Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: fullmäktige

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4


59 ärenden står på dagordningen inför dagens KF i Vännäs. Som tur är en hel del korta formaliapunkter, men det finns en del där det blir debatt.

Ledamöterna ska också göra sina val till SKL och några som slutar i demokratins tjänst ska avtackas.

Den som vill och har tid kan se fullmäktige här.

Så gick det i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 9


Jag ska innan sena middagen inte referera hela dagens ärendedigra KF i Vännäs, bara nämna punkten om antalet ledamöter i fullmäktige.

Riksdagen tar med största sannolikhet snart ett beslut om att små kommuner kan få minska minsta antalet ledamöter från 31 till 21. Det är lite skillnad när Stockholms kommun med knappt 900 000 invånare har 101, Umeå med nästan 120 000 har 65 och vi med 8500 har 35 ledamöter. Skulle vi minska så var det nu, annars får vi vänta till innan nästa mandatperiod.

Man ska ha respekt för den direkta demokratin och se till att tätort, landsbygd, kvinnor och män, unga och äldre kan representeras i fullmäktige och att dialogen kan hållas levande. Det tror Vännäsmoderaterna går även med färre ledamöter än idag – men då är det viktigt att även de minsta partierna får nominera representanter till nämnder och styrelser. Alla verksamheter får spara och då är det riktigt att även politiken gör det. I Vännäs har vi dragit ner på olika sätt inom politiken, men demokratin hade klarat en besparing även på antalet KF-ledamöter.

S föreslog 25 ledamöter i KS, men gjorde en kovändning idag. Man förordade oförändrat 35, liksom de flesta. Jag vädjade att vi i alla fall skulle gå till 31. FP gick på samma linje, men alla andra röstade på 35.

Vi tror att det är en viktig gest att politiken i bistra tider sparar även på sig själv. Nu missade vi möjligheten i KF för fyra år framåt.

(Jag ser att V:s Andreas Jansson i sin blogg beskriver saken annorlunda och påstår att Vännäsmoderaterna skulle ha hälsat förra indexuppräkningen av arvodena med ”glädjerop”. Det föreslår jag att han tar tillbaka, för det har inte hänt.)

KF i Vännäs

Av , , 4 kommentarer 6


Om en minut är det fullmäktige i Vännäs. En del viktiga, men inte många kontroversiella frågor.

I en fråga finns olika åsikter, antalet ledamöter i fullmäktige. Här kommer kanske den livligaste debatten idag. Här tycker Moderaterna att även politiken ska vara med och spara. Fortsättning följer.

Demokrati i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 6

Idag hade vi ett fulldags-KS i Vännäs. Drygt 30 ärenden hanterades i sessionssalen som snart står färdigrenoverad. Statliga pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra den lämplig som krisledningsplats om det skulle behövas.

Jag ska inte gå igenom hela listan, men nämna vad KS beslutade eller rekommenderade KF att besluta i några ärenden.

KS tog förslaget till övergripande personalpolicy. Den kommer att innebära ett och annat som förbättrar arbetsmiljön, men också kostar mer pengar. Till exempel att chefer inte ska ha mer än 30 underställda. Från C kom ett tilläggsförslag om att delade turer bara skulle förekomma i undantagsfall. De flesta i övriga partier ansåg att tjänstgöring varannan helg och andra saker påverkar arbetsmiljön lika mycket och ville inte peka ut bara en sak i ett policydokument. Därför fick C inte stöd i den frågan, trots att ingen egentligen vill ha delade turer för vård- och omsorgspersonalen.

En mindre men uppmärksammad sak är att den viktbaserade taxan för hushållsavfall börjar gälla i januari 2014. Många har trott att den är igång sedan länge.

En stor sak är att budgetramarna enligt regeringens nya resultatregleringsregler justeras upp med hjälp av tidigare års överskott. Den nämnd som legat sämst till i år är barn- och utbildning. Med 6,4 miljoner extra kan ett antal hotade verksamheter räddas. Men med ständig tillväxt och nya behov kan man inte säga att det bara ser lätt ut framöver ändå. Det bantade kommunledningskontoret får 1,5 miljoner extra och 0,5 miljoner gör det möjligt för fler att via Komvux läsa in det som fattas för vidare utbildning. 0,4 miljoner går till enskilda vägar som tidigare hotades av indragna bidrag.

