Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: friskolor

”Skolkontoret” i Skellefteå

Av , , 2 kommentarer 3


Är på väg till en begravning här i Guldstaden, men hade lite tid innan.
Passade på att hälsa på en smula hos skolförvaltningen på morgonkvisten. Under åren på Mariaskolan var kontakterna rätt täta med de kommunala tjänstemännen och det känns dumt att ändra på den traditionen.
Alla barn är kommunens barn, oavsett vilken skolhuvudmannen är. Alla vinner på ”genomskinlighet”, öppenhet och minimala prestigenivåer. Framförallt eleverna. Det finns exempel i landet där förstenade hållningar har drabbat skolbarn rätt hårt.
Under rektorsutbildningen gick jag tillsammans med några rektorer härifrån. Vår grupp höll kontakten med regelbundna träffar flera år efter utbildningen och jag hoppas få träffa skellefteborna igen under min termin på Bruks- och Björkskolan.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Gjort något förbjudet?

Av , , 2 kommentarer 2

 Står vid valstugorna vid Rådhustorget och smälter en sen lunch och funderar på vad jag gjort. Jag har kramat om Mikaela Valtersson! En av de mest högröstade "rödingarna" under ekonomidebatten här i Umeå igår.

Det var inte för hennes insatser igår, men för sådant hon gjort för friskolorna i gamla dagar. Hon var vid några tillfällen mycket bra när socialdemokrater och vänsterpartister var ute efter dem. Rätt ska vara rätt.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Tiden som rektor är slut

Av , , 20 kommentarer 15

Efter den här terminen slutar jag som rektor på Mariaskolan på egen begäran.

Efter att ha varit ansvarig för Mariaskolan i 16 år, 17 med förberedelseåret, så har den här tiden i livet nått sitt slut. Det har varit roliga och lärorika år och jag ångrar inte att jag sa ja till uppgiften. Det har varit krävande också, även om skolan är liten. Ibland just därför.

Att driva en liten friskola innebär inte att "segla omkring på en räkmacka". Vi har många gånger i vardagen fått skratta år diverse fördomar som är ute och går i media. Både om friskolor i allmänhet och om skolor på kristen grund, skolor där det är "tillåtet" att vara kristen. Ibland har det inte gått att skratta åt kapitala felaktigheter heller. Att få ihop organisation och ekonomi har krävt uppfinningsrikedom av hela personalen och mycket välsignelse.

Det har underlättat mycket att vi har fått ha en så bra relation till skolkontoret i Umeå och att de ofta vetat så mycket bättre än andra hur saker förhåller sig på friskolor och vilket arbete vi utfört. Vi har inte alltid varit överens, men oftast blivit det.

Verksamheten på Mariaskolan och förskolan Klippan fortsätter, med barn och elever från förskolan och förskoleklassen till år nio. Ny rektor tillträder i slutet på juni och kommer att ha en ledningsgrupp till sitt förfogande.

Efter några års "karens" från skola och styrelse (för att ge nya ledningen en bra start) kan jag tänka mig att hjälpa till på ett eller annat sätt, beroende på omständigheter och eventuella önskemål. När man blivit så pass "avhängd" att man själv och alla andra förstår att man inte bestämmer.

Min fru Agneta som började som Mariaskolans första lärare och byggmästare slutar också. Vi har arbetat i ett team där vi kompletterat varandra och där hon varit minst lika mycket rektor som jag. Ingen av oss vill fortsätta på skolan utan den andre. Nu är vi övertygade om att det är meningen att lämna över och gå till andra uppgifter. Vilka vet vi faktiskt inte.

Några har frågat om det är "för att jag ska bli riksdagsman". Det är inget jobb, utan liksom kommunala uppgifter ett tidsbegränsat förtroendeuppdrag. Det skulle också krävas mycket för att kryssas in från 5:e plats på listan, även om mitt parti får två mandat. Att vi slutar på skolan har inget direkt samband med politiken. Jag kan känna lockelsen i att en period ha ett arbete som är "färdigt" när man går hem, men är också öppen för ett vidare engagemang för människor och samhälle.

Agneta och jag är som sagt glada för alla åren och för de relationer vi fått ha med elever, föräldrar, medarbetare, friskolekollegor och kommunala företrädare. Det är många elevers ansikten och röster man kommer att ha med sig. Inte bara deras som hör av sig eller dyker upp, ibland långt efter att de slutat.

Tack alla vi fått arbeta för och med!

Elevkontakter

Av , , Bli först att kommentera 2

Har just haft ett sent sms-utbyte med en elev som slutade för flera år sedan.

Jag tror de här "frivilliga" elevkontakterna är något av det jag kommer att sakna mest när dagarna som rektor på Mariaskolan är slut. På en liten skola, en byskola i stan, får man ofta en annan sorts kontakt.

Det är väl olika anledningar till att man hör av sig, när det sker. Men det handlar ofta om något som inte är så lätt. Det vore väl fel att kalla de kontakterna "roliga". Men jag kommer att sakna dem.

