Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: hushållning

Vännäs kan bättre

Av , , Bli först att kommentera 6


Så blev det skattehöjning i Vännäs ändå. Vår fina lilla stadsnära kommun ligger nu på näst högsta skatteuttaget i Västerbotten, bara Dorotea ligger före. Vi låg redan över flertalet jämförbara kommuner och över grannen Umeå. Nu ligger vi 80 öre över.

Även om man tänker på vår stora inflyttning av barnfamiljer och våra många unga så är det något som inte stämmer. Kämpande små inlandskommuner har lägre skatt än kommunen som bedömts ha bästa förutsättningarna bland Norrlands mindre kommuner.

Vi hade hoppats få hjälp med en genomlysning av ekonomin utav SKL. De började arbeta, men man kan tydligen inte göra någon jämförelse p.g.a. stora skillnader i redovisningsmodeller. Att höja skatten utan att gå till botten med orsakerna till den ständiga obalansen känns verkligen inte bra. Även om det handlar om måttliga krontal i vanliga inkomstlägen ger avvikande skattelägen lätt en psykologisk effekt som motverkar den befolkningstillväxt vi sett och behöver.

Den väg M, KD och FP valde för att hantera 2015 innebar att vi skulle hålla fast vid en överenskommelse alla partier gjorde i juni som innebar att 2,5 miljoner skulle återföras till kommunkassan från kommunledningskontoret. Vi skulle upphandla assistanstjänster och ta igen en besparing som gjorts inom Vård och omsorg. Dessutom skulle kommunchefen få i uppdrag att fördela ett sparbeting på 4 miljoner. Inga roliga åtgärder, men totalt motsvarar det skattehöjningen, en dryg procent av kommunens kostnader.

Trots att kommunen fått mer än 60 miljoner mer (rensat från inflation) att röra sig med de senaste mandatperioderna försöker vissa att få det att låta som om kommunerna varit satt på hård svältkost. Det stämmer inte riktigt. Många europeiska grannar har avundats oss den gynnsamma utveckling vi haft, hittills. Det är inte riktigt hederligt att inte låtsas om detta.

Vi ska också veta att ingen av de vägar kommunfullmäktige valde mellan idag uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Då skulle vi ha haft minst sju miljoner i överskott 2015. Går det bra nu får vi ändarna att mötas, ett nollresultat.

Alternativ för Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 4


Det blev fem roliga timmar i Vännäs idag. Med det här gänget och i mötet med många, många Vännäsbor.

Det blev ett par omgångar med utfrågningar som leddes mycket professionellt av en av regionens tjänstemän. Ett riktigt roligt initiativ. Det blev fokus på kärnverksamheterna och helheten som är Vännäs ödesfråga idag, att vi måste få ordning på ekonomin. När man inte har ordning på den har man få reella möjligheter, inget handlingsutrymme. Det gäller överallt, både i stat, landsting och kommun.

I Vännäs måste vi få ordning, i landet måste vi få behålla den.

IMG_1644.JPG

Inte mer av samma

Av , , Bli först att kommentera 8


Igår började det praktiska politikeråret om igen för min och några andras del, med kommunstyrelse i Vännäs. Supervalåret gör annars att politiken inte undgår så många, definitivt ingen politiker på något plan.

I dag tisdag fortsätter andra med budgetberedningen. Ett mycket tufft jobb i Vännäs för nästa år. Även innevarande år är en stark ekonomiskt utmaning. Det politiska friutrymmet är oerhört mycket mer begränsat än det kan låta och se ut.

Den ekonomiska försvagning vi haft det senaste åren måste få sitt trendbrott. Det hjälper inte med plåster av typen skattehöjning som gör Vännäs mindre attraktivt och i längden inte ändrar något grundläggande.

Tyvärr hade vi inte resultatet av SKL:s utlovade ekonomiska genomlysning nu till budgetarbetet och valspurten. Den skulle ha varit klar, men är inte påbörjad. Det hade varit bra att ha den analysen nu så att vägvalen kunnat bli tydligare för både politiker och medborgare.

Många andra kommuner har lyckats vända liknande lägen. Vännäs borde ha särskilda förutsättningar att klara det.

Men, man vänder inte ett läge med mer av samma…

Vännäs ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 10


Vännäs har tyvärr inte koll på sin ekonomi. Sådana situationer kan accelerera snabbt och i slutänden drabba rätt blint. I april gick majoriteten med på oppositionens krav att ta hjälp av SKL för en ekonomisk genomlysning av Vännäs ekonomi. Vi fick en sådan kring 2000 och skulle helst ha haft nästa för några år sedan.

Naturligtvis har majoriteten det största ansvaret. I Vännäs har vi det märkliga läget att oppositionen, och särskilt vissa delar, är de som ofta tagit störst ansvar och mest försökt rätta munnen efter matsäcken. Tyvärr inte tillräckligt och framgångsrikt nog. De som inte behöver ta ansvar brukar annars alltid ”ha mest pengar”.

I Vännäs har vi resonerat oss fram till samförstånd om det mesta och oppositionen är inte utan delansvar för situationen. Ett överdrivet valårsskådespel och djupfryst samtalsklimat skulle inte förbättra nuvarande läge, även om mediaintresset säkert skulle öka. Inte heller hjälper det att pinka i byxorna med en skattehöjning som skulle bromsa vår attraktivitet som stads- och naturnära alternativ med goda kommunikationer, bra barnomsorg och lockande huspriser. Utan att korrigera den olyckliga trenden.

Vännäs har i flera sammanhang nämnts som en av småkommunerna med Norrlands bästa förutsättningar. Ska vi ta vara på dessa får vi inte glömma att vi just är en liten kommun som måste hitta den lilla kommunens lösningar. Vi kan i många fall ha nog så mycket att lära av små grannar med nöjda invånare som av stora.

Nu ska vi genomleva valårets alltför ofta fördummande fas med överdrifter, profilerings-, makt- och mandatfokus. Vi politiker ska i allt detta inte glömma att vi, med alla våra brister, är förtroendevalda. Både jaget, laget och partiet måste stå tillbaka för huvuduppgiften. Vi är valda för att utifrån läget göra det vi ser bäst i längden för stora och små. Där är grunden att hålla en fungerande balans mellan inkomster och utgifter så att panikbesparingar och urgröpande skuldbördor undviks eller begränsas.

Man får leva med att man inte alltid blir belönad för insatsen.

Besparingar i Vännäs

Av , , 5 kommentarer 11

Som enda kommun i Västerbotten har Vännäs gett ett bidrag till enskilda utfartsvägar på tre kronor per meter. I måndags beslutade kommunstyrelsen att ta bort det.

De flesta av oss som ”drabbades” har personligen fått 30-100 kronor i månaden för utfarterna från hus och fritidshus, någon lite mer. För skattebetalarna handlar det om drygt 100 000 med bidrag och administration.

Som det ser ut i Vännäs så måste vi pröva alla kostnader för att få ihop budgeten framöver, inte mycket utöver det lagstadgade är helt fredat.
För landsbygden är det i ett trängt läge viktigare med bidraget till de enskilda vägarnas vinterväghållning än till våra utfartsvägar.

Det står redan en tät och tröttande doft av valårsprofilering i luften. Det finns duktiga politiker som tyvärr kritiserar konkret sparande lika ofta som man annars låter ekonomiskt ansvarstagande.
Vännäsmoderaterna hoppas vi slipper rundhänta och fluffiga vallöften från alla håll under 2014. Det är magra år framöver och vi har förbrukat det mesta av överskott och AFA-utbetalningar. Det håller varken att skönmåla läget eller att slå på dem som vill spara där det går.
Det är tur att det finns många kloka väljare med god koll på läget och som känner när budskapen inte går ihop.

När nu inte heller Vännäs går ihop är det avgörande att majoriteten (som slutligen bestämmer i nämnder och styrelser) inte röstar ner möjliga och rimliga besparingar.

Den tätortsnära landsbygden är och förblir en av Vännäs största tillgångar där många vill bo eller tillbringa fritid. Beslutet om utfartsvägarna är inget som ändrar på det.

 

 

 

Grattis Storuman!

Av , , Bli först att kommentera 6


Det är lite hattigt med tidningsläsandet nu, men när jag just ögnade gårdagens VK var det en Storumanartikel som ingav respekt – ”God ekonomi med långsiktig planering”.

Att se en stor, till folkmängden liten, inlandskommun ha god ekonomisk hushållning och gå med ett stabilt överskott utan att räkna in återbetalningen av AFA-medlen är rätt imponerande. Dessa medel använder man nu till extra avskrivningar, sänker kostnaderna för barn och efterkommande.

Särskilt ett ord i artikeln fångade mig, ”mandatbudget”. Att ta en sådan på allvar andas sund och praktisk syn på budget och ekonomi. Det gör inte den interna och externa skönhetstävling vi så ofta förlorar oss i. Vi bör tala om vad vi ser, ta höjd och handla därefter. Undvika att bygga upp orealistiska förväntningar som riskerar att ge en jojo-ekonomi som gör besvikelsen och oron ganska permanent.

Enkelt om det svåra

Av , , Bli först att kommentera 13


Under torsdag och fredag har det varit kommunstyrelsedagar i Vännäs. Igår var ordföranden och vice från nämnderna med, facken och chefstjänstemännen. Idag deltog förutom KS-ledamöterna vår tekniske chef och administrativa chef/ t.f. kommunchef. Det har varit bra och konstruktiva dagar med öppenhet för goda idéer varifrån de än kommer och minimalt med prestige, om ens någon.

KS ansvarar för över en halv miljard av skattepengar som via olika kanaler ska ge vännäsborna det man behöver från samhället för att livet ska fungera. Snart börjar budgetarbetet som ska styra pengar till förvaltningarna som står för utbildning, omsorg, hus, gator, anläggningar m.m. De här dagarna har vi bland annat fått höra vad som är på gång och som behöver göras i olika delar av kommunen och har börjat diskutera hur vi ska få behov och resurser att gå ihop. Vi hade lätt kunnat använda dubbelt så mycket pengar som vi egentligen har. Det finns som överallt hål att stoppa dem i.

Något som känns bra är att de styrande i alla partier nu ger uttryck för att man förstått att skola och förskola ligger riktigt svårt till 2014 med nuvarande budget. Tyvärr är det även tufft för fler verksamheter och ingenstans är det bara lätt. Nu vågar jag i alla fall hoppas och tro att det i november kan ske en justering av budgeten för att mildra effekten där det är som tuffast. Det behövs verkligen.

Det skulle behövas fler och nya ”hushållare” framöver. Uppdraget är inte alltid så lätt, men det är viktigt. Engagera dig politiskt!

Kommunstyrelsen i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 8


Måndagen går åt till kommunstyrelsen i Vännäs. Dagordningen är en diger lunta.

Det finns många viktiga ärenden, men de största sakerna från mitt perspektiv är kostorganisationen och budgeten. Jag hade hoppats hinna skriva lite om den, varför en kommunal budget måste ha plussiffror t.ex., men det får anstå till den närmaste framtiden. Sammanfattningsvis anser moderaterna att vi måste ta vårt ansvar här och nu. Inte leva över tillgångarna och vältra över kostnader på de unga i en okänd morgondag.

Det förslag till budget som kom ut med handlingarna har underrubriken ”Budgetberedningens förslag”. Jag har inte själv suttit i årets budgetberedning, det har Gösta Eklund gjort för Moderaterna. Jag vet i alla fall att siffrorna i det här förslaget inte är budgetberedningens, utan majoritetens eget. Förslaget innebär att Vännäs enligt nu gällande prognoser går back fyra år i rad, vilket inte är förenligt med kommunallagen. Det lär bli en del debatt om budgeten både i morgon och på kommunfullmäktige.

En annan intressantare sak är ärendet om den politiska organisationen. Ska verksamheterna spara kraftigt för att få budgeten i hållbar balans bör politiken vara med också. Här kan det finnas lite olika idéer.

Kan Jang, honung och ingefära

Av , , 2 kommentarer 9

Går med lämpliga mellanrum upp från soffan och tar en slurk Kan Jang och emellanåt en liten sked honung med ecualyptus eller ingefära.

Det passar av olika anledningar väldigt dåligt att vara sjuk nu. På måndag är det kommunstyrelsesammanträde i Vännäs och det tyngsta och svåraste ärendet är den dåliga ekonomin. Nedläggning av kommunens byaskolor finns med som besparingsförslag. Här finns förvaltningens konsekvensbeskrivning. Enligt den betyder nedläggningen en besparing som motsvarar omkring en tredjedel av de 10-12 miljoner Vännäs behöver spara.

Saken avgörs vid KF 25 februari, men måndagens KS är förstås viktigt. Det skulle kännas illa att inte vara med. En del skulle kanske tro att man kröp undan frågan om man som ledamot inte är där. Och så är det inte. Man har fått förtroende för att finnas med även när det blåser.

Engagerande byskolor

Av , , Bli först att kommentera 6


Det har blivit några timmars samtal om Vännäs byaskolor i veckan. Det senaste alldeles nyss. De flesta som ringer är direkt berörda, men åsikterna har sannerligen varierat.

Ikväll har Moderaterna i Vännäs sitt gruppmöte inför måndagens KS där ekonomin, besparingarna och byaskolorna utgör en stor del. Det blir en spännande kväll.