Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: landsting

420 000 av viktigaste jobben

Av , , Bli först att kommentera 8


I slutet på sitt tal igår talade Fredrik Reinfeldt bland annat om jobben i kommuner och landsting. Han gjorde det delvis utifrån en lättläst SKL-rapport.

Man räknar med att 420 000 rekryteringar behöver göras de närmaste tio åren, till ”de viktigaste jobben”. Något som var glädjande i en annan SKL-rapport FR hänvisade till, ”Stolhet och fördomar”, var att de offentligt anställda kände större mening och motivation med sitt arbete än övriga. Inte minst utifrån detta att man känner att man gör något nyttigt för andra, något bra.

Frågan är hur man ska inspirera 420 000 unga att utbilda sig för vård, omsorg och skola. Samtidigt som det är sant att pensionärer sällan ersätts av 21-åringar utan lika ofta av medelålders, så måste vi få fler unga att utbilda sig för yrken som finns och behövs.

Empatbyråkrater

Av , , 4 kommentarer 5

Har tillbringat dagen på Folkets Hus i Umeå med andra tjänstemän från Umeås kranskommuner.

"Förenkla helt enkelt" heter utbildningen som SKL (Sveriges kommuner och landsting, inte Statens kriminaltekniska laboratorium!) och Tillväxtverket erbjuder kommunerna. Jag tycker det har varit en bra dag med några aha-upplevelser och en hel del bekräftade tankar. 

En sak som förvånade lite är vilka krav t.ex. livsmedelslagen, förvaltningslagen, Plan- och Bygglagen och Skadeståndslagen ställer på myndigheternas information, service och rådgivning till företag och allmänhet. Det är inte småpotatis och inte bara krav åt ena hållet. Skatteverkets förbättrade inställning klargjordes genom ett sådant här uttalande därifrån: "”Folk vill ju göra rätt. Då ska vi hjälpa dem med det.”

Några föreläsare lyfte fram det positiva ursprung som ordet "byråkrat" har. Det var ordet för korrekta, icke mutbara tjänstemän som följde lagen, utan att böja den efter vilken man hade framför sig.

Det är inte meningen att kommunernas chefer och handläggare ska bli "fixande konsulter", men inte heller att de ska vara stelbent strikta byråkrater. Dagarnas mål, vi ska utbildas även i morgon, är att bl.a. att vi ska gå vidare som empatiska professionella. Eller som empatiska byråkrater. "Empatbyråkrater" kanske man kan säga?

Återkommer kanske i ärendet.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Reflektioner och ekvationer

Av , , Bli först att kommentera 6

Har ägnat en del av lördagen åt diverse kommunala angelägenheter.

Bland annat har jag läst lite om förtroendevaldas arbetsgivaransvar. Det är ganska klokt att man får läsa sådant efter att man redan tackat ja till att stå på lista, blivit invald i fullmäktige och/eller kommit in på ett uppdrag. 😉

En detalj i häftet om arbetsgivaransvaret var att 1,1 miljoner svenskarna arbetar inom kommun eller landsting. Det blir en hyfsad andel. 29 % av den arbetande befolkningen faktiskt.

Det är viktiga och nödvändiga verksamheter det handlar om, inte tu tal om det. För framtiden finns många delvis "krockande" funderingar kring dem.

Hur ska dessa verksamheter kunna attrahera en så pass stor andel av morgondagens arbetskraft att de gemensamma samhällsfunktionerna fungerar ungefär så som vi är vana?

Just nu går det bra för Sverige, men hur kommer näringslivet att utvecklas på sikt? Vilka blir förutsättningarna, också jämfört med omvärlden? Hur stor omfattning kommer näringslivet att ha? Hur stor gemensam sektor kommer värdena som kommer till där att kunna upprätthålla? Det finns politiska röster som inte tycks behöva fundera på de här sakerna, men gör man inte det har man ringa kontakt med verkligheten.

Tror man att det går att öka kommun- och landstingssektorns andel av den arbetande befolkningen tror jag att man lurar sig själv. Jag tror inte det blir möjligt att få fram varken folk eller pengar till en sådan utveckling. Samtidigt blir de äldre fler och många ungas helhetssituation påverkar deras utveckling, utbildning och möjligheter negativt. Det sista är inte alls bara en resursfråga.

Det kan bli spännande att vara politiker framöver. Det vore nog lugnast att sluta med politiken och falla in i klagandet på dem som försöker istället. Det är i alla fall enklast.