Nu är det väl inte säkert att de kontakterna upphör bara för att man gör något annat. Jag hoppas inte det, utan att de i så fall avklingar lite långsamt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Ett roligt sammanträde

Av , , Bli först att kommentera 1

Det var ett roligt skolsammanträde ikväll, det är kanske inte alltid det känns så. Hade jag inte använt ordet "konstruktivt" så mycket på sistone hade jag använt det igen.

Det blir en del förändringar för vår verksamhet det kommande läsåret, men det känns ikväll mest som positiva och spännande utmaningar.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Mariaskolan gjorde sig påmind

Av , , Bli först att kommentera 2

Det blev även en lördag i länshuvudstaden.

På Affärshuset på Mariedeal, där Barnens Hus ligger, berättade en del av Mariaskolans personal om verksamheten i förskolan Klippan och skolans låg-, mellan och högstadium. (Ja, jag använder de beteckningarna, då vet alla vad jag pratar om)

Man turades om att stå utanför Café Victoria och verkar absolut ha haft vad man gjorde. Mycket folk var ute på löningslörda´n och en del ville veta mer om alternativet Mariaskolan.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Kvar på jobbet

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi har just avslutat ett styrelsesammanträde på Mariaskolan. Fler informations- och diskussionspunkter än beslut.

Förutom mig och några ur personalen som har lön har ett gäng icke arvoderade styrelseledamöter lagt 3-4 timmar på en uppgift de tagit på sig. En hel del möda och mycket mening.

Ibland måste man småle när man ser vissa personers stereotypa bild av "friskolor". Andra gånger blir man mest trött. Många ser friskolor från långt håll och rakt av som en verksamhet som bara bedrivs av ren girighet. Eller andra, djupt skumma bevekelsegrunder. Utan tvekan är det för övrigt större skillnad friskolor emellan än kommunala skolor emellan.

Sammantaget är det ingen tvekan om att alternativen berikat och utvecklat skolväsendet. Det är min bestämda uppfattning. Även om det finns mindre bra exempel på både "fria" och kommunala skolor.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

En sjuka och dess bot

Av , , 2 kommentarer 5

Sitter på Arlanda efter en intensiv dag med många funderingar och mycket samtal kring skollagen. Mycket med förslaget är bra, men det finns också oroande inslag.

Jag har fått ett par tunga besked idag, utanför skolans ramar, som gjort mig nedstämd och aningen splittrad. Samtidigt har jag känt en lust att få påverka när det gäller skolan på det nationella planet. Jag har en del synpunkter på både det som lett till vår svenska skolas utveckling och svagaste sidor, men även på en del av det som ska vara medicinen mot det sjuka.

Fler människor med egen erfarenhet av skola och det vida elevspektret måste engagera sig i arbetet med morgondagens skola. Det har aldrig gått att göra en sorts produkter av alla elever. Man försökte förr och det gick inte som man tänkt. Nu tycks man frestas att försöka igen, fast på ett annat sätt, och jag tvivlar på att det kommer att fungera bättre nu.

Det känns också som om vi i Sverige håller på att överge målstyrningen och masa oss tillbaka till detaljstyrning av det som ska ske inom skolan. Jag tror inte att det blir bra.

På vissa områden känns det också som om man vill likrikta friskolorna så till den grad att deras namn blir helt missvisande.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Det finns nya hot mot byskolorna som bl.a….

Av , , Bli först att kommentera 1

Det finns nya hot mot byskolorna som bl.a. VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo besjunger. Vissa nya förslag för kvalitetshöjning i större skolor hotar de små till livet. Även vissa kommuners centrala skolor kan få det bekymmersamt på sikt.

Varit i Tvärålund

Av , , 4 kommentarer 3


Fått både kepa och tröja med "Tvärålund" på och dessutom ett par fina lokala hantverk.

Sakerna var ett tack för att jag skrämde dem riktigt ordentligt. Framtiden för skolan i Tvärålund är inte helt given. En sak byaföreningen värderar är alternativet med en friskola på orten.

Som friskolerektor som varit med och startat en sådan verksamhet blev jag ombedd att berätta lite om saken. Det finns enklare sysselsättningar än att starta och driva en friskola. Det tror jag framgick av vad jag sa. En skolas driftsform är inte så intressant, det är det innehållet som är. En liten skola som finns och fungerar kan vara till stor nytta för en bygd. Man måste dock ha tänkt över varför man startar och vad visionen är, både en och tvåhundratvå gånger.

Lite speciellt är det förstås att som kommunpolitiker komma till en annan kommun och berätta om friskoledrift. Det är rätt upplagt för irritation. Men nu var det inte som kommunpolitiker jag kom, utan som friskolerektor.

Hoppas att både kommunen och Tvärålunds byaförening under de rådande omständigheterna ska komma till kloka och rätta slutsatser. För barnens och bygdens skull.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,