Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: långtidsarbetslöshet

Övre Norrland bäst

Av , , Bli först att kommentera 7


Det jag tänkte skriva nu bryter mot väldigt mångas fördomar. Då och då hör man annars intelligenta människor generalisera yvigt om den varierade största delen av Sverige, Norrland. Det handlar ibland om arbetslösheten. Den är störst i Norrland, tror sig många veta.

Nej, den är inte det. När det gäller långtidsarbetslösheten ligger Sverige som helhet näst bäst till i EU, som jag skrev om härom dagen. Räknar man alla som står utanför arbetsmarknaden så ligger Sverige allra bäst till.

Den region i Sverige och EU som har absolut lägsta långtidsarbetslösheten är övre Norrland. Ja, faktiskt övre Norrland.

Det här betyder inte att det är läge att slå sig till ro. Långtidsarbetslösheten är för hög även om den är lägst och det finns mycket av matchningsinsatser att göra. Men det skadar inte att ha en viss koll på fakta. Även om det är ett valår.

Arbetsmarknaden i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 8


Det är för många som av olika orsaker står utanför arbetslivet. Inte tu tal om det. Sen finns många olika deluppfattningar om orsakerna.

Korttidsarbetslöshet får många prova på, särskilt i vår allt mer projektinriktade tid. Långtidsarbetslöshet kan definieras på olika vis, en rätt vanlig är den som varat ett år eller mer.

Sverige har näst lägst långtidsarbetslöshet i EU. Sett i relation till det totala antalet utanför arbetsmarknaden ligger vi allra bäst till. Det får man inte bortse ifrån om man vill vara seriös.

Sen finns mycket att göra via t.ex. utbildning och matchningsinsatser för att hyfsa siffrorna mycket mer.

20140501-110829.jpg

Lägst långtidsarbetslöshet

Av , , 3 kommentarer 8


Det är alltför många som går arbetslösa, men Sverige ligger ändå bäst till i EU.

Inget annat EU-land har så låg långtidsarbetslöshet. Som det just nu ser ut finns förutsättningar för att den borde kunna sjunka ytterligare.