Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: god ekonomisk hushållning

Vännäs ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 10


Vännäs har tyvärr inte koll på sin ekonomi. Sådana situationer kan accelerera snabbt och i slutänden drabba rätt blint. I april gick majoriteten med på oppositionens krav att ta hjälp av SKL för en ekonomisk genomlysning av Vännäs ekonomi. Vi fick en sådan kring 2000 och skulle helst ha haft nästa för några år sedan.

Naturligtvis har majoriteten det största ansvaret. I Vännäs har vi det märkliga läget att oppositionen, och särskilt vissa delar, är de som ofta tagit störst ansvar och mest försökt rätta munnen efter matsäcken. Tyvärr inte tillräckligt och framgångsrikt nog. De som inte behöver ta ansvar brukar annars alltid ”ha mest pengar”.

I Vännäs har vi resonerat oss fram till samförstånd om det mesta och oppositionen är inte utan delansvar för situationen. Ett överdrivet valårsskådespel och djupfryst samtalsklimat skulle inte förbättra nuvarande läge, även om mediaintresset säkert skulle öka. Inte heller hjälper det att pinka i byxorna med en skattehöjning som skulle bromsa vår attraktivitet som stads- och naturnära alternativ med goda kommunikationer, bra barnomsorg och lockande huspriser. Utan att korrigera den olyckliga trenden.

Vännäs har i flera sammanhang nämnts som en av småkommunerna med Norrlands bästa förutsättningar. Ska vi ta vara på dessa får vi inte glömma att vi just är en liten kommun som måste hitta den lilla kommunens lösningar. Vi kan i många fall ha nog så mycket att lära av små grannar med nöjda invånare som av stora.

Nu ska vi genomleva valårets alltför ofta fördummande fas med överdrifter, profilerings-, makt- och mandatfokus. Vi politiker ska i allt detta inte glömma att vi, med alla våra brister, är förtroendevalda. Både jaget, laget och partiet måste stå tillbaka för huvuduppgiften. Vi är valda för att utifrån läget göra det vi ser bäst i längden för stora och små. Där är grunden att hålla en fungerande balans mellan inkomster och utgifter så att panikbesparingar och urgröpande skuldbördor undviks eller begränsas.

Man får leva med att man inte alltid blir belönad för insatsen.

Besparingar i Vännäs

Av , , 5 kommentarer 11

Som enda kommun i Västerbotten har Vännäs gett ett bidrag till enskilda utfartsvägar på tre kronor per meter. I måndags beslutade kommunstyrelsen att ta bort det.

De flesta av oss som ”drabbades” har personligen fått 30-100 kronor i månaden för utfarterna från hus och fritidshus, någon lite mer. För skattebetalarna handlar det om drygt 100 000 med bidrag och administration.

Som det ser ut i Vännäs så måste vi pröva alla kostnader för att få ihop budgeten framöver, inte mycket utöver det lagstadgade är helt fredat.
För landsbygden är det i ett trängt läge viktigare med bidraget till de enskilda vägarnas vinterväghållning än till våra utfartsvägar.

Det står redan en tät och tröttande doft av valårsprofilering i luften. Det finns duktiga politiker som tyvärr kritiserar konkret sparande lika ofta som man annars låter ekonomiskt ansvarstagande.
Vännäsmoderaterna hoppas vi slipper rundhänta och fluffiga vallöften från alla håll under 2014. Det är magra år framöver och vi har förbrukat det mesta av överskott och AFA-utbetalningar. Det håller varken att skönmåla läget eller att slå på dem som vill spara där det går.
Det är tur att det finns många kloka väljare med god koll på läget och som känner när budskapen inte går ihop.

När nu inte heller Vännäs går ihop är det avgörande att majoriteten (som slutligen bestämmer i nämnder och styrelser) inte röstar ner möjliga och rimliga besparingar.

Den tätortsnära landsbygden är och förblir en av Vännäs största tillgångar där många vill bo eller tillbringa fritid. Beslutet om utfartsvägarna är inget som ändrar på det.

 

 

 

Grattis Storuman!

Av , , Bli först att kommentera 6


Det är lite hattigt med tidningsläsandet nu, men när jag just ögnade gårdagens VK var det en Storumanartikel som ingav respekt – ”God ekonomi med långsiktig planering”.

Att se en stor, till folkmängden liten, inlandskommun ha god ekonomisk hushållning och gå med ett stabilt överskott utan att räkna in återbetalningen av AFA-medlen är rätt imponerande. Dessa medel använder man nu till extra avskrivningar, sänker kostnaderna för barn och efterkommande.

