Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: framtid

Svartmålning fungerar sällan

Av , , Bli först att kommentera 6


Den här artikeln i UNT tror jag har ett budskap till oss i flera sammanhang. Om man vill få fler kollegor och förbättra status och intresse för ett yrke kan svartmålning verkligen vara ett tveeggat vapen.

Här gällde det läraryrket, men frågan är nog lika aktuell när det gäller vården, vissa praktiska och tekniska yrken m.m.
Jag har hört både lärare och vårdpersonal fundera över varför de egna yrkena beskrivs så negativt av ”de egna”. Oftast handlar det om en vilja att få till stånd förbättringar, men resultatet blir nog inte alltid som man tänkte.

Artikeln i länken överst är tänkvärd. Jag tycker också det låter rätt sunt det jag läste i VK förra månaden. En nysvensk som kom för rätt länge sedan hade resonerat så här vid yrkesvalet. ”Vill jag springa efter jobben, eller vill jag att jobben ska springa efter mig?”. Det blev vården och det hade hon inte ångrat.

Själv bidrog jag kanske lite till svartmålningen igår när jag vidarebefordrade uppgiften att det behövs 43000 lärarstudenter per år för att täcka bristen 2025. Det stämmer tydligen inte riktigt. Fler studenter, dubbelt så många som ibland sagts har också sökt lärarprogrammen ifjol. 24 tusen stycken.

Det är inte så dumt med meningsfulla jobb som springer efter en.

Sverige vs Danmark & EU

Av , , Bli först att kommentera 5

Såg tidigare idag det här diagrammet. Danmark har jämfört med oss ungefär dubbelt så stor andel jobb som kräver lite eller ingen utbildning. Vi har lägst andel i hela EU. Man kan fråga sig varför?

Jag menar absolut att vi ska jobba för att alla unga får (och inser betydelsen av) en bra utbildning, men alla kommer inte att nå det målet. Av högst olika anledningar.
Många som nu kommer till Sverige som asylsökande har hög, eller relativt hög utbildning. Men många saknar också utbildning, eller har inriktningar som det är svårt att få jobb inom. Och här ska man kämpa sig till ett helt nytt språk, vilket inte är lätt för alla. Här behövs också enkla arbeten om ekvationen ska gå någorlunda ihop.

Ingen politik och inga lärare i världen gör det möjligt och lockande för alla att studera framgångsrikt. Vi behöver definitivt också de ”enkla” jobben. Det är inget självändamål, men att de är så få är allvarligt för både individer och samhälle. Jag ser det som ett hot på flera plan, en ekonomisk och social fara.

Varför kan högkostnadslandet Danmark ha dubbelt så stor andel ”enkla” jobb, kan någon förklara det?

(null)

Engagerade unga

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_1537.JPG

Det var väldigt roligt att komma tillbaka till Hammarskolan idag. De lokala partierna (några från Umeå) presenterade sin politik för kommun och land och träffade elever och lärare.

Engagemanget var över all förväntan med många frågor från modiga elever. Lärarna och eleverna måste ha gjort ett hästjobb med förberedelserna. Många frågor handlade om skolan, äldreomsorgen, ekonomin, bostäderna och jobben. Så överraskande mitt i prick! Hammarskolans elever röstar inte i år, med de, skolan och lärarna är avgörande för framtiden.

Vännäsmoderaternas Antonia Lundberg var också överväldigad av trycket och engagemanget på sin gamla skola. Hon går på Liljaskolan, är 18 och utgör tillsammans med Fredrik Jacobsson, 26, det unga gardet på listan. Båda står på valbar plats, Moderaterna var nära fem mandat förra gången.

Fler i arbete

Av , , Bli först att kommentera 8


Det är en glädjande utveckling på arbetsmarknaden just nu. Bilden är komplex, en del handlar om de många som pensioneras, men fler får jobb och de arbetslösa blir färre. Man hoppas verkligen att denna utveckling får fortsätta. Samhället ”lever” av arbetade timmar och vi behöver tillväxt till våra stora utmaningar.

Samtidigt blir man beklämd när man hör att olika branscher har svårt att få arbetskraft och att ”reguljära” och arbetsmarknadsutbildningar som utbildar till bristyrken inte får sökande. De arbetslösa skulle kunna vara färre, fler skulle kunna få arbete.

