Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: flyktingmottagning

Bistra sjuktal

Av , , Bli först att kommentera 7

Det ser allvarligt ut med de skenande sjuktalen i kommunerna. Ökningarna är markanta på de flesta håll. Några kommuner ökar talen bara marginellt, t.ex. Vännäs. Robertsfors förbättrar faktiskt siffrorna.

Det måste vara flera arbetsplats- och ledningsrelaterade saker som påverkar. En betydande andel av  kommunernas personal upplever i alla fall på olika sätt arbetssituationen tung. Då ska vi veta att detta är innan de största flyktingvågorna nått ut till ”slutmottagarna”. De flesta inom kommunal verksamhet berörs bara marginellt av mottagandet och i Västerbotten har vi låga antal jämfört med flera kommuner söderut. Umeå hör till kommunerna som tar emot riktigt få. Arbetssituationen generellt har lite att göra med att vi tar emot fler flyktingar än ändra europeiska länder. Framöver tror jag också att flyktingströmmen kan ha med sig flera positiva följder, t.ex. genom fler motiverade undersköterskor och annan vårdpersonal.

Oavsett detta och oavsett ståndpunkter i flyktingfrågor så måste vi vara klara  över att personal inom kommunala områden som bl.a. kommunledningskontor, socialtjänst, vård, förskola, skola och annan utbildning kommer att få en tuffare arbetssituation framöver. Även inom landstingets sfär kommer en ökande flyktingström att märkas.

Det hjälper inte bara med ord och principiella tankar. På något sätt måste landet med högt flyktingmottagande och svag integration bli bättre på dessa saker. Utan att det går utöver personalgrupper där fler får allt svårare att orka med nuläget.

Ensamkommande i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 5

 
Just nu pågår det information om de ensamkommande flyktingbarn (man räknas som barn under 18) som Vännäs beslutat att ta emot. Vi är inte direkt först i länet, men elfte kommun på det här tåget.
Några politiker, socialtjänstpersonal, etablerade flyktingar och "erfarna" flyktingmottagare från Umeå medverkar. Totalt är vi 50-60 personer på informationsträffen. Det skulle väl motsvara bortåt 700 i Umeå.
En god början, men arbetet börjar på allvar när ungdomarna börjar komma. För dem som får stanna, i snitt ca 60 %, handlar en lyckad integration om både personalinsatser och mötena och kontakterna med oss andra.

Ensamkommande barn?

Av , , 14 kommentarer 5

I dagens SvD finns en ledarartikel som är lika viktig som kontroversiell. Den kommer att orsaka en del debatt.

Främlingsfientliga krafter vill förstås mjölka ur maximalt av en sådan här diskussion, det ser man redan nu i bloggkommentarerna. Många av dem som tänker att vi utan konsekvenser för samhället förmår ta emot alla som skulle få det bättre i Sverige än i hemlandet blir kanske också upprörda av att resonemanget ens kommer upp. 

Inte desto mindre måste det resoneras om detta. Främst för de ensamkommande barnens skull. Det rimliga i att det tydligen händer att 22- eller 24-åriga män som relativt välbeställda familjer har haft råd att sända till Sverige tar asylplatserna från verkliga flyktingar måste diskuteras. Som artikeln säger måste det också anses märkligt att det till 80-90 % är pojkar som kommer.

Vi ska värna asylrätten och ha asylmottagning. Vi ska ta emot ensamkommande barn, men någon ordning måste det vara så att de medel vi har att använda till detta kommer till största humanitära nytta. Det här är svårt, men måste hanteras. Att blunda är inte ett alternativ.

Klicka på länken, läs artikeln, fundera och kommentera.

..