Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: kulturberedningen

K14 i region och integration

Av , , Bli först att kommentera 6


Via Göstas buss hörde jag härom veckan att det väntades 120 journalister till invigningsdagarna av K14. Tre bussar bara till dem alltså, om inte fler. De stora evenemangen kommer att dra mycket folk till Umeå.

Som regionmedborgare hoppas man att den lokala, regionala och ofta ideellt drivna kulturen också kommer med under 2014. Roligt vore det om lokala och ”hållbara” arrangemang och verksamheter kunde lyftas så att fler upptäcker det som finns och sker.

För 100 år sedan var Sverige något av ett u-land i Europas utkant, och ett genuint jordbruksland. Många i invandringsstatistiken kommer nu från länder som på den tiden stod ”högre” än vi. Av invandrarna är ca 20 % flyktingar, även om några försöker ge en annan bild. Flera av dessa kommer från jordbruksmiljöer, även formella storstadsbor. Jag vet inte om det vore möjligt, men ibland önskar man mötesplatser där de som kommer med den bakgrunden kunde få ta del av vår historia och landsbygdskultur.

Fler sådana möten skulle kunna fylla flera syften. Historien och kulturen hör till samhällsinformationen. Möten med Sveriges agrara och kulturella bakgrund kunde också visa beröringspunkter man kanske inte trodde fanns. Jag tror även att Sveriges nära fattiga bakgrund kan vara en uppmuntran för många som egentligen skulle vilja återvända till hemlandet, när så är möjligt. Afrika har på många håll en god tillväxt sedan många år och fler möten med svensk kultur och historia kunde kanske förstärka insikten om att väldigt mycket faktiskt är möjligt.

Alltså: Kulturevenemang i hela Umeåregionen och mer kulturmöten med nya eller temporära svenskar efterlyses.

Det händer i Vännäs (?)

Av , , Bli först att kommentera 5

Ikväll var det lite lokal brainstorming på Hotel Vännäs inför tillverkningen av Västerbottens regionala kulturplan.

Vi var lokala kulturpersonligheter och intresserade, tre Vännäspolitiker, några representanter för regionala kulturaktörer och några centrala personer från Region Västerbottens kulturverksamhet.

Ska inte trötta med alltför mycket detaljer, men det var intressant att vara med och spåna om vad som finns och borde finnas i vår kommun. Vännäs urusla ranking i fråga om kulturskola och musikskola känns en smula märklig. Totalt måste kommunen ligga bättre till än plats 228 i riket när det gäller kulturen.

Vi pratade mycket bibliotek, barn, ungdom och gamla och hur man kunde nå dem som konsumerar och producerar minst kultur. Men även presentera och involvera kulturarbetare som egentligen sällan räknas. Jag tänker t.ex. på lackarna på Liljaskolan som till stor del bedriver en konstnärlig verksamhet och lokala musiker av rang som få vet om.

De lokala resurserna av olika slag är stora. Några borde kunna ha stor nytta av varandra. Flera regionala kulturinstitutioner som Västerbottensteatern och Norrlandsoperan borde kunna hitta verksamheter att samarbeta med i vår kommun.

Inför kulturhuvudstadsåret 2014 borde Vännäs ha ganska mycket att visa. För oss som bor här och i grannkommunerna och eventuellt för en del som kommer hit. Med inslag av lokala storheter som t.ex. Musikskolan, Motormuseet, Nybyggarmuseet, Hembygdsföreningen, F´labb, Konstföreningen, Musik- och Teaterföreningen, VUT och stenbrottet och diverse byastugor, byaföreningar och andra inblandade. Det hade varit roligt med ännu ett "kulturrally" med utställningar i flera av våra byar den sommaren.

Om man nu ska fantisera riktigt vilt. Tänk er t.ex. arrangemang av Västerbottensteatern som går några dagar på en stor eller liten utomhusscen vid Motormuseet med lite utlånad rekvisita från deras rikhaltiga och breda samlingar. Sånt kunde man kalla kulturella samordningsvinster.

Det vore mer än trist om allt fokus hamnade på Umeåregionens centralort det året. Men allt krut ska väl inte brännas 2014. Det finns mycket som kan och bör göras till dess och efter, om vi får år.

Hörde förresten ikväll att Malin Felth, biblotekarie och  kulturchef, behöver föreningsrepresentanter som kan vara med och presentera Vännäs i Glashuset på Rådhustorget i Umeå vecka 26. Kanske du Vännäsbo som läser det här ska ta kontakt med henne och göra en kulturinsats där?

 

 

En annorlunda dag igen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har jag varit ersättare, närmare bestämt i länet kulturberedning.

Ansvaret för utvecklingen av den regionala kulturen har gått över från landstingen till Region Västerbotten, samverkansorganet som består av länets 15 kommuner – och landstinget.

Det är en väldigt ny nyordning och det har varit körigt för både politiker och tjänstemän att få allt att fungera.

Jag kommer inte att lägga mycket krut här, trots en positiv första kontakt. Eftersom ersättarna inte har närvarorätt vid sammanträden där man inte ersätter blir besöken högst sporadiska. Då håller man sig inte så uppdatrad på det som händer och blir "off", även om man läser de aktuella handlingarna.

Det är annars mycket som intresserar inom ansvarsområdet. Folkbildningen, biblioteken, generationsöverbryggande verksamheter, strävan att stimulera barns och ungas "lustläsning" som betyder så mycket för senare utveckling och utbildning och mest hela länets kulturella väl och ve. Kulturberedningen verkar ha ett mycket sunt synsätt när det gäller att fördela resurserna mellan stad och landsbygd.

Lunchen blev mycket speciell. Det blev lunchteater, Greger Ottossons "Storbrodren". För mig blev det en av de större teaterupplevelser jag haft. Inte minst för det ovanliga ämnet och att detta inte var mer eller mindre avsiktligt missförstått, som det oftast blir när man behandlar just detta. Hoppas få tid och ork att återkomma till saken.