Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: förskolor

Konkurrenslag som slår fel

Av , , Bli först att kommentera 7

Lennart Holmlund bloggar idag om ett mindre känt problem för många små enskilda förskolor och skolor, på sitt sätt. Enligt den senaste konkurrenslagstiftningen får inte kommuner sälja luncher till enskilda verksamheter. Bakom lagen ligger en god tanke att skattefinansierade verksamheter inte ska konkurrera ut enskilda.

Ibland slår lagen väldigt olyckligt. Just små, ofta ideella, verksamheter slås ut då de inte får köpa mat från specialiserade skolkök med god kompetens, inte minst vad gäller den allt vanligare specialkosten. Det är inte alltid det fungerar med privata alternativ, medan man kanske har en kommunal skolrestaurang intill som gärna serverar.

Det finns kommuner som varit extra snabba på att tillämpa lagen, där det nästan sett ut som om att man velat använda lagen för att bli av med konkurrenter på skol- och förskoleområdet. Detta gäller inte Umeå där kommunen varit mycket tillmötesgående.

Konkurrrenslagstiftningen har inte sitt ursprung i alliansregeringen, som Lennart Holmlund vill ge sken av. Den grundar sig i ett tvingande och delvis olyckligt och fyrkantigt EU-direktiv.

Men det är roligt när Lennart värnar småskaligheten, entreprenörskapet och landsbygden.

Utjämning

Av , , Bli först att kommentera 5


Det har visat sig att det komplicerade kommunala utjämningssystemet vi har i vårt avlånga land sedan länge har märkliga brister.

Sedan 90-talet har man utgått från att förskolan utnyttjats mycket mindre i glesare bygder än i större städer. Resultatet kan bli att det statliga bidraget kan skilja kring 30 000 per förskoleplats till storstädernas fördel. Man ska inte tro att de bara har det lätt, men samordningsvinsterna är också betydligt fler i Stockholm än Bjurholm. (Som f.ö. har hög andel barn i förskolan) En kommun som t.ex. Berg förlorar 15 miljoner på den här buggen i systemet.

De västerbottningar som säger att man p.g.a. detta snabbt ska införa det nya utjämningssystem som ligger ganska färdigt ska tänka sig för. De flesta av Västerbottens kommuner får ett överskott med nya förslaget. Umeå, Bjurholm och Dorotea förlorar, Umeå stort.

Den kommun som får tre, fem eller sju miljoner mer per år kommer dock att få en kortvarig glädje. Skulle nya utjämningssystemet införas förlorar landstinget i Västerbotten 320 miljoner per år. Trehundratjugo miljoner. Det blir många ambulanser det. Oerhört många vårdande händer. Förmodligen kostar förändringen ett sjukhus och väldigt stora delar av vårt läns kollektivtrafik.

Men det gamla räknefelet kring förskolebidragen bör rättas till snarast.