Öst, väst och nära i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 5


För min och mångas del är människomötena det centrala under Vännäsdagarna. Så också i år.

De som stannar till vid politikerstånden kommer från alla håll, inte bara Västerbotten. Igår fick några kvinnor från Österbotten lite solskyddskräm med M-logga hos oss. De sa att de kom från en plats som heter Närpes och jag kunde säga att jag jobbskuggat bildningschefen där, Åsa Snickars, under min tid som skolchef. Kontakterna med svenskfinland är roliga, berikande och viktiga.

Det är också roligt med återkopplingen från Vännäsborna. Kom gärna till oss idag med dina tankar om kommunen. Jag tror många har åsikter och tankar om det läge vi har, vad som måste göras och inte. Kom med Dina tankar, kom och bli medlem om du vill vara med och påverka på längre sikt.

Välkommen!

Sveriges framtid

Av , , Bli först att kommentera 10


Idag måndag kommer många elever i vårt avlånga land till gymnasiernas ”plantskolor”.

I Vännäs börjar riktigt många ettor på Liljaskolan, drygt 330 stycken. Några från Vännäs (härifrån hade det rymts ännu fler) och många från Umeåregionen. Några från 50-60 andra kommuner och en handfull andra länder.

Tonåren är sällan så enkla som vi äldre vill minnas dem. Jag kan förstå eleverna som börjar och inte riktigt vet vad man vill. Dem som är för fokuserade på andra för sitt eget och lärandets bästa. Dem som bär på saker som kanske ställer till det på något plan. Att några upptäcker att man valt fel, men att många fler förstår att valet blev riktigt okej eller nästan perfekt. Jag kan förstå om några inte mår alldeles bra och hoppas att de i så fall söker och får hjälp med det som skaver. Jag hoppas att eleverna på både yrkes- och studieförberedande program ska inspireras att ta vara på sina möjligheter av engagerade lärare – möjligheterna är stora men tidsbegränsade.

Förhoppningen är också att alla får känna och förstå att de behövs. Jag brukar citera den kände filosofen Clint Eastwood som en gång sa: ”It takes all kind of people to make the world go around.”

Jag hoppas slutligen att ingen ska behöva känna sig så ensam. Att särskilt de långväga ska hitta vänner, gemenskap och vuxenkontakt som gör att lärande och utveckling fungerar bra. Att det inte ska behöva ske onödiga studieavbrott.

I dagarna tar vi emot en viktig del av Sveriges framtid. Måtte vi på Liljaskolan och i Vännäs – liksom på andra ställen – göra det på allra bästa sätt.

Start på stora skolan

Av , , Bli först att kommentera 11

Efter tre hektiska arbetsdagar och några kvällar på Liljaskolan i Vännäs var det dags att möta lärarna.

Jag måste säga att lugnet hos ”de drabbade” i sektor B (huvudsakligen de teoretiska programmen) imponerade på mig. De hetsade inte direkt upp sig över sommarens snabba rektorsbyten, nedramlande förändringar och att saker inte var så färdiga som man skulle önska. Biträdande rektor, specialpedagog på sektorn, har lagt ner ett fantastiskt jobb så att vi mot alla odds ändå kunde överlämna lärarnas och klassernas scheman idag.

Nu är jag bara rektor några dagar till innan den ordinarie, Henrik Bolin, tillträder. Vi ska hjälpas åt någon vecka innan jag går över till att jobba med yrkeshögskoleutbildningar under resten av veckorna på Lilja. Jag har bara fyra dagars erfarenhet, men det jag fått uppleva av Liljaskolans kreativa atmosfär känns mycket bra.

Jag brukar trivas i de små sammanhangen. Liljaskolan har faktiskt fler lärare och instruktörer än det funnits elever på de tre minsta skolorna jag jobbat på. Ca 170 tjänster och knappt 200 personer som arbetar med elever och utbildningar av alla sorter. En stor och betydelsefull arbetsplats.

På måndag kommer de som vi arbetar för, eleverna. De två första dagarna är vikta för årets drygt 330 ettor. Spännande.

20130814-202900.jpg

Utmaningar

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår förmiddag Bjurholm, en ledig eftermiddag och så idag Liljaskolan.

