Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: biogas

Behöver vi elkraft?

Av , , Bli först att kommentera 7

Elens dag.
Ja tänk hur vi hade haft det senaste månaden om vi inte haft
den el vi har. Tänk så många jobb vi saknat om elen varit två eller tre gånger så dyr i alla lägen. Tänk så många miljoner ton olja och kol vi hade måst bränna genom åren om vi inte haft de energikällor vi har. Nu har vi i huvudsak lite vindkraft, som jag själv värmer huset med, mycket vatten- och kärnkraft. Sista månaden har vi tidvis fått importera mindre ren kraft. 

Jag sänder också en tanke till alla som arbetar med elenergin och den viktiga strukturen. Alla dessa tekniker, civil-och inte minst gymnasieingenjörer och alla andra. Det är särskilt på tekniksidan en åldrande skara, hoppas vi hittar dem som vill och kan ta över deras livsviktiga arbete. 

Elen behövs nämligen.

Positivt med gasproduktion

Av , , Bli först att kommentera 8


Jag är mycket positiv till etableringen av en biogasanläggning i Vännäs och inte bara för att den sker här.

Det är inga små omställningar vi och inte minst våra efterkommande ska göra. Det är utmärkt att olika alternativ får börja bryna sig mot varann. Även om det skulle bli en del återvändsgränder på vägen och anläggningar som av en eller annan anledning visar sig inte hålla måttet i verkliga världens vassa konkurrens.

Biogasdriften har så långt jag förstår en fördel i att den kan vara riktigt småskalig. Det kanske inte blir så rationellt då, men minns jag rätt läste jag för 30-40 år sen om en grisbonde i England som körde sina fordon på gas han fick från gödseln på gården.

Jag hoppas att det går bra med teknikutvecklingen och önskar Biofuel Region, LRF och de andra lycka till. Roligt är det också att t.o.m. Socialdemokraterna tycks ha vaknat till i frågan. Riktigt förvånad är jag inte vad gäller just Hans Lindberg. Jag minns honom som gasglad i sin ungdom. 🙂

Förbränning

Av , , 4 kommentarer 6

Man kan inte sätta i sig jätteglassar och åka hem och gå i säng. Vi tog en timmes tur längs Skellefteälven, husvärden och jag.

Den behövdes en vandring på hälsans stig. Efter årets förkylning har det varit lite motion.

På tal om förbränning åkte vi förbi Skellefteås biogasanläggning. Imponerande. Det är det även att se alla bussar och sopbilar som drivs av sopornas gas.

Promenadkamraten fick förresten en fin lax igår, i Åbyälven. Här i Skellefteälven var det också en och annan som prövade lyckan. Några kilometer från staaans centrum.

 

Skitprat i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 7

 

Det var mycket spännande som hände i Vännäs igår. Jag delar upp skrivandet om det. Både för att få tid och ork och för att man inte vill att folk ska tycka att man skryter över att man är Vännäsbo. 😉

Andra gången jag åkte till Hotel Vännäs igår var ett möte kring en eventuell biogasanläggning i kommunen. En tillverkning där den miljöskadliga metangasen förädlas till fordonsgas istället för att hamna i atmosfären.

Biofuel Region anordnade träffen och förutom deras Anna Säfvestad Albinsson deltog en handfull politiker och främst några dussin jordbruksentreprenörer från trakten. För några generationer sedan hade deras produktion kanske krävt närvaron av 500 bönder.

Jag fick för egen del flera fördomar avlivade. Dels den att det krävs större anläggningar än den som skulle kunna byggas i Vännäs. Anläggningarna är mindre avancerade än jag trodde och avståndet till leverantörerna av "substrat", gödsel, slaktrester och annat biologiskt avfall, får inte vara för långt.

Gödseln går inte förlorad för åkrarna, den återförs och kan delas upp i fastare gödsel med högt fosforinnehåll eller mer lättflytande med högt kväveinnehåll. På det sättet kan man förebygga övergödning och dela upp gödslandet allt efter marktyp.

Jag trodde dessutom att det i bästa fall var ett nollsummespel, men liknande ankläggningar som redan är igång visar att det är klart lönsamt. (Stora industrifinansiärer gått in på sina håll och AGA är djupt engagerade) I alla fall innan skattemyndigheten eller någon regering får för sig att skatta sönder den miljönyttiga och oljeberoendeminskande verksamheten. Det är viktigt att det här får komma igång.

En uppgift som verkade nästan otroligt var att fläsket håller på att bli en biprodukt för många grisbönder i Tyskland. Man har större lönsamhet på gödseln som blir fordonsgas än på fläsket. Bidrar detta till att tyskt griskött nu slår ut den svenska produktionen i en otäck omfattning?

