Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Uppgifter på hemmaplan


Idag har det varit barn- och utbildningsnämnd i Vännäs. Den största frågan alla kategorier inom vårt område under decenniet är egentligen inte nämndens, men diskuterades en hel del. Återkommer till den, säkert många gånger.

Ikväll är det partimöte och vi ska gå igenom måndagens kommunstyrelseärenden. Den stora frågan lär bli budgeten och ekonomin som inte är den bästa, trots flera ekonomiskt goda år för Sverige.

Det vore behändigt att få göra som en och annan som resonerar som så att ”pengarna ska inte få styra”. Man tycks ha uppfattningen att man inte behöver bry sig om hur mycket som finns i plånboken innan man handlar. Förhållningssättet fungerar dåligt både i privata och offentliga sammanhang. Investeringar lånefinansierar man och avbetalar på rimlig tid, men det går inte att ligga på minus i den dagliga driften.

Sannolikt blir det mer politik framöver då mina dagliga arbetsuppgifter förändras. Det blir säkerligen tillräckligt att göra även detta år, men jag räknar med att det ska finnas mer fritid att lägga på uppgifter hemma i Vännäs.

Etiketter: , , , , , ,

16 kommentarer

 1. Ulf Eriksson

  Hej Jan,

  Du skriver att ” Investeringar lånefinansierar man och avbetalar på rimlig tid, men det går inte att ligga på minus i den dagliga driften”.

  Tyvärr påverkas utrymmet för den daglig driften av investeringar som lånefinansieras. Kapitalkostnader som räntor och avskrivningar belastar också driftsutrymmet.

  Något att tänka på innan lånefinansierade investeringar beslutas före nyttjandet av befintliga resurser. Det gäller i första hand lokaler.

  Om det ekonomiska utrymmet är begränsat, vad ska vi spara på i den dagliga driften om inte pengar finns till ökade kapitalkostnader?

 2. Jan Nilsson

  Svar till Ulf Eriksson (2012-09-06 18:53)
  Man måste givetvis hålla ner lokalnyttjande och övriga kostnader. Moderaterna i Vännäs har med tanke på nuvarande och kommande invånare försökt hålla ner de stigande kostnaderna mer än något annat parti. Vännäs har för våra förutsättningar en märkligt svag ekonomi. Kommunen har liten yta, låg arbetslöshet och hyfsad genomsnittsinkomst.
  När det gäller de sjuka och dåliga skollokalerna som måste ersättas och alla dessa tillkommande barn – Vännäs har som du vet Sveriges största andel av befolkningen mellan 0-17 år – så måste det till en ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt hållbar lösning. Vi ser allvarligt på höga byggkostnaden för en eventuell nybyggnation, men menar att vi måste få fram ett förslag att ta ställning till. Det är viktigt att få se vad ett nybygge skulle kosta både för nämnd och kommunal helhet. Goda alternativ har vi heller inget emot, kom gärna med ett som övertygar. Vi lägger ingen prestige i att gå på ett gott förslag från er.

  Men Ulf, jag unnar dig att få känna dig mer sparsam en gång. 😉

 3. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-09-06 19:26)
  Ett förtydligande nu när jag har mer tid, även om jag tror du förstår.
  Lokalsituationen på Vega var på dagordningen på barn- och utbildningsnämnden. KS äger det framtida beslutet, men det motsäger inte att det kan vara decenniets största fråga för nämnden. Och en fråga av liknande dignitet måste rimligen diskuteras.

 4. Ulf Eriksson

  Förstår vad du syftar på med din ironiska avslutning. Om du med den formuleringen vill påstå att jag och Centerpartiet inte värnar om kommunens ekonomi så är min uppfattning att Moderaternas sparsamhet, så här långt, endast har sträckt sig till satsningar som kommunen gjort för ungdomar och föreningar. Satsningar som Centerpartiet har prioriterat då vi tycker att det är en god investering i det förebyggande arbetet. Satsningarna har gjort Vännäs attraktivare och är sannolikt en delförklaring till att Vännäs har Sveriges största andel av befolkningen mellan 0-17 år.

  Att utveckla kommunens ungdomsverksamhet och skapa bra förutsättningar för våra 120 föreningar kommer vi fortsättningsvis att prioritera när ekonomin så tillåter.

  Är det på detta område som Moderaterna har tänkt spara för att klara ökade kapitalkostnader efter investeringar i lokaler förorsakade av ett dåligt lokalutnyttjande?

