Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: förenkling

Fel i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag tror inte att det blivit något räknefel i Svenskt Näringslivs siffror över företagsklimatet i Västerbotten, resultatet stämmer nog efter enkätsvaren. Men Vännäs borde ligga högre, liksom länet som helhet.

Det är svårt att acceptera att Vännäs sänker sig 0,4 poäng och hamnar i en grupp precis på tröskeln till underkänt. Med det klimat vi annars kan åstadkomma borde vi kunna hantera företag och jobbmakare så att vi parkerar högre. Och så
att det i verkliga livet blir mer stimulerande att utveckla företag och åstadkomma arbetstillfällen här.

Ett irritationsmoment jag hört om borde vara lätt att bli av med permanent. Sådant som ser ut som felaktig prioritering och kommunalt ointresse fast det varit tekniska eller administrativa missar kan hunnit sprida missnöje och misstro långt utanför de direkt drabbades skara.

Tät och bra kommunikation, fungerande upphandlingsrutiner och taxkorta ben på hästarna istället för höga, då tror jag man kommer långt med klimatet både i praktik och undersökningar. Nu bör vi mer och mindre ansvariga inte grumsa på domaren, utan se efter vad som gick fel och satsa framåt.

Grannen Bjurholm får vi däremot gratulera. Från en hög nivå har man höjt sig lite till och hamnat i en rätt exklusiv skara i vårt land. Grattis!

Förenkla var det

Av , , 2 kommentarer 5

Absolut inte förkrångla.

Det har varken företagen, samhället eller framtiden råd med.

 

 

Ser att texten jag länkade till skyddas av ett lösenord. Ska se om jag kan lägga ut den ändå. Innehållet var en protest mot ett förslag som går ut på att alla arbetsgivare ska rapportera in ett 40-tal nytillkomna uppgifter varje gång man betalar lön till anställda.

Det är den typen av förändringar vi bara inte har råd med.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Förenkling

Av , , Bli först att kommentera 8


Blir spännande att se hur det går med regeringens tankar på att ta bort individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen från årskurserna 6-9 och ”halvera” IUP:n i lägre årskurser.

Jag tror detta är rätt väg att gå. Det är ingen tvekan om att lärarna i grannländer som aldrig haft dessa saker men där man ändå presterar bättre än vi följer och kommunicerar sina elevers utveckling.

Generellt måste vi börja förenkla mer, inte bara i skolan. Tecken finns på att det kan vara på gång. Min gissning utifrån internationell debatt och viss forskning på Harvard är att vi t.ex. kommer att få se mindre fokus på ”mätbara mål” framöver. Vi ska sträva efter god kvalitet i vårt arbete och våra verksamheter, men ibland kan ansträngningarna och kraven bli kontraproduktiva. Välmenande men resurskrävande pålagor tar ibland betydligt mer än de ger och kan göra att viktiga områden, ansvar och funktioner förbises.

Ska försöka återkomma om det.

Rekordmånga läkare och brist

Av , , Bli först att kommentera 13


Det kan sägas om fler yrkeskategorier. Vi har aldrig haft fler poliser och de räcker inte till patrulleringen. Vi har aldrig haft större lärartäthet och det är en ganska sliten grupp med längre och betydligt mer styrd tid än i grannländerna. Mycket mer än i Finland t.ex.
Man kan undra hur vi hamnade här?

Det här är nuläget. Sen har vi några fina utmaningar framför oss. Vi behöver mer än 40 000 lärare till år 2020 för att täcka pensionsavgångarna. Många poliser är också på väg i pension och var tredje läkare går inom sju år. En stor andel i vårdens övriga kategorier slutar också.

Vi saknar många människor i vårt land, många som aldrig föddes och som skulle behövas både som arbetskraft, entreprenörer och arbetsskapare. För att inte tala om skattebetalare.

Det är ingen lätt uppgift vi har framför oss men dagens och morgondagens politiker och tjänstemän måste på några områden hitta tillbaka till gårdagen då läkaren, sjuksköterskan, polisen och läraren m.fl. kunde lägga mer tid på kärnuppdraget och ofta ändå upplevde sig mindre stressade. Då resurserna på många områden användes annorlunda än idag.

Problemet är att det är lättare att lägga till ”bra-att-ha-saker” och bygga ut än att förenkla och koncentrera. Men både tillgången på pengar och utbildade människor kommer att kräva det.

