Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Ryms bara en fråga?


För några dagar sedan rapporterades att man hittat 2-2,5 kilo Sarin hos några tillfångatagna rebeller i Syrien. Den extremt farliga gasen skulle i den aktuella mängden teoretiskt kunna döda alla invånare i Syrien. 22 500 000 stycken innan flyktvågorna drog ner antalet.

I andra länder rapporteras en del om detta, men här är det tämligen tyst. Vi hör nästan bara om regeringssidans fruktansvärda angrepp på sin befolkning. I USA sa man för 25-30 att det bara rymdes en fråga och ett budskap åt gången i media.

Håller vi också på att hamna där?