 5. Jan Nilsson

  Svar till Ulf Eriksson (2012-09-07 13:57)
  Där fanns ingen ironi Ulf, bara ett vänskapligt skämt i linje med våra tidigare debatter. Det här är en blogg.
  Jag har idag skrivit en hel del om ungdomssatsningar och verksamhet som riktar sig till unga. Har också arbetat rätt mycket med sådant och vet vad dessa saker kan betyda. Liksom goda skolmiljöer.
  Förstår att du tänker på fotbollsplanen som kostade tiotalet miljoner och som Moderaterna sa nej till. Det är klart den är en tillgång där den ligger, men jag tror inte den ensam står för Vännäs dragningskraft och tillväxt. Jag tror kanske t.o.m. att andra saker betyder väldigt mycket mer.
  Man kan diskutera lokalutnyttjande och beslut de senaste decennierna, men nu står vi där vi står och ska hantera framtiden. Det viktigaste vad gäller skolan är att de nuvarande, inflyttande och framöver födda barnen får en trygg, stabil och bra skolgång framöver. Sådant vet jag också betyder mycket för unga familjer som funderar på var de ska bo.

 6. Ulf Eriksson

  Du betonar vikten av att de nuvarande, inflyttande och framöver födda barnen får en trygg, stabil och bra skolgång framöver och hur viktigt det är för unga familjer som funderar på var de ska bo.

  Är helt överens med dig om detta men är det bara nya lokaler i tätorten som garanterar det?

  Viktigt för den som tänker välja Vännäs för sitt boende är nog också att kommunen har en bra och stabil ekonomi som undanröjer risken för besparingar och nedskärningar i framtiden.

 7. Katarina Hampusson

  Hej Jan,
  har följt ditt och Ulfs skrivande och kan inte låta bli att kommentera lite.
  Vi vet att kurvorna över hur medborgarnas ålder hela tiden rullar på som vågor, ibland lite högre och ibland lite lägre. Antalet barn har ännu inte nått de höjder de hade under de stora årgångarna (tror det var födda -89-91) då Vännäsby skola byggdes ut.
  Sviterna av det byggandet såg vi för ett par år sedan då elevunderlaget på Hammarskolan sjönk och högstadierna flyttades ihop.

  Resonemanget har oftast baserats utifrån Vännäs tätort, alla andra har fått ge efter i sina behov och det återkommer med jämna mellanrum från politiken (med något undantag). Snart finns både bussar och pendelstation på båda tätorterna, dessutom på gångavstånd från skolor och förskolor, det måste finnas möjligheter att effektivisera användandet av befintliga lokaler.

  Jag tror att alla förstår att det finns gränser för hur mycket en kommun kan skuldsätta sig. Det är trots allt medborgarna som får betala i långa loppet.
  Resonemanget figurerar i huvudsak kring den yngre delen av medborgarna. Det finns andra kategorier i vår kommun också, andra önskemål och värderingar för ett bra Vännäs.
  Tanken på t.ex. ett badhus seglar längre och längre ut i periferin.

 8. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-09-09 10:37)
  Ja, lätt är det inte. Födelse- och inflyttningstal ändras.
  Det är heller inte möjligt att göra ingenting när det kommer till många barn. Stora satsningar som den hos oss i Vännäsby ska inte dömas ut för lätt när man många år senare sitter med facit.
  Sjuka hus, som på Vega, kan dessutom kasta omkull de bästa tankar och planer. Det kan bli humanitärt och pekuniärt dyrt att experimentera med användningen av sådana.

  Jag hör till dem dem som förstått att majoriteten av medborgarna i Vännäs verkligen vill ha ett badhus. Samtidigt bygger jag hellre en långlivad framtidsskola för verksamhet vi måste ha än skuldsätter mig dubbelt för ett badhus och får en dålig lösning för barnen. Men, kommer en riktigt bra och ekonomisk lösning som ger pengar över till annat så vill jag absolut pröva den.

 9. Katarina Hampusson

  Hej Jan,
  Sjuka hus ska naturligtvis ersättas men en omfattande till- och utbyggnad kan man ifrågasätta för då kan man lasta politik och förvalting för att inte tillvarata befintliga möjligheter fullt ut.

  Du sitter med i den politiska nämnd som ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet, fritid och kultur. Omfattande områden där det ständigt behövs åtgärder, inte minst för det slitage som dessa lokaler är utsatta för.

  Att försätta kommunen i en pekuniär insufficiens och kanske få svårt att förvalta dugliga äldre- och nya investeringar, uppgradera till miljöeffektivt, skapa klimatsmart och allt annat som borde göras, verkar helt snurrigt.

  Nyttjandet av lokaler kan styras på en del olika sätt, kanske en översyn av upptagningsområden?

  Det är bra att du är tydlig mot badhus-önskarna så de vet din inställning till det.

