Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: äldre

Äldreomsorgens guld

Av , , Bli först att kommentera 4


Det finns fantastiskt fina människor i olika delar av vår viktiga äldreomsorg. Sådana som är på precis rätt ställe i livet. Idag har jag träffat en till, en ung.

Inte ett ögonblick under detta möte kom känslan att man störde, hade fel tankar, dumma frågor eller tänkte och handlade för långsamt. Det var bara bemötande, professionalism och medmänsklighet. Så långt ögat nådde.

Fler i arbete

Av , , Bli först att kommentera 8


Det är en glädjande utveckling på arbetsmarknaden just nu. Bilden är komplex, en del handlar om de många som pensioneras, men fler får jobb och de arbetslösa blir färre. Man hoppas verkligen att denna utveckling får fortsätta. Samhället ”lever” av arbetade timmar och vi behöver tillväxt till våra stora utmaningar.

Samtidigt blir man beklämd när man hör att olika branscher har svårt att få arbetskraft och att ”reguljära” och arbetsmarknadsutbildningar som utbildar till bristyrken inte får sökande. De arbetslösa skulle kunna vara färre, fler skulle kunna få arbete.

Inte lätt bli gammal

Av , , 4 kommentarer 9


Skulle idag hjälpa en äldre person att byta telefonabonnemang. Det gick sisådär.

Det fanns inte en möjlighet att registrera bytet utan att uppge den mailadress som aldrig funnits och inte kommer att finnas. Jag hade gärna låtit bli att skaffa det abonnemanget, men det blev ju betydligt billigare än det gamla så vi fixade till det.

Det är orimligt att kräva att alla ska ha en mailadress. Det kommer att finnas opensionerade människor länge som saknar det. Samtidigt som det finns hundraåringar som har.

Man måste kunna få ha ett fungerande liv utan att vara digital också.

Vem tar hand om?

Av , , 2 kommentarer 11


SKL presenterade häromdagen en undersökning som pekar på att det behövs 225 000 nyanställningar inom vården de närmaste tio åren. De flesta inom äldreomsorgen.

129 000 undersköterskor och vårdbiträden, 38 000 sjuksköterskor och 12 000 läkare behöver nyanställas, enligt SKL. De flesta på grund av pensionsavgångarna. För varje år som går så förbrukas ju kring 2,5 % av vårt arbetsliv och många inom vården är i slutet av sin aktiva tid.

Problemet blir inte minst i de bygder som exporterat sina unga till städerna. I vissa glesare kommuner säger man att behovet av vårdpersonal inte täcks ens om alla som går ut gymnasiet söker sig till vården. Och tendensen ser inte ut riktigt så.

I förrgår besökte jag en sedan länge avsidestagen 84-åring som inte haft medvind i livet under solen. Just då var en glad kvinna från hemtjänsten där. 37 år hade hon arbetat med gamla. Ofta hade det varit tungt, ibland hade hon kommit hem arg, men inte hade hon ångrat yrkesvalet. Meningsfullt hade det varit. Hon hade fått göra skillnad. Alla hennes döttrar hade valt samma yrkesbana.

Frågan är hur fler ska hitta tillfredställelsen i vårdarbetena? Jag tror det finns en del att göra i arbetsmiljön och styrningen och vi måste absolut hitta något som kryddar och lockar. Något mer än lönen.

En dellösning kan vara våra invandrare. Synen på gamla är ofta positivare i andra kulturer. Här har det blivit – ska vi säga svalare? Förhoppningsvis kan vi med medvetna åtgärder och goda utbildningsinsatser överbrygga hindren och få fram fler som vill göra skillnad till dess det är vår tur att behöva hjälp.

Annars ser det bistert ut. Om SKL bara har tillnärmelsevis rätt.

Äldre

Av , , Bli först att kommentera 7


Deltar på ett seminarium om äldreomsorg i Norden på Moderaternas Sverigemöte i Göteborg.

Tydligt är att de pensionerade i grannländerna tillfrågas i betydligt högre grad i frågor som angår dem än vad som i regel sker här. Det verkar som om man tillämpar en sorts barnkonvention för sina myndiga äldre. Låter lockande.

Danskarna tycks riktigt duktiga på att ge långtgående valfrihet till sina äldre. Ofta på sätt som nyttjar andra verksamheter (företag, o ve och fasa!) ute i samhället.

Äldreomsorg nyss och nu

Av , , Bli först att kommentera 6


Inte är det lätt att bli gammal, i regel.
Lena Mellin skriver litegrann om saken i Aftonbladet idag. Det var inte direkt lättare och bättre förr.

Det finns stora variationer, men på så många håll fungerar det väldigt bra, oavsett organisationsform. I regel är det som i skolan. Kvaliteten uppstår och avgörs främst i mötet mellan personerna. Personal och brukare.

