Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: lärlingsutbildning

Skolan

Av , , Bli först att kommentera 5


Aktuell Skolpolitik är en konferens för skolpolitiker och förvaltningsfolk från Norr- och Västerbotten. I år är även en grupp från Österbotten med – ett svarsbesök på ”Skolchefsskuggningen” några av oss dåvarande skolchefer i Västerbotten gjorde där hösten 2012.

Konferensen brukar hållas på sensommaren, men på grund av att Yrkes-SM hålls här nu har den flyttats.

Det finns flera intressanta programinslag, Region Västerbotten har jobbat hårt med saken. Punkterna om lärlingsutbildningar och entreprenörskap lockar mycket, liksom de om SYV-verksamhet och finska skolförhållanden. Likaså debattinslagen som leds av Ola Nordebo och de punkter som handlar om långsiktig kvalitet, hur elever klarar sig efter skolan. Intressant blir förstås också debatten mellan blockens skolföreträdare Tobé och Baylan.

Det är inte så smidigt att börja med ett nytt intensivt jobb och samtidigt vara fritidspolitiker. Det blir lite dåligt samvete åt båda hållen. De här två veckorna är riktigt speciella, fyra av tio arbetsdagar går till politik. Vore det många sådana veckor blev det till att välja.

För båda ändar av arbetslivet

Av , , 7 kommentarer 7

Jag tycker dagens VK-artikel om seniorföretag var mycket intressant.

Det är oroande att nästan 40 % av vår samlade arbetskraft kommer att pensioneras inom 15 år. Jag tänker främst på en del teknikområden där tillväxten är liten eller nästan obefintlig.

Många av dem som är på väg ut inom de områden jag tänker på har fördelen av att ha  gått "den långa vägen". Man har lärt av egna och andras misstag och vet mycket om vad som i praktiken fungerar och inte. Inom flera områden är det en väldig tillgång.

Jag har nyss försökt knuffa en nyligen pensionerad person med efterfrågade fack- och specialkunskaper i riktning mot ett eget företag. Den personen skulle kunna göra mycket nytta för flera organisationer. Genom att rakt av tillämpa sina specifika kunskaper och dessutom som konsult och mentor för att kunskaperna skulle kunna gå vidare.

Här kommer vi in på något.

Gärna seniorföretag och dessutom många! Jag tror jag har skrivit om en person som för ett antal år sedan var verksam som konsult vid dryga 90. Minns jag rätt hade han specialkunskaper inom en teknik som var på utgående, men som då fortfarande var i bruk i pengagenererande industriprocesser. Det var inget framtidsområde, inga nya gick in där, men varför skulle den otroligt vitale och kunnige mannen inte arbeta vidare? Han behövdes och hