Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: framtidstro

Ett klokt beslut

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har fått jobba med helt andra saker än politik idag och har knappt hunnit höra något alls från dagens KF i Vännäs.

En i det stora hela liten, men ändå viktig sak jag snappade upp gladde mig verkligen. Nästa år avsätts pengar till sommarjobb även i min kommun.

Ofta fylls jag av tillförsikt när jag får möta unga, drivande och insatsvilliga människor som vill jobba och gör finfina insatser. Även om jag inte förstår allt. Andra gånger blir jag lite orolig över att flera inte riktigt verkar förstå hur saker hänger ihop. 

De som drömmer om att robotarna och datorerna framöver ska göra jobbet och vi mest bara jäsa, de tror jag drömmer villsamma dagdrömmar. Prova att beskatta de maskinernas arbete så att det samhälle vi är vana vid består. Snabbare än vi hinner säga lågskatteland är de apparaterna någon annanstans, om inte dör företagen sotdöden i konkurrensen. Jag tror för det första att jobbprofetiorna är felaktiga, liksom det extrema urbaniseringspratet – men det senare tar vi en annan gång. Nya tider kommer att generera nya jobb och några arbeten blir kvar så länge jorden snurrar.

Vi behöver varje barn och ungdom och om vi vänjer dem vid att arbeta och kan ge dem självkänslan som kommer av att behövas gör vi dem en av de allra största tjänsterna. Det tror jag. Hur samhället än kommer att se ut imorgon behöver det, medmänniskorna och vi vårt arbete, om detta är jag helt övertygad. Ett led i en sund fostran för framtiden är sommarjobben och insikten att arbete som inte alltid är så jättekul ger värden, möjligheter och gemenskap.

Lät det här lite 1800-tal? Jag tror resonemanget är betydligt äldre än så, men att det gäller även i framtiden. ”Arbete befordrar hälsa och välstånd…”.

Sommarjobb i Vännäs, ett klokt beslut.

Sekulariseringens biprodukter

Av , , Bli först att kommentera 1


Har intagit byaperspektivet. Det man kan ha i en västerbottnisk by som förr var starkt präglad av kristendom och läsare. Även av arbetsamhet, företagande och idellt arbete.

Stod nyss och såg på ett tomt och permanent nedstängt bönhus och tänkte tillbaka 45 år. Då var det samlingsplatsen där den absoluta majoriteten av byn samlades mer eller mindre frekvent. Något hände varje vecka i huset som byggdess och drevs av ideella medel och insatser. En mötesplats i flera bemärkelser. Det som har kommit i bönhusets ställe isolerar oss i regel. Vi samlas möjligen rätt få och likasinnade, mer sällan i stora och "gränsöverskridande" grupper.

Jag undrar lite över en av de större av sekulariseringens "biprodukter". Hur påverkas vårt samhälle av att "Guds hus", innehåll och centrum inte längre är känt? Särskilt i tider när saker, upplevelser och "passioner" inte kan hjälpa eller driva undan molnen. I de svåra lägena.

Jag ser huvudsakligen det som hänt i ett annat perspektiv, men det finns följder av sekulariseringen som man kan lägga märke till oberoende av tro.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,