Att kliva in i en helt ny verksamhet och skolform är onekligen spännande. Det finns mycket jag just nu hade velat kunna lägga in i minnet via ett generöst usb-minne, men det är ju lite svårt. Det är väl nyttigt att ibland bli ordentligt påmind om sina begränsningar.

De svenska gymnasieskolorna har en hel del utmaningar som ”möjliggörare” för den unga generationen. Att fylla programmen som leder till rätt säker anställning, yrkesutbildningar eller studieförberedande, är inte alltid lätt. Det blir anledning att komma tillbaka till det framöver, men man kan till exempel nämna teknikprogrammet. Tidigare generationers många tekniker ska ersättas, men det kunde vara betydligt fler som valde det spåret. De skulle behövas.

Lokalt finns också många utmaningar. Snart börjar 300 nya elever vid Liljaskolan i Vännäs. Några har gångavstånd, andra kommer direkt från föräldrahemmet i ca 60 olika kommuner eller andra länder. Det är en utmaning och en uppgift för hela kommunen att välkomna dem på bästa sätt. En del kunde säkert behöva mer lokala kontakter än de brukar få, även med vuxna. Hur skulle det kunna bli verklighet? Fler behöver också husrum. Har du något att hyra ut?

Inte tid att ge upp

Av , , Bli först att kommentera 6


Det blev en kort mellanlandning hemma innan kvällens månadsmöte med Vännäsmoderaterna.

Med tanke på de utmaningar Vännäs står inför är det nästan konstigt att ett politiskt möte kan kännas så positivt och inspirerande. Först och främst får man komma ihåg att Sverige är ett av världens absolut bästa länder och att det i Umeåregionen och vårt Vännäs finns många fördelar som inte finns överallt. En lokal sak är de många barnen och ungdomarna. Relativt sett har ingen svensk kommun fler. En annan sak är vår landsbygd. Våra 108 stads- och tätortsnära byar som finns inbäddade i landskapet. Flera i högönsklig välmåga, även om tre av dem tyvärr förlorar sina skolor enligt vårt senaste KF:s beslut.

För framtiden tror jag det är mycket viktigt att se möjligheterna som finns, även om man inte kan göra och ha allt man skulle vilja. För att få ekonomin i balans behöver vi på kort sikt göra flera mindre behagliga saker, alla har vi inte sett. Vi behöver även jobba på att få ner kostnadsutvecklingen på längre sikt. Inte ”bara för att”, utan för att även kunna göra satsningar, för att kunna ta hand om unga och gamla på ett rimligt sätt och för att kunna underhålla det som byggs och byggts upp av tidigare generationer.

Tillbaka till Vännäsmoderaterna. En sak som lyfte ikväll tror jag är åldersmixen, det diffade 46 år mellan ytterpunkterna. Åldersblandning berikar. Även könsfördelningen var hyfsad och det fanns ingen som satt tyst. Men visst behöver vi fler kvinnor. Och män.
Hör av dig om du vill vara med!

Vila och arbete

Av , , Bli först att kommentera 9


Lägger man ihop natt- och dagsömn så tror jag att den här helgen når pallplats vad gäller mitt sovande detta årtusende. 500 mil och mängder av upplevelser och roligheter från förra lördagens morgon till fredagens kväll tog sin tribut. Förutom kyrkbesöket har dagen ägnats nästan helt åt vila, och det var förresten också vila.

I mitt jobb bör man se över och planera en del innan det blir arbetsvecka, särskilt om man varit borta så här, men det får anstå till i morgon. Ett antal bilder till från resan ska ut på Castorbloggen, men det får också bli en annan dag.

En intressant, krävande och rolig tid i Bjurholm går mot sitt slut. Nu är det snart semester och tiden därefter blir inte lång. Den nya organisationen sjösätts i höst och Bjurholms nye verksamhetschef börjar 13 augusti.

Det blir spännande att se vilka saker man ska syssla med till hösten om man får leva och ha hälsan. Mycket verkar meningsfullt och roligt, det är nästan för mycket av högst olika art som intresserar. Det skulle kännas bra om politiken fick plats, men det här året har lärt mig att det inte alltid fungerar.

Någonstans är det i alla fall tänkt att jag ska göra en insats, det vilar jag i. Någonstans där det finns människor.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,