Det blev debatt kring antalet ledamöter i fullmäktige. Riksdagen väntas snart ta ett förslag som öppnar för mindre KF än idag. Minsta antal är idag 31, framöver kan det bli 21 ledamöter i de minsta kommunerna. Beslutet blev att Vännäs ska gå in för 25 ledamöter om reglerna ändras, annars blir det fortsatt 35.

Vännäsmoderaterna hade föreslagit 21, men anslöt sig till FP:s och S:s förslag på 25. Vi tror att även politiken bör spara, fast det inte är stora summor. Vi tänker även att KF kan bli vitaliserat och mer likt den livaktigare kommunstyrelsen om det sker en bantning. Som jämförelse kan påpekas att varje KF-ledamot i Stockholm representerar 8 700 invånare. Här blir vi som minst 25 ledamöter på 8 500.

Om det inte kommer något riksdagsbeslut om ändrade regler ville S av någon outgrundlig anledning ha kvar 35 istället för att gå till lovliga 31. De borgerliga partierna röstade på 31 vid oförändrade regler, men förlorade. Några partier fick nöjet att reservera sig två gånger mot mot S i samma fråga. Först för att man ville ha fler ledamöter än makthavarna, sen för att man ville ha färre. Ibland blir politiken lite rörig. 😉

 

 

 

 

Kan politiken spara?

Av , , 5 kommentarer 7

I Dagens Eko tog man idag upp regeringens förslag att det lagstadgade antalet fullmäktigeledamöter kan sänkas. Har man mindre än 8 000 röstberättigade får man ha 21 ledamöter i fullmäktige, med mellan 8 och 16 000 kan man ha 31.

Frågan om antalet har varit ute på remiss i Vännäs. Svaren sträcker sig från oförändrat 35 till 21 ledamöter. Vännäsmoderaterna var ensamma om att föreslå 21. Socialdemokraterna låg på 25 och de övriga på 35 eller 31. Det finns alltså högst olika uppfattningar.

Hur kan man då föreslå en minskning från 35 till 21 ledamöter? De som inte vill ha någon minskning menar att man vill slå vakt om demokratin genom att ha kvar alla 35. Det är en uppfattning man får ha all respekt för och som bör diskuteras. Vi behöver inte en försämrad demokrati, tvärtom. Det är inte många som är reellt aktiva i politiken och några hållbara alternativ till vårt nuvarande politiska system kan i alla fall jag inte se.

I Umeå med knappt 120 000 invånare har man 65 ledamöter. I Sveriges största kommun Stockholm med knappt 900 000 har man 101. En ledamot i Stockholm representerar alltså fler invånare än hela Vännäs fullmäktige. Naturligtvis kan man inte se det så enkelt. Även den lilla kommunen är en komplicerad och diversifierad verksamhet och behöver debatt och resonemang inom och över grupp- och partigränserna. Fullmäktige bör också kunna representera kommunens befolkning såväl åldersmässigt, geografiskt. socialt som arbetslivsmässigt.

Det har dragits in tjänster och kommer att minskas mer inom kommunen. Vårt alltmer komplicerade samhälle med fler beslutsnivåer, höjda standardkrav, mer tvingande lagstyrning, uppföljnings-, kontroll- och rapportsystem kostar tid och pengar. Måste vi dra ner i de nära kommunala verksamheterna – och så kraftigt som måste ske i skolan i Vännäs om ingen förändring sker – då är det rimligt att politiken också sparar. Ett fullmäktige på 21 personer borde med stockholmska demokratimått kunna styra över en kommun som är 1,5 gånger större än Umeå. Även om just de siffrorna är mer av en räkneövning anser Moderaterna i Vännäs att vi kan ha en väl fungerande demokrati också med ett representativt och aktivt fullmäktige på 21 personer.

 

Vännäspolitik och diverse

Av , , Bli först att kommentera 8

I morgon eftermiddag blir det fullmäktige i Vännäs. Förutom dagordningens punkter lär det bli en del extra kring förskoleavdelningen i Tväråbäck där det finns både formalia och innehållsmässiga saker att diskutera.

Det är inte den mest innehållsrika dagordningen man sett, men det blir spännande att höra informationen omkring ekomaten i Pengsjö och "landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Även diskussionen kring årsredovisningen, kanske även tilläggsbudgeten.

Fonderingen av överskotten från Starrbergets deponeringsanläggning blir också en spännande sak. Om några årtionden ska det nuvarande deponeringsområdet återställas. Vi kan räkna med en kostnad på 20-30 miljoner. Det är på sin plats att vi som använder området är med och betalar för detta och inte vräker kostnaden på barn och efterkommande. Att anpassa avgifterna och ibland fondera överskott från "skrothandeln" så att vi är med och betalar övertäckningen hör till det hållbara tänkandet.

På vk.se kom det nyss ut en artikel om att 3600 lägenheter skulle behöva rivas. Allt enligt Statens Bostadskreditnämnd, BKN. Bostäderna finns i utflyttningskommuner runt Sverige och är en tung belastning för ekonomin i blödande kommunala bostadsbolag. Man önskar verkligen en vändning för dessa prövade kommuner.

Här i Vännäs är förhållandet det omvända. Här innebär lägenhetsbristen ett betydande hinder för utvecklingen. Tänk om vi till att börja med hade haft 50 fräscha lägenheter till, lämpligt placerade i Vännäs och Vännäsby.

 

De 35 beslutande

Av , , 6 kommentarer 1

I morgon 1300 (OBS tiden!) blir det fullmäktige i Vännäs. Om inget oförutsett inträffar kommer jag att vara där, förmodligen sista gången som enbart åhörare.

Blir trevligt att få delta i debatten framöver. Det är en och annan gång jag har ångrat att jag bad att få stå så långt ner på listan att jag inte kom in vid förra valet.

Det är några gånger man fått uppleva att det är riktigt "tennis" i fullmäktige i Vännäs. Det vore roligt om den tillställningen kunde piffas upp lite mer, vore bra för demokratin. Samtidigt är det redan nu hörvärt för hyfsat samhällsintresserade. Vore jag dagledig eller pensionär skulle jag nog släntra iväg till fullmäktige de få dagar per år som det gäller.

Inte alldeles korrekt…

Av , , Bli först att kommentera 11

Det kan tyckas märkligt att Vännäsmoderaterna, där kvinnorna är så drivande och har ett sådant realinflytande, inte möter valet 2010 med en varvad lista. Som de flesta.

Det kan bli så. Vissa omständigheter gjorde att varvning inte lät sig genomföras och då valde  stämman att i princip gå på provvalsresultatet, även om det inte anses så "korrekt".

Förutom några som valt att kliva av blev enda förändringen att Carl-Johan Palm, som för förnyelsens skull ville byta plats med någon yngre, fick sin vilja igenom. Han flyttades från plats fyra till plats sju och Fredrik Wirenblad den andra vägen.

Om Moderaterna lite drygt dubblar sina mandat kommer veteranen Carl-Johan in ändå. 😉

Det är en hyfsat väl blandad lista, både till kön, ålder och "tjänsteår". De flesta är nya. Får vi uppleva ett val till har vi lite att jobba på till dess. Vi har ett par utvecklingsområden.

 

 

Till pressen från Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 11

Vännäsmoderaternas lista fastställd

Riksdagsledamot Lars-Arne Staxäng från Brastad i Bohuslän inledde på
måndagkvällen Vännäsmoderaternas årsmöte och nomineringsstämma i Vännäsby
församlingsgård.

Staxäng sitter  i sjukförsäkringsutskottet och gick igenom
sjukförsäkringsreformen på ett mycket klargörande sätt. Fler än vanligt
hade mött upp och lyssnade och ställde frågor. Det kunde noteras att
kvinnorna var i knapp majoritet på det åldersblandade mötet där stämningen
var mycket god under alla programpunkter.

Carl-Johan Palm omvaldes till ordförande i föreningen. Lissie Eklund
valdes till sekreterare, Agneta Nilsson till representant för
Moderatkvinnorna och Karl Gripensvärd för MUF.

När listan till fullmäktige fastställdes valde stämman att, förutom en
nedflyttning på egen begäran, hålla fast vid provvalsresultatet.
Majoriteten av namnen på listan är nya sedan valet 2006.

1 Jan Nilsson
2 Gösta Eklund
3 Agneta Nilsson
4 Fredrik Wirenblad
5 Cyrene Degerlund
6 Karl Gripensvärd
7 Carl-Johan Palm
8 Susan Palm
9 Lissie Eklund
10 Åsa Helgesson
11 Christer Wirth
12 Harry Hallén
13 Arne Edvardsen
14 Magdalena Staxäng

...