Särskilt ett ord i artikeln fångade mig, ”mandatbudget”. Att ta en sådan på allvar andas sund och praktisk syn på budget och ekonomi. Det gör inte den interna och externa skönhetstävling vi så ofta förlorar oss i. Vi bör tala om vad vi ser, ta höjd och handla därefter. Undvika att bygga upp orealistiska förväntningar som riskerar att ge en jojo-ekonomi som gör besvikelsen och oron ganska permanent.

Kommunstyrelsen i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 8


Måndagen går åt till kommunstyrelsen i Vännäs. Dagordningen är en diger lunta.

Det finns många viktiga ärenden, men de största sakerna från mitt perspektiv är kostorganisationen och budgeten. Jag hade hoppats hinna skriva lite om den, varför en kommunal budget måste ha plussiffror t.ex., men det får anstå till den närmaste framtiden. Sammanfattningsvis anser moderaterna att vi måste ta vårt ansvar här och nu. Inte leva över tillgångarna och vältra över kostnader på de unga i en okänd morgondag.

Det förslag till budget som kom ut med handlingarna har underrubriken ”Budgetberedningens förslag”. Jag har inte själv suttit i årets budgetberedning, det har Gösta Eklund gjort för Moderaterna. Jag vet i alla fall att siffrorna i det här förslaget inte är budgetberedningens, utan majoritetens eget. Förslaget innebär att Vännäs enligt nu gällande prognoser går back fyra år i rad, vilket inte är förenligt med kommunallagen. Det lär bli en del debatt om budgeten både i morgon och på kommunfullmäktige.

En annan intressantare sak är ärendet om den politiska organisationen. Ska verksamheterna spara kraftigt för att få budgeten i hållbar balans bör politiken vara med också. Här kan det finnas lite olika idéer.

Vegaskolan och byskolorna

Av , , 2 kommentarer 18

Idag fanns en delvis missvisande rubrik och artikel i VK och på vk.se, ett referat från måndagens KF i Vännäs.

”Elever avgör skolbygge” löd rubriken på vk.se. I ingressen stod: ”Finansieringen av utbyggnaden bygger på att eleverna från de tre, snart nedlagda, byskolorna väljer Vegaskolan.” Det stämmer inte. Ca 60 % av byeleverna går i Brån och där flyttas klasserna 3 km till Vännäsby skola. Eleverna från Pengsjö och Tväråbäck erbjuds däremot plats på Vega.

Vidare står om byggnationen: ”Den innebär också att Vännäs kommun lägger ner tre byskolor.” Nedläggningen av byaskolorna har ingen direktkoppling till Vegabygget. En stor del av lokalerna är sjuka och måste rivas. Elevantalet har ökat kraftigt och det finns behov av fler grupp- och klassrum. Vegaskolans nya del hade blivit lika stor hur som helst. De 50 extra eleverna fördelas ”byavis” på Vegas ca 20 klasser som är relativt små.

Vårt huvudbibliotek är utdömt och måste ersättas. Kommunen sparar ca 5 miljoner på att lägga det på Vega som därmed får ett kalasbibliotek. Biblioteket utgör ca 10 % av totala byggkostnaden. Det blir tillsammans väldigt mycket pengar, men måste ses i ett femtioårsperspektiv. Vi får något bra, ett hus för framtiden.

Vännäs har en bekymmersam ekonomisk situation och måste dra ner betydligt mer på driften än de fyra årliga miljoner man beräknas spara på att minska antalet skolor. Det var ett tungt beslut, men när alla sparbeting förhoppningsvis fördelats klokt och någorlunda jämt tror jag inte att någon vill spara fyra miljoner till.

 

Ont om pengar

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu händer det mycket och tiden går åt. Hinner inte skriva så mycket, utom när man blir stående 20 minuter på E4;an förstås.

Tänkte kommentera moderaternas ställningstagande i budgetfrågan vid fullmäktige igår.

Det finns beslut på att vi ska ha en krona per skattehundring "över" varje år. Det är ett mått på god ekonomisk hushållning, en hållbar ekonomi. Det betyder t.ex. att vi inte hela tiden nöter upp saker som nästa generation får ersätta.

Enligt årets budgetförslag skulle vi få 1,9 miljoner över till egna investeringar istället för de 13 miljoner som vi tidigare beslutat att vi ska ha. Då har vi inte satt av en krona till det badhus som de flesta talar om och vi har räknat ganska optimistiskt på vad räntehöjningarna kommer att kosta oss.

