Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: administration

En förbrytare bakom ratten

Av , , Bli först att kommentera 5

En förbrytare bakom ratten.

Talade idag med en företagare i andra eller tredje generationen. Familjens rörelse har bra rykte. De fordon de lämnat ifrån sig har varit eftertraktade, fräscha och välskötta som de varit. Nu ska han sluta. Ska lämna hela branschen. "-Man känner sig som en förbrytare så fort man sätter sig bakom ratten", sa han.

Regelverken och kraven skruvas åt eftersom. Olika myndigheter och nivåer lägger till nya krav. På fordon, ägare och arbetsgivare, på förare och deras formella kompetenser och utförande av jobbet. Några krav var lägger man till, det syns inte så mycket från vars och ens perspektiv, men det tar desto hårdare hos den som den samlade massan träffar.

Allt är nyttigt och bra på något vis, men helheten dödar alltför ofta små verksamheter. Kvar blir gärna stora drakar, ibland multinationella, med papper och planer i ordning på uvudkontoret, eller också är man så stora att myndigheter drar sig föratt bråka med dem.
Inte sällan med en oerhört mycket tristare personalpolitik och arbetsmiljö än de mindre som gav upp.

Fördyringarna som den ökade kravmassan har med sig drabbar alla, men främst glesbygden där servicen inte "går ihop". I andra delar av samhällsmaskineriet får kravmaximeringen inte sällan till följd att cheferna hoppar av och få vill hoppa på.

Vi måste vända den här utvecklingen. Vad är alternativet?

Förenklingar, så ljuv musik! Tänk att man…

Av , , Bli först att kommentera 4

Förenklingar, så ljuv musik! Tänk att man kan bli så glad av ett ord.

Riksdagen har klubbat en ny Plan- och Bygglag, PBL. (För skolfolket står PBL för något annat, nämligen "Problembaserat lärande") De förenklingar som i dagarna har klubbats är en välkommen början. Vi behöver PBL och en omfattande reglering av vårt samhälle i övrigt för att få en fungerande helhet och samexistens. Men jag anser att de samlade kontrollfunktionerna, lag- och dokumentationskraven har gått över gränsen. Ordet "kontraproduktivt" kommer i tanken.

Vi har en kontrollfunktionsmassa som har börjat motverka sitt syfte. En lärare på en kommunal skola uttryckte det så att hon nästan inte hade tid att planera sin undervisning p.g.a. de mycket långtgående utvärderingskraven på undervisningen.

På område efter område tar olika kring- och sekundärfunktioner alltmer tid och kraft . Kommer jag in i Sveriges lagstiftande församling ska förenklingar bli ett av mina ögonmål.

Ibland är det bäst från vänster

Av , , 4 kommentarer 2

Ibland säger socialdemokrater saker bättre än Alliansföreträdare. Eller, det som sägs kan under  vissa omständigheter väga lite tyngre.

Här är det en socialdemokrat som uttalar sig om "socialdemokratins högre skatter": Nu vill ju V höja skatterna ytterligare några gånger om, så det är väl inte troligt att det räcker med Sahlins höjningar heller.

Läs det gärna, man blir inte dummare av att ta del av olika meningar.

En sorts explosion?

Av , , Bli först att kommentera 6

Flera har kommenterat debattartikeln i DN där det utifrån ScB:s siffror påvisas att administrationen i kommuner och landsting ökade med 29% 2001 – 2007. Under samma tid ökade de praktiska insatserna i skola, vård och omsorg med 9%.

Det är Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram, och nationalekonomen Johan Kreicbergs som skrivit artikeln.Den sistnämnde har tidigare skrivit boken "Byråkratiexplosionen". Siffrorna i artikeln lär diskuteras, men också vissa som inte direkt brukar hålla med Timbro är bekymrade över utvecklingen.

Även om siffrorna skulle vara diskutabla på någon punkt är det knappast många som ifrågasätter trenden. Den är allvarlig, inte minst med tanke på välfärdens behov när den största generationen snart har pensionerats och de arbetande blir färre.

Administrationen behövs, naturligtvis. På vissa håll behövs t.o.m. några till som hanterar vårt alltmer komplicerade samhälle. Många "administratörer" (jag ser några ansikten i ett par kommuner framför mig) får arbeta mycket hårt. Men i det stora hela måste den beskrivna utvecklingen vändas, vi måste börja förenkla, gå den svårare vägen.

Det är ett stort ansvar som vilar på majoritetspolitikerna i kommuner och landsting. Samtidigt kan inte regeringar fortsätta att lägga på mer administrationsskapande krav på kommuners och landstings verksamheter. Om dessutom över 70% av besluten vi tar i kommunerna är påverkade av EU-beslut är det heller ingen djärv gissning att en del byråkrati genereras den vägen. Antingen det nu handlar om direktiven från Bryssel eller särskilt nitisk svensk tolkning av dem.

Jag tror det är bråttom att börja vända skutan.