Träffade för en tid sedan en ung kvinna som säkert kunnat bli nästan vad som helst, men hon valde människomöten i äldreomsorgen. Där känner hon att hon får göra skillnad för människor varje dag. En ibland tuff, men meningsfylld uppgift för henne. Man önskar att fler som hon hittade fram till de tämligen säkra arbetena i äldreomsorgen.

Äldre och yngre

Av , , Bli först att kommentera 5

I ett mail från Proffice igår fanns det med en intressant länk med överraskande innehåll.

Jag var tvungen att läsa ingressen ett par gånger för att riktigt ta in siffrorna, men undersökningen ”Jobbhälsobarometern” gjord av Sveriges Företagshälsor verkar vederhäftig. Den finns med i sin helhet i en annan länk här.

Undersökningen pekar bl.a. på att arbetskraft över 55 är nästan dubbelt så motiverade på arbetet än de som är under 30. En sak är att äldre ofta har en väldigt hög motivation och det bortom pensionsåldern, men jag hade inte trott att en undersökning med kring 4 000 personer skulle visa riktigt den här fördelningen. Mer än sex av tio bland 55+ känner sig motiverade på jobbet, mer än sex av tio bland dem under 30 gör det inte.

Orsakerna är säkert många, en kan vara att de äldre rätt ofta har säkrare och intressantare jobb. Man kan helt enkelt påverka arbetets utformning mer. Jag har arbetat med många unga med hög motivation och härligt driv och som bidragit väldigt mycket till helheten. De här siffrorna ska inte övertolkas eller generaliseras.

Det fanns mer att läsa ut, bl.a. kring hälsoaspekter, men jag fastnade just för det där med äldres arbetsmotivation. Både bekräftande och lite oroande med tanke på många som är i arbetslivets startfas.

De här resultaten är hur som helst ännu ett argument för att åldersdiskrimineringen som finns på många arbetsplatser (och kan aktiveras betydligt tidigare än 55) ska skrotas omgående.

Gammal i Sverige

Av , , 14 kommentarer 11


Hörde om en yrkesverksam invandrare som planerar att flytta tillbaka till ursprungskontinent när pensioneringen närmar sig.

Anledningen är sorglig tycker jag. Den är nämligen skillnaden i synen på, och behandlingen av, äldre. Att bli gammal här verkar så annorlunda och skrämmande. Det handlar inte om äldrevården direkt, mer om synen på äldre i allmänhet. Då är det mer lockande med ett bristfälligt skyddsnät och svagare välfärd.

Hur kan det här repareras?

Krångel

Av , , 6 kommentarer 11

Det blir allt svårare att ta sig fram i vårt samhälle för många äldre. Bara att betala räkningar har försvårats väldigt.

Själv skulle jag av ren medkänsla inte hålla mig till en bank som inte hanterar kontanter. Jag skulle väl klara mig, men det finns många äldre som vill kunna  ta ut sina egna ägandes pengar i kontant form. Tur att det finns en bank som orkar ge sina kunder kontanter om de vill ha.

En annan obarmhärtighet som tillkommit på många håll är krånglet med bussbljetter. För många räcker det mer än väl med att man ska skicka sms för att få åka lokalbuss. Nu ska man registrera sig för en ganska krånglig betaltjänst också. På sina håll krävs en smart telefon som faktiskt inte alla har. Går det att beställa biljetter per telefon på alla tåg- och flygbolag förresten?

Senast är det VK som i den goda viljan att minska näthatsutbrotten testar att avanonymisera "Tyck till" genom mer digitalisering. Det ska med början i Doroteta ske genom att man nyttjar sitt Facebookkonto om man vill skriva en kommentar på "Tyck till"

Det är fler än jag som lämnat FB och det är många som aldrig tänker börja med det. Några av de äldsta och trognaste tidningsläsarna är väl ute på FB, men för många vitala äldre som skaffat dator inskränker användandet sig till att surfa runt en del. För dessa och oss som hör till VVFB är det kanske snart sluttyckt på VK. Vilket känns tråkigt.

Gör det inte krånligare och dyrare och förstärk inte det känslomässiga utanförskapet för våra äldre i onödan. Håll livet så enkelt det går för den enskilde.

Äldre

Av , , Bli först att kommentera 6


Det har varit mycket som kretsat kring äldre idag. Agneta var i förmiddags med på ett seminarium om demensvård som var väldigt bra och berörde henne väldigt mycket. Äldrefrågorna har dykt upp i flera sammanhang sedan också. Det är också ett område där utmaningarna är stora framöver.

En av de spänstigare politiker jag mött var en engelsk EU-parlamentariker som först gjort ett arbetsliv som affärsman innan han tog den politiska uppgiften upp mot, och in i, pensionsåldern. Jag gillar sån ”återvinning”. Det är inte bara unga det behövs fler av i politiken. Intellektuellt spänstiga äldre som har med sig en ocean av erfarenheter från andra arenor skulle kunna göra mycket nytta i våra partier.

T.ex. i Moderaterna. Välkommen!