Vi känner att "samlingsregeringen" inte lyckats så bra i budgetberedningen, trots god atmosfär,  och önskade att vi fått ta ett omtag där. Väntetiden hade gjort det svårare för nämnder och förvaltningar att få till detaljbudgeten. Det hade också varit extra knepigt då vi ska börja med budgeten för 2013 redan i höst. Vi tror ändå det vore klokt.

Ett resultat på 1,9 miljoner är i praktiken ett minusresultat och det kan lika gärna bli ett minusresultat rent nominellt. Att då släppa igenom det och sedan tvingas ta hårdare spartag de kommande åren (då vi ska utgå från "standardkostnaderna" vid budgetarbetet) känns inte så lockande och hållbart.

Opposition ska inte tänka och säga så här, enligt politikens grundkurs. Vill man som opposition försöka "köpa röster" ska man bara lova och lova och försöka inbilla väljarna att man har råd till lite mer än majoriteten.

Men vi vill ju inte luras eller agera som om väljarna vore lättlurade. I längden tror vi att de flesta kommer att förstå oss, även om vi verkar stygga idag.

 

Diverse från dagen

Av , , 4 kommentarer 8


Har försökt sända blogginlägg med mobilen idag, men det vill sig inte alls.

Försökte först med en bild på eleverna från musikskolan som överraskande spelade för oss på kommunstyrelsedagarna på Missionskyrkan i Vännäs. Provade flera gånger, men det gick inte. Vet inte om det är mobilens eller VK:s fel. Tekniken är mestadels bra, allra bäst när den fungerar.

Har samtalat med elever och lärare i Skellefteå ikväll och haft kontakt med en tidigare elev på Mariaskolan. Ibland blir det nästan lite ”split vision” för Herr Nilsson.

Återkommer med reflektioner från KS-dagen, den var givande. Förvaltningschefernas kommentarer till verksamhet och ekonomi under 2010 var mycket värd. Återkommer kanske också till de funderingar som ledde fram till att jag lyfte fram en vänsterpartiet som riktigt gott exempel…

En bitvis blåsig dag

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag hade vi "bussresenärer" ledigt från Mariaskolan. Jag använde ledigheten till att tillbringa bortåt tio timmar i Vännäs medborgarhus.

Först var det andra och sista dagen i en jämställdhetsutbildning för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens medlemmmar, hållen av Agnes Lundgren. Precis som förra gången var vi inte många. Man får väl anta att de flesta i Vännäspolitiken anser sig fullärda. *s*

Allvarligt talat var det som förra gången en balanserad och bra utbildning med gott faktaunderlag och en synnerligen påläst ledare som också hade kollat upp Vännäspolitiken. Det kröp fram skillnader på olika plan som inte är så lätta att försvara eller ursäkta. Utbildningen fick en närmast ögonblickligt konsekvens i ett beslut efter lunch.

 

Efter lunch blev det nämligen kommunstyrelse. Det var stundtals en av de stormigare tillställningarna, för att vara Vännäs. Jämfört med en del andra ställen var det nog mer som fridens liljor. Vännäs är i mycket en samförståndets plats, något man på båda sidor blockgränsen bidrar till. Orsaken till turbulensen ligger i den ekonomiska situation som uppkommit. För kommande år har alla förvaltningar presenterat stora extra behov, totalt nästan 45 miljoner.

Det är så glädjande med alla barn som föds, men majoritetens politiskt betingade och  totala nej till alternativen i t.ex. barnomsorgen har bidragit till att vi nu måste bygga och driva fler nya förskoleavdelningar än vi behövt annars. Förskolorna behöver vi absolut som bas i barnomsorgen, men med större öppenhet för alternativen skulle många miljoner kunna sparas åt Vännäsborna.  Det blev inte lättare med ekonomin när majoriteten t.ex. drev igenom det dyrare alternativet av två möjliga när det gällde byggandet av en avdelning. Det kostade Vännäsborna 6 miljoner istället för 3.

Alla partier har varit med i budgetarbetet och tillsammans kommit fram till ett gemensamt förslag, med mindre variationer. Moderaterna har t.ex. reserverat sig mot inrättandet av en administrationschef i ett läge när den svaga ekonomin sannolikt kommer att få kännbara följder för kärnverksamheterna. Många människor kan få gå på grund av bristerna i ekonomin. Då är det inte rätt läge att anställa mer folk inom administrationen, även om det nu visar sig handla om två ypperliga förslag. Personer som man så oerhört gärna skulle se i verksamheten.

