leva och ha hälsan och går det som det mest troligt gör får jag också vara med f.r.o.m. någon gång i höst.

Etiketter: , , , , ,

12 kommentarer

 1. Katarina Hampusson

  Hej Jan,
  det är onekligen svårt att ta sig iväg till KS med tanke på mötestiden. För att få ett större medborgarintresse kanske det skulle hjälpa att lägga ut alla aktuella handlingar på nätet? Kanske ett bra arkiv där man kan gå tillbaka och läsa handlingar också, då skulle protokollen bli lättare att förstå, kanske också förståelsen för beslut skulle öka?

 2. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-03-12 09:17)
  Hej du!
  Kallelsen med bilagor finns på kommunens hemsida innan sammanträdet. Man klickar på ”Medborgardemokrati” i listan till vänster och sen på ”Kallelser”. Lite längre ner hittar man ”Protokoll”. De ligger kvar ett par år.

 3. Katarina Hampusson

  Hej Jan,
  jag har hittat både kallelser m handlingar och protokoll sedan länge. Alla aktuella handlingar som ligger till underlag för beslut finns inte ute på nätet. Jag tror det skulle främja medborgarintresset om man kunde se vad som ska behandlas. När mötet är avklarat återfinns en bråkdel av handlingarna som bilagor till protokoll, resten ”tas bort”. Med hjälp av handlingarna i tex ett arkiv kan besluten i protokollen få mer substans och därigenom bli tydligare och jag tror att förståelsen för beslut som fattats också kan öka.

 4. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-03-12 20:20)
  Tänkte väl det. 🙂
  Hade svårt att tänka mig in i att du inte skulle vara förtrogen med kommunens hemsida.
  Tror det blir väldigt omständligt att få ut mer än dagordning och flertalet bilagor. Vissa kompletternade saker kommer också ut väldigt sent. De som sliter på förvaltningarna är inte mer än människor med viss begränsad tid till förfogande. Många medborgare tycker ju också att handlingarna är för omfattande redan nu.

 5. Katarina Hampusson

  Hej Jan,
  jag tror egentligen att det är en icke-fråga det där med handlingarna, jag ser det är mer som en viljeyttring. Det allra mesta av dokumentationen idag framställs digitalt, vilket förenklar så att kallelser kan kompletteras på nätet fram till sista dag, protokoll kan kompletteras med handlingar som kommit i sista minuten etc. Det borde vara hyfsat enkelt att skapa ett arkiv för handlingar som legat till underlag för beslut. Upplever man att det är för mycket att läsa kan man hoppa över det som man tycker är mindre intressant. Får inte glömma att tillägga att det går att beställa handlingarna från kommunkontoret, det skapar en annan form av administration. Kan dock anta att det är färre som nyttjar den rättigheten. För mig handlar detta om transparens, öppenhet och tillgänglighet.

 6. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-03-13 09:36)
  Vilken typ av ärenden är det du tänker på, där det skulle finnas mer material än det gör idag?

 7. Katarina Hampusson

  Tjingeling, här är jag igen 🙂

  Det är inte något speciellt ärende jag syftar till. Men jag ska ge ett par ex. till vad jag menar.
  Många ärenden har en lång sträcka inom politiken, ta tex en motion. Från det den stämplas in kan det röra sig om många turer och lång tid innan den kommer till beslut. Det ingår i den demokratiska processen (det är bra att man inte kan vara för förhastad i beslut). Har man ett dokumentarkiv kan man följa hela ärendet bakåt. Den möjligheten skulle kunna ge beslut en helt annan substans för mig som medborgare än protokollstexten. När det gäller t.ex verksamhetsberättelserna till senaste KS var de inte med, möjligt är att de biläggs protokollet? Den typen av handlingar tycker jag ska vara synliga för medborgarna,det handlar om den verksamhet som bedrivs av skattemedel. Den digitala världen har öppnat den möjligheten.
  Som jag tidigare skrev; För mig handlar detta om transparens, öppenhet och tillgänglighet.