  Jag vill lyfta en sak till, en sak som ligger under din politiska vinge – Vännäs Bibliotek. Att det behöver nya lokaler är en känd faktor och vid skolutrednigen för ett par år utreddes möjligheten att flytta biblioteket till Hammarskolan och bara det beräknades kosta ca 8 miljoner kronor av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 10. Jan Nilsson

  Svar till Ulf Eriksson (2012-09-08 20:00)
  Missade att svara på det här.
  Tänk vad vi kan hålla med varann.
  Du vet att vi är rädda för skuldsättning och höga kostnader.
  Du vet mer än väl att moderaterna menar att vår landsbygd, våra byar och det Vännäsby där jag själv bott och trivts i ett halvt sekel hör till kommunens stora tillgångar. Vännäs kan erbjuda mycket av det stadsnära landsbygdsboende som många vill ha.

  Det är bra för kommunens invånare och attraktivitet att vi kan ha skola på platserna vi nu har det. Men att elever från Vännäs mitt i sin skolgång på hemorten ska bussas några år till en skola där de efter omdisponering av lokalerna knappast ryms (enligt förvaltningen), det övertygar inte. Särskilt inte som extrakostnaderna för detta kan bli lika höga som kapitalkostnaden på ett funktionellt och flexibelt bygge som bl.a. ersätter det sjuka huset på Vega. Till det kommer alla svårigheter för vissa elevgrupper, personal och verksamhet som inte ser ut att bli lättlösta. Och kanske dyrare än man tror.

  Återkom gärna. Vi vill ha en hållbar och ekonomisk lösning som fungerar bra för elever, personal och verksamhet. Än finns för mycket osäkerhet för tvärsäkerhet i frågan.

  Tänker du förresten att man ska bussa mellanstadieelever hit till Vännäsby för all framtid, eller bara ett tag?

 11. Jan Nilsson

  Svar till Katarina Hampusson (2012-09-11 10:15)
  Ser att svaret jag skrev via mobilen inte gick iväg, det var lite pinsamt. Här kommer ett nytt.

  Naturligtvis ska alla möjligheter att undvika en större skuldsättning undersökas. Men det gäller att räkna på helheten, inte bara transporter och lokaler. Själva skolverksamheten är det viktigaste, största och dyraste. Har du läst utredningen om alternativen? Jag menar att den är trovärdig, med kostnaderna för bussningen lågt hållna, men lyssnar gärna om det kommer fram ännu bättre alternativ.

  En fråga jag tog upp i första svaret är om du menar att några årskurser från Vega ska åka hit till oss i Vännäsby under ett par år, eller under överblickar framtid? Skulle den sjuka paviljongen rivas eller repareras?

  När det gäller badhuset hör jag till dem som gärna skulle se ett sådant här hos oss, men nu ser det ut som det gör med ekonomin och de tvingande behoven. Det finns sådana på kort, medellång och längre sikt. Jag menar att man inte ska lura medborgarna med prat om badhus och allaktivitetshus i detta läge.

  Det du skriver om lokaler som slits och det underhållsbehov som finns är bara allt för sant. Det pågår en kapitalförstörelse i Vännäs kommuns fastighetsbestånd. Det är absolut nödvändigt att prioritera underhållet med mer pengar per kvadratmeter, annars blir det väldigt dyrt i morgon.

  Under min vinge ligger inte mycket alls, i den mening man brukar lägga i ordet. Jag hör till oppositionen som inte ens har valteknisk samverkan med majoriteten. 😉

 12. Katarina Hampusson

  Hej Jan,
  jag förstår att kostnader för transport drar iväg om man väljer att köpa extraturer. För våra barn i Vännäsby har det lösts så att schema lagts anpassat till befintliga bussar = inga extrakostnader. Lösningar finns om man vill.

  Jag förstår inte vilken dialog mellan oss som ska ha rört Vega-skolans elever? Jag har gett uttryck för att med det barnunderlag som finns är det inte okej att öka på kommunens lokalytor, speciellt inte som de totalt räcker till och med den positiva parametern som kommit till att kommunikationerna förbättrats.
  Ursäkta jag var otydlig; med att kommunens sjuka hus ska ersättas menar jag på det sätt som är nödvändigt, sanering, renovering, utbyte.

  Även om det parti du representerar, liksom de tre andra oppositionspartierna (C,Fp,Kd), inte innehar majoritet har ni i högsta grad möjlighet att föra fram era synpunkter och förslag. Sammanfaller dessa inte med majoritetens har ni möjlighet att markera detta. Gör ni inte det är ni ju alla eniga och ansvariga oavsett vem som innehar majoriteten. I mina ögon ligger alla frågor gemensamt ”under era vingar”, även om vägarna till lösning och lösningen kan skilja sig åt. Finns det inga tydliggjorda ”olikheter” finns det heller ingen anledning att byta majoritet.

  Bara för att belysa i en hast; en kostnad på ca 40miljoner kronor att kosta kommunen ca 2,5 miljoner kronor/år, varje år i ca 30 år.

Lämna ett svar till Katarina Hampusson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.