Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: budgetansvar

Vännäs ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 10


Vännäs har tyvärr inte koll på sin ekonomi. Sådana situationer kan accelerera snabbt och i slutänden drabba rätt blint. I april gick majoriteten med på oppositionens krav att ta hjälp av SKL för en ekonomisk genomlysning av Vännäs ekonomi. Vi fick en sådan kring 2000 och skulle helst ha haft nästa för några år sedan.

Naturligtvis har majoriteten det största ansvaret. I Vännäs har vi det märkliga läget att oppositionen, och särskilt vissa delar, är de som ofta tagit störst ansvar och mest försökt rätta munnen efter matsäcken. Tyvärr inte tillräckligt och framgångsrikt nog. De som inte behöver ta ansvar brukar annars alltid ”ha mest pengar”.

I Vännäs har vi resonerat oss fram till samförstånd om det mesta och oppositionen är inte utan delansvar för situationen. Ett överdrivet valårsskådespel och djupfryst samtalsklimat skulle inte förbättra nuvarande läge, även om mediaintresset säkert skulle öka. Inte heller hjälper det att pinka i byxorna med en skattehöjning som skulle bromsa vår attraktivitet som stads- och naturnära alternativ med goda kommunikationer, bra barnomsorg och lockande huspriser. Utan att korrigera den olyckliga trenden.

Vännäs har i flera sammanhang nämnts som en av småkommunerna med Norrlands bästa förutsättningar. Ska vi ta vara på dessa får vi inte glömma att vi just är en liten kommun som måste hitta den lilla kommunens lösningar. Vi kan i många fall ha nog så mycket att lära av små grannar med nöjda invånare som av stora.

Nu ska vi genomleva valårets alltför ofta fördummande fas med överdrifter, profilerings-, makt- och mandatfokus. Vi politiker ska i allt detta inte glömma att vi, med alla våra brister, är förtroendevalda. Både jaget, laget och partiet måste stå tillbaka för huvuduppgiften. Vi är valda för att utifrån läget göra det vi ser bäst i längden för stora och små. Där är grunden att hålla en fungerande balans mellan inkomster och utgifter så att panikbesparingar och urgröpande skuldbördor undviks eller begränsas.

Man får leva med att man inte alltid blir belönad för insatsen.

Juholts miljarder

Av , , 9 kommentarer 15


Håkan Juholt har suttit som partiledare i 108 dagar. Han har hunnit lova många saker under den här tiden. Faktiskt har han lovat bort en dryg miljard per dag. Samtidigt som han säger att skatten inte behöver höjas.

Det här är värt en extra fundering. Vägen från att vara världens absolut främsta högskatteland till att vara god tvåa (vi har fortfarande högst skatt på arbete!) har gått via fyra hårt kritiserade jobbskatteavdrag (som inte drabbat kommunerna). Socialdemokraterna har morrat väldeliga, men nu menar man tydligen att sänkningarna var motiverade – inga skatter ska ju höjas.

Eller? Med löften hit och dit på 135 miljarder, hittills, finns inga alternativ än ganska kraftiga höjningar. Jag tror inte det skulle vara roligt att uppleva hur Juholts löften skulle drabba arbetsmarknad, konjunktur och statsfinanser.

Här kan man läsa mer om Juholts ekonomiska vidlyftigheter: 

juholtssedelpress.se

(S) & co har räknat fel

Av , , 3 kommentarer 7

Man kommer att vara tvungna att höja skatten mer än man säger, eller svika sina löften. Man ska tex. ha ut 4 nettomiljarder ur kilometerskatten på tung trafik. Men man har glömt att dra bort vad den komplicerade administrationen kostar, allra minst en miljard enligt Borg. Undrar om man räknat bort skattebortfallet pga vad införande och hantering kommer att kosta företagen?
Lika är det med den höjda bensinskatten. Man räknar allt som nettointäkt utan att komma ihåg avdragen i företag och privathushåll.
Tydligen fortsätter det på samma sätt.
Någonstans och på något vis måsteman höja mer, kanske på ovan nämnda skatter.
Det fattas minst 20 miljarder.

Vännäs ekonomi och framtid

Av , , 8 kommentarer 17

Vännäs borde ha en god ekonomi. Många kommuner kring vår storlek har det, kommuner som inte alltid har en draghjälp som motsvarar vår och som har mycket mer krävande geografi.

Nu har vårt fina Vännäs inte tillräckligt ekonomiskt handlingsutrymme. För varje år så gröps vår ekonomi dessutom ur. Så är det om vi ser några år tillbaka, så är det om vi blickar framåt. Barnen och morgondagen får hela tiden sämre förutsättningar. Varje år vårt resultat går under 13 miljoner plus på sista raden är ett reellt underskottsår. De 13 miljonerna ska gå till att återanskaffa det vi nöter upp.

Vännäsmoderaterna har varit försiktiga med att lova saker. Vi vill inte luras. Vännäs måste få kontroll på sin ekonomi, annars kommer de ungas dom en gång att bli hård. De måste få ärva mycket mer än "upplevda" pengar, sjunkande soliditet och stora skulder.

När det nyss dök upp en ny ishall i Vännäs nya visionsdokument undrade vi hur det stod till. Vi vet hur lärarna, förskolepersonalen och äldreomsorgspersonalen sliter, hur många anstränger sig över sin kroppsliga förmåga för att nästan göra det omöjliga för de gamla och sjuka. Den nya ishallen, curlinghallen och den tänkta tornbyggnaden på den gamla ishallen ströks ur visionen.

I nuläget skulle vi inte heller ha byggt den eluppvärmda fotbollsplanen. Vi unnar verkligen fotbollsungdomarna och de ideella ledarhjältarna denna plan, men Vännäs ekonomi var tyvärr inte redo. De som arbetar med välfärdens kärna var också alldeles för slitna och pressade för att se det bygget ta form just nu. Vännäsmoderaterna sa som enda parti nej till det och ville skjuta det framåt tills vi hade utrymme. Bygget kostar 8 miljoner och driften 800 000 per år. Nu när det är klart att planen måste hållas uppvärmd även under kallaste vintern vet nog ingen vad driften kommer att kosta. Det beror förstås även på elpriset.

Något alltför få tycks tänka på är också att vi nu lever i ett extremt lågränteläge. Räknar vi upp räntan 3 procent på en skuld på mer än 350 miljoner har vi utgifter på ytterligare dryga 10 miljoner. Vi måste ha politisk och mental beredskap för ett normalränteläge.

Något vi måste få ordning på är "chefs- och administrationsexplosionen" i kommunen. Tyvärr lever vi i en värld som blir alltmer krävande och komplicerad, administrationen sväller överallt och de som kommer till i Vännäs sitter inte sysslolösa. Ändå måste det här få ett slut. Vi har inte råd med den här utvecklingen idag. Morgondagen har definitivt inte råd med detta.

Sådant här vinner man inte val på, men vi vill säga det nu. Vi vill kunna se invånarna i ögonen också om tre och tretton år, om vi lever.  Den som vill låta bli att se framåt och som inte bryr sig om Vännäs utgifter rinner över bräddarna som en bortglömd vetedeg ska kanske inte rösta på mig och Moderaterna. 

Vännäsmoderaterna vill se framåt, få grepp om ekonomin och få tillbaka manöverutrymmet. Det är inte så väldigt många "omsättningsprocent" vi behöver komma ner på utgiftssidan och upp på intäktssidan för att t.ex. ett klimatsmart badhus skulle kunna bli mer än drömmar.

Men lufsar vi på som nu kommer vi garanterat aldrig någonsin dit.