Idag kom ett förslag från majoriteten att det överskott vi enligt prognoserna kan få ska delas ut till sista kronan och lite till. Kommunallagens "God ekonomisk hushållning" kräver att en kommun med Vännäs omsättning ska ha ungefär 13 miljoner kronor i överskott. Då kan man reinvestera,  ersätta det man "nöter upp". Vi kunde enligt prognoserna eventuelt få lite drygt det överskott som krävs, 14,5 miljoner. Idag la (V) ett förslag som (S) "förbättrade" så att vi t.o.m. kom på ett minusresultat för nästa år och oerhört svaga resultat de kommande åren. Vännäs har varit nära ruinens brant för ett antal år sedan. Vi ska inte dit där vi inte har några val och inget manöverutrymme igen!

Även vi i Moderaterna och de andra borgerliga partierna oroar oss för vilka konsekvenser vår svaga ekonomi ska få för viktiga verksamheter. Samtidigt kan vi inte dela ut pengar som vi inte vet att vi har. Vi ville först se vad förvaltningarna själva kunde göra åt situationen, se prognosernas hållfasthet och se om det kan komma mer pengar. Det blev ajournering med upprörda känslor lite här och där. Efteråt kunde vi enas om att sända tillbaka förslaget till budgetustskottet. Jag hoppas verkligen att vi landar i något ansvarsfullt.

Det var mycket mer som timade, men det får intresserade framöver läsa om i protokollet på www.vannas.se.

Olika bud i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi var inte så alldeles överens i Vännäs kommunstyrelse härom dagen. Inte som det kunde låta från vissa håll.

Vi har ett väldigt svagt budgetförslag. Det får inte gå mycket fel 2010 innan verksamheten går bakåt och Vännäsborna får ett underskott på halsen. Sen kommer det kanske år framöver då det knappast kommer extrapengar från regeringen. Det finns delar av verksamheten som kan gå med oväntade underskott nästa år. Vi har budgeterat minimalt med pengar till återinvesteringar och underhåll av det vi äger. Det är ett darrigt läge, även om ekonomichefen glädjande nog upptäckte 1,8 miljoner i "felräkningspengar" åt rätt håll.

Som bekant ska vi nästa år dessutom anlägga en eluppvärmd fotbollsplan. Den beräknas totalt att kosta ungefär lika mycket som vi får i extra bidrag från staten 2010, kring 6 miljoner. De tio år den beräknas hålla ska vi också värma den. Det blir uppåt tio miljoner i driftspengar under den perioden. (M) har reserverat sig och ville skjuta på investeringen tills vi har råd.

I det här läget fick vi på måndagens kommunstyrelse ett förslag från (S) att vi 2010 skulle ta 2 av regeringens 6 tillskjutna miljoner till kommunstyrelsens verksamhet och 3 till Barn- och utbildningsnämnden. Det finns användning för pengarna, inte tu tal om det. Särskilt inom skolan.

De övriga borgerliga partierna gick med på detta om det kunde garanteras att skolorganisationen förblev oförändrad. (S) menade att det kanske skulle bli så, men ville inte ge några garantier. Majoriteten hade en person borta så vi var 5 mot 5. Eftersom (S)-ordföranden har utslagsröst skulle de vinna hur som helst.

(M) röstade emot och reserverade oss. Vi ville att vi skulle få tänka på saken och besluta i kommunfullmäktige i november. Att "boka bort" 5 av de 6 extramiljonerna utan att ha fått någon betänketid ville vi inte göra. Vi ville få vända lite på stenarna för att se om vi skulle kunna låta bli att försvaga Vännäs ekonomi ännu mer och kunna ha mer handlingsutrymme om vi får obehagliga överraskningar 2010.

Regeringens extrapengar ska användas till att motverka uppsägningar i den grundstötta världsekonomins efterdyningar. Det är bra och nödvändigt. Samtidigt skulle vi i vännäs behöva dra ner våra kostnader ca 3% för att hålla ekonomin frisk. De flesta av oss vet av egen privat erfarenhet att man lätt hamnar i en ond cirkel när det fattas pengar. Då tvingas man göra dåliga och kortsiktiga "affärer" och det rinner ut ännu mer pengar.

Inom Alliansen i Vännäs bör vi tänka oss noga för vad vi går med på ekonomiskt. Vi kan mycket väl ha huvudansvaret för ekonomin om ett drygt år. Det går inte bara att lova, vi måste också hushålla.