Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: gymnasieutbildning

Färska och viktiga siffror

Av , , Bli först att kommentera 8

Bevistade under en del av onsdagen en kick-off för Yrkes-SM, en gymnasietävling som arrangeras vartannat år och som 2014 går av stapeln i Umeå. Region Västerbotten är värd och höll även i dagens arrangemang.

Skolverket släppte härom dagen en rapport som visar att andelen yrkeselever i gymnasiets årskurs ett gått ner från 35 till 29 % i riket från år 2010 till 2012.

Det blev idag fråga om hur siffrorna såg ut för länet och Skolverket bistod vänligt med siffrorna. Man ska lägga märke till att antalet gymnasieelever i sig minskat mycket kraftigt från 2008 till 2012, från 4 341 till 3 500. Det är omkring 20 %.

(Lägg märke till siffrorna för andelen elever i individuellt program/introduktionsprogram)

Så här ser Skolverkets siffror ut för Västerbotten:

 2008

2010

 2012

 Antal elever totalt

 4 241

3968

 3500

 Varav andel (%) på:

 Yrkesförberedande/yrkesprogram

 43,3

 41,3

 33,6

 Yrkesförberedande exklusive medieprogrammet

 39.4

 38,1

 Studieförberedande/högskoleförberedande

 34,1

 39,5

 46,4

 Specialutformat program utan tydlig anknytning

 10,0

 4,6

 Individuellt program/Introduktionsprogram

 12,6

 14,6

20

Kommentar: Före gymnasiereformen GY 11 ingick medieutbildning i programkategorin yrkesförberedande, medan medieutbildning efterreformens införande främst erbjuds om inriktningar på högskoleförberedande program. Av denna anledning särredovisas också andel elever på yrkesförberedande program 2008 och 2012 exkl. medieprogrammet.

 

För de flesta som sökt studieförberedande utbildningar är valet säkert alldeles rätt, men risken är fler idag söker dessa program på tveksamma grunder. För de yrkes- och yrkesförberedande program som redan innan 2008 tappat söktryck och för många branscher som riskerar svår arbetskraftsbrist är utvecklingen allvarlig. Vissa viktiga utbildningar har lagts ner på flera orter och har få sökande på andra.

Allvarligast är det nog för många unga som skulle trivas och passa på yrkesutbildningarna och i yrkena och som i många fall skulle tjäna på det ekonomiskt. Både i månadslön och i ett antal årslöner extra man skulle få vid tidigare jobbdebut.

Frågan är också hur det påverkar den totala arbetslösheten om näringslivet till viss del måste kompensera brist på utbildade med arbetskraftsinvandring. Illa vore de om fler företag hindras i utvecklingen, måste söka sig utomlands eller tvingas lägga ner på grund av arbetskraftsbrist.

Återkommer nog till det här och andra besläktade frågor en annan dag.

 

Den vitala kommunala ”friskolan”

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter besöket på Brattby Såg tog Gösta Eklund och jag riksdagsman Ulf Grape till Liljaskolan.

Vi pratade bl.a. framtid och utbildningar där det finns jobb vid vägens slut. Efter de här två besöken vid två olika välfungerande verksamheter var Ulf både upplivad och uppmuntrad.

Gymnasiechefen Bo Nilsson nämnde om en utbildning skolan blivit tillfrågad om att starta. Det tyckte jag var särskilt roligt att höra om eftersom jag förra terminen hade fått tips om att just detta behövdes i regionen och även burit fram det till Bo. Här hade man ju kunnat spänna ut hängslena lite om inte tipset säkerligen dykt upp från flera håll. Behovet från branschen är tydligen är stort.

Liljaskolan är en rätt speciell gymnasieskola. Den är en egen resultatenhet och har flera speciella utbildningar, t.ex. till urmakare. Man har både teoretiska och praktiska program. Lilja har idag drygt 1150 elever från 60 kommuner och några olika länder.

Under besöket fick Bo även möjlighet att peka på några orimligheter som han absolut menar måste åtgärdas. Ulf lovade att ta med saken söderut.

Vi tänker ta Ulf Grape och andra från maktens boningar till Vännäs fler gånger.