Opassande, men sant

Av , , 2 kommentarer 10


Läste just ett citat av KO Feldt i den intressanta lilla tidningen ”Norden”. Det handlade om resursbrist, något inte alldeles okänt idag. Fast det aldrig kommit mer pengar till våra offentliga verksamheter någon gång förut.

Nu när det är så smärtsamt hårda besparingar på gång på flera håll så kanske man borde undvika ett sådant citat.

Medan jag funderar på om jag ska återge det vill jag ge vidare ordet ”försämringsarbete”. Jag känner en chef som föreslog att hans organisation skulle börja ägna sig åt det. Ja, det kan vara dags. Många är de branscher och områden där man låtit en viss sorts förbättringsarbeten växa väldigt länge nu. På en del håll så länge att det blir för lite tid, ork och pengar till själva kärnverksamheten. Mötena, uppföljningarna, utvärderingarna och redovisningarna tar dem – tiden, orken och pengarna – till allt större grad. Det är inte bara i offentlig sektor, jag har ögonvittesskildringar från svenska ”kronjuveler” till storföretag där det är likadant.

Rätt utfört försämringsarbete kan vara nödvändigt. Vad är det vi ska ta bort om vi vill lägga till något annat, eller kanske bara orka med huvuduppgiften? Skolan är ett område där väldigt mycket kommit till och mest varje vecka hörs någon indignerad röst kräva att skolan ska ”ta hand om” något mer. Väldigt sällan hörs röster tala om vad skolan får lämna.

Det finns kvalitet som aldrig blir dokumenterad, tro det eller ej. Det finns till och med kvalitet som inte kommer till, för tiden, kraften och åhågan gick åt till dokumentation som sen ingen tog del av.
Shame.

Nu är jag så pass trött att omdömet sviktar en smula och jag vågar skriva Kjell Olofs citat: ”Ingenting lär befrämja kreativiteten så som brist på pengar”. Det ligger en del där. Vad kan vi göra fast pengarna inte räcker till det vi vill? Hur kan vi göra istället? Vi kanske kan nå nästan ända fram på ett annat sätt när pengarna inte alls räcker till att göra som vi brukar? Vad kan vi faktiskt sluta göra? Några av våra stora uppfinningar, framgångsrika företag och karriärer har sett dagens ljus i riktigt prekära situationer.

Du som är friställd eller riktigt nödställd ska inte ta KO:s ord som ett hån. Det var av medkänsla med dig jag tvekade att använda det, men orden innehåller ett hopp också. Om man läser dem rätt. Ibland är bristsituationen början på något nytt, kanske bättre. Både för personer och organisationer.

Som en grisblink

Av , , Bli först att kommentera 6


Konstigt hur dagarna flyger iväg. Förmiddagen gick snabbt som en grisblink och inte hann jag skriva det brev till föräldrarna i en klass som skulle ha haft det för minst en vecka sedan. Nu blir kanske någon lokal läsare lite orolig, men det ska de inte vara. Det är inget otrevligt.

Eftermiddagen gick åt till förenkling. Eller rättare sagt till efterarbetet med ”Förenkla helt enkelt”, SKL:s utbildning i bemötande och människohantering för kommunala tjänstemän. Det blev en bra eftermiddag med ganska öppenhjärtliga och konstruktiva samtal om interna och externa relationer. Vi var kanske lite få, men vi kom fram till en del matnyttigt. Saker som förhoppningsvis blir positiva för förvaltningens olika delar och hela kommunen vad det lider.

I morgon blir det halvdag och sen resa till Örebro. Där tänker jag också hinna jobba för mina två hemkommuner och min region, men inte på betald arbetstid. Misstänker att jag kommer att höra av mig därifrån.

Förenkla helt enkelt

Av , , Bli först att kommentera 8


Andra dagen på ”Förenkla helt enkelt” handlade mycket om att identifiera förbättringar man tror den egna arbetsplatsen behöver.

För oss i Bjurholm tycker jag det blev ett nyttigt samtal om sådant vi trodde vi skulle behöva i helhet och verksamheter. Det visade sig sedan att de andra fyra kranskommunernas representanter sett ungefär samma behov hemma hos sig. Det handlade mycket om självbild, information, öppenhet, gott medarbetarskap och attityder genom organisationen. En del hamnade på papper och annat från vårt ganska öppenhjärtliga gruppsamtal har vi med oss framöver på annat sätt.