Skulle man få en stabil produktion och fungerande tankställen i Umeå finns  både taxiföretag och åkerier som är intresserade av att gå in för den betydligt renare gasen, speciellt i stadstrafik. Både för ekonomin och "miljöpoängen".

Kenneth Åström från Gubböle gård redogjorde för planerna på ett slakteri i Vännäs eller Umeåregionen, eventuellt Nordmaling. Resonemanget verkade mycket vettigt och även den som inget begrep kunde ställa frågor och få klara svar. Även här fick fördomar vika. Det dyra i ett slakteri är stallarna och kylutrymmena. Det behöver inte alls bli dyrt med ett mindre slakteri om man  förfinar logistiken. Att ha oerhört beresta fläskkotletter och bogstekar är miljömässigt vansinne och kan bli väldigt dyrt den dag våra nuvarande bränslepriser är ett minne blott.

Det blir spännande att följa det som sker.

6 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Nordlig energi

Av , , Bli först att kommentera 2

I eftermiddag var det energiseminarium för kommunföreträdare och företagare på Hotell Vännäs. Många saker som kom fram under arrangemanget som ordnats av NV Eko. (Norrbotten och Västerbotten energi-och klimatoffensiv.) Bland annat att Vännäs är bäst.

En professor från Luleå tekniska universitet visade att Vännäs har lägst energiförbrukning per person bland Västerbottens kommuner. Vi ligger även under rikssnittet, vilket är mycket bra med tanke på avstånd och lägre årsmedeltemperatur.

Ska man nämna den negativa sidan så beror siffrorna till stor del på att vi har väldigt lite industri. En dryg fjärdedel av vår totala förbrukning består av biobränslen, knappt 40 % är fossila bränslen och en tredjedel är el.

Idéerna, förslagen och aha-uppleverlserna var många under dagen. Det var intressant att ta del av den besparings- och energiproduktionspotential man ansåg fanns i kommunen.

En av idéerna från forskarna var att vi skulle använda vindkraften här för att undvika förluster i överföringen och minska behovet av ny ledningskapacitet söderöver. BD och AC län exporterar redan 60 % av sin energi utanför länsgränserna och kapacitetstaket är nära. Man ansåg vi skulle använda vindkraften till exempelvis framställning av ammoniak, vätgas eller framöver till laddning av elbilar.

Under slutet av dagen tog företrädare för Biofuel region upp möjligheterna med biogasen, både produktion och konsumtion. Vännäs vill undersöka möjligheterna till båda delarna. Det var inte helt eniga röster om möjligheterna bland föreläsarna. Man hade olika syn på hur stora produktionsanläggningar som krävs.

Biogas framställs redan i mindre skala i Umeå och Skellefteå. Vi eldar upp så mycket överbliven gas att det skulle räcka till 360 bilars årsförbrukning.

De som håller i projektet NV Eko är NENET (Norrbottens energikontor) och man samarbetar bl.a. med Energimyndigheten, Luleå tekniska universitet, Länstyrelserna och något som kallas EU.

Det kanske kommer mer från dagen senare.

Biogas, etanol och bad

Av , , 4 kommentarer 3

Det vore mycket roligt om biogasen kunde bli ett av drivmedelsalternativen att räkna med i framtiden.

På KS i Vännäs fick vi idag en genomgång om potentialen i biogasen och om funderingarna kring produktionsanläggning, tankställe och vissa tänkbara storförbrukare i Vännäs.

Det är bra att man utreder möjligheterna. Det som är oerhört viktigt är att vi behåller en nykter syn på både oljan och alternativen.

Jag läste just om SEKAB och deras fortsatta förluster. Samtidigt som jag är angelägen om att forskningen kring etanolen inte dör ut vill man inte se en upprepning av de nästan religiösa förhoppningarna som sattes till etanolen ett tag.

Idag kan man läsa hur SEKAB:s nuvarande VD säger att lönsamheten fortfarande är "för låg". Det kan man väl säga när årets hittillsvarande förlust är 56 miljoner.

I den verkliga verkligheten så måste saker över tid gå ihop. Annars bränner man resurser som ska gå till annat.

Efter KS blev det i ett annat sammanhang tal om framtida badhus och kostnader. De tankar som framförts om ett klimatsmart badhus, vilket också bör innebära exceptionellt låga driftkostnader, är något som både mitt parti och jag är nyfikna på. Det är mycket som krävs för att vi ska få det handlingsutrymme det förutsätter, men jag tycker vi borde göra ett nyktert försök att komma dit.

 

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,