 8. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-03-14 07:56)
  Verksamhetsberättelserna håller jag med om. De bästa berättelserna kan vara så välskrivna och pedagogiska i din komprimerade form att även halvnya politiker kan få riktiga aha-upplevelser av att läsa dem.
  Däremot är jag rädd att massan ska bli så stor att ockdå hårt arbetande eller dyslekyiska politiker ska känna att de måste välja bort politiken för att det helt enkelt blir för mycket.
  Jag gillar juristen Anders Anderzon som för några veckor sedan sa till några av oss skolchefer att ”vi tror ofta att ett dokument måste vara tre sidor – det kan vara tre rader!”
  Detta är nu återgivet av en som jobbar i en samhällssfär som håller på att dokumentera ihjäl sig.

 9. Katarina Hampusson

  God ny dag!
  Nu tror jag du vänder det hela,det handlar inte om att producera nya dokument, jag resonerar om redan befintliga dokument. Jag förstår inte vad du menar med att någon ska välja bort politiken eller att arbetsbördan för politiker ökar för att man gör dokument synliga och lättillgängliga för medborgarna? De som sitter i de politiska rummen får väl alla handlingar i pappersform oavsett de ligger på nätet eller inte?
  Från en som jobbar i en sammhällssfär som också dokumenterar.
  Som jag tidigare skrev;
  För mig handlar detta om transparens, öppenhet och tillgänglighet.

 10. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-03-15 09:05)
  Ursäkta fördröjningen, har varit några intensiva dagar.

  Det kan nog vara lite både och tror jag. Till KF har de flesta ledamöterna det som står i kallelserna idag. Sitter man sen i nämnder, ks eller ksau har man hanterat ärendena tidigare, men det finns ju redan i protokoll på kommunens hemsida. Det är inte alltid det finns så mycket mer dokument att publicera. En och annan powerpoint och vissa redovisningar skulle väl gå att lägga till i vissa ärenden, men många gånger är ärendena inte så stora och dragningarna i ksau och ks till stor del muntliga. Sånt kommer förhoppningsvis fram på partimöten, men att göra muntliga förklaringar i mindre rutin- och samförståndsärenden tillgängliga på webben tror jag skulle kräva betydligt mer tid och pengar till begränsad nytta.
  Sen tror jag att de flesta av medborgarna inte avstår från att läsa handlingar och ärenden för att de är för få och små.
  Jag vet inte hur ofta kommunsekreteraren och andra får plocka fram kompletterande uppgifter till invånare och politiker, men utan att veta eller höra till den ansvariga majoriteten gissar jag att det arbetet är lindrigare än att kontinuerligt jobba med att få ut större informationsmassa.
  Du kanske skulle ställa en fråga till Johan och höra vad han tycker?

 11. Katarina Hampusson

  För det första måste du skilja på kallelse och protokoll Jan.
  De kallelser som ligger ute på webben är bra och informativa och alla handlingar är bifogade.
  Kallelserna ligger i regel inte ute mer än 1-2 veckor och ersätts efter sammanträdet hållits med protokoll. Men med protokollen är det en helt annan femma, de är extremt kortfattade och säger inte allmänheten mycket om vad som legat till grund för beslutet.
  Dessa protokoll ligger ute på webben under en betydligt längre tid, men signalerar de transparens, öppenhet och tillgänglighet? Inte ett dugg.
  Du resonerar kring den extra arbetsinsats som skulle krävas för att göra hela beslutsunderlaget tillgängligt för allmänheten via kommunens websajt. Men handlingarna finns ju redan, både i pappersform och i elektronisk form. De har ju nämligen redan legat på webben i form av kallelse. Man kan verkligen fråga sig varför man inte väljer att bilägga alla kallelsens bilagor till protokollet.
  Jag resonerar om transparensen, öppenheten och tillgängligheten mot de medborgare vars intresse som ni fritidspolitiker har valts att förvalta. Du säger aldrig om du är för eller emot transparens, öppenhet och tillgänglighet, det enda jag kan förstå är att du inte tycker att mitt förslag är bra. Jag tycker att det är märkligt att Du som kommunpolitiker i opposition lämnar över frågan till kommunalrådet som representerar majoriteten utan ett eget tydligt ställningstagande.

 12. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-03-27 20:36)
  Klart jag är för öppenhet och transparens, annars skulle jag nog inte heller försöka få medborgarna till beslutsrummen.
  Utifrån dina första kommentarer förstod jag det så att du ville öka mängden och omfattningen på dokumenten i kallelsen, beklagar om jag missförstod. Att låta kallelsen ligga kvar kopplad till protokollet vore inte mycket extra jobb och skulle knappast skrämma bort någon heller. Det är jag inte emot.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.