Jag hoppas att vi kan uppnå en stor del av den här dagens jordnära vardagsvisioner. Blir det så borde både de anställda och medborgarna vi servar påverkas positivt.

Umeåregionen mitt i Universum

Av , , Bli först att kommentera 8

Umeåregionens kommunstyrelsefolk fyllde väl inte Aula Nordica på Universum idag, men med en del tjänstemän blev det ändå ganska gemytligt i mitten av lokalen.

Med Johan Söderling som ordförande för regionrådet och inbjudare så kändes det nästan som man var hemma på KS i Vännäs. Radions Pia Sjögren brukar förstås inte vara där. Hon höll reda på politiker och tjänstemän och skötte det bra.

På regionens KS-dag igår fick vi bekanta oss med ett dussin av de arbetsgrupper som finns och verkar för våra sex kommuner. Det blev en del aha-upplevelser bland både politiker och tjänstemän när vi bekantade oss via speed-dating. Själv blev jag imponerad över en del samarbeten över kommungränserna och hoppas det blir mer av det. Samarbete som både förbättrar och förenklar.

Socialchefsgruppen, här inte komplett, men förstärkt av några av dem som arbetar med att få fram familjehem, tog årets ”samarbetspris”. Skolan är inget direkt samarbetsområde inom Umeåregionen. Där finns det en del att göra, men det ska jag spekulera lite om i en egen blogg framöver.

Det var nästan ingen partipolitik att lukta sig till någonstans, men ett partis KS-ledamöter samlades för ett foto i slutet av dagen.

Oväntad tvåa

Av , , Bli först att kommentera 6


Tittade just i ”Nordens tidning” som utges av föreningen Norden. Där fanns ett och annat intressant om ofta alltför bortglömda samnordiska frågor.

En liten notis handlar om de mest ”EU-lydiga” länderna I Europa. De som infört flest av de 1777 lagar som EU-parlamentet instiftat. Malta leder, enligt artikeln. I länder som Italien och några till är lydnaden ganska måttlig.

Tvåan var oväntat ett land utanför EU, nämligen Norge. De är på det sättet mer EU-anpassade än Sverige. Så, de som ibland drabbas av frustration över det man uppfattar som klåfingrig och svällande detaljreglering måste hitta ett annat land än Norge att fly till.

Det sägs också att vi i Sverige alltid legat långt framme när det gäller att brodera ut och skruva åt regleringarna ett par extra varv. Äras den som äras bör. 😉

Dagens händelser och Händel

Av , , Bli först att kommentera 7


Ligger i skönaste soffan och funderar lite på dagens händelser och framtiden. Händels Messias ligger på i bakgrunden och helheten känns ganska bra, trots stor osäkerhet om framtiden.

Eftermiddagen gick åt till budgetberedningen som också fått i uppdrag att utforma Vännäs strategiska plan, vårt viktigaste styrdokument. Planen är tänkt att ersätta ett 80-tal olika dokument som ingen längre hade helhetskoll på. Om någon någonsin haft det.

Vi lever i ett planskrivande tid. Att kräva en utförlig plan har ofta varit sättet att sätta sig själv på den organisatoriska kartan. Att ha "säkrat" en verksamhet och gjort något som känns bestående. När man har 80-talet planer i en verksamhet förstår de flesta att många av dem slutat fylla sitt syfte.

När det blir som värst är det planen som blivit huvudsaken. Hur verksamheten egentligen ser ut är inte lika viktigt för kontrollinstansen som att planen är ok. Man har en känsla av att man har koll. Kartan är i ordning.

Ofta, inte minst i skolan, har det känts som om vi ska uppfinna hjulet i varje verksamhet och att planskrivandet kostat enormt mycket arbetstid och tagit lärarnas tid och energi från viktigare sysslor. Som t.ex. att undervisa eleverna.

Förenklingar och beskärningar av planfloran är värdefulla för demokratin, överskådligheten och det politiska engagemanget. Även för ekonomin. Jag är glad att steg mot förenkling tagits i Vännäs. Nu måste vi hjälpas åt att hålla emot så att vi inte hamnar i samma förstoppade läge igen.

Det finns förstås flera viktiga planer och styrdokument som måste anpassas efter lokala förutsättningar för att fylla sitt syfte. Vår strategiska plan hör dit och jag hoppas att den ska bli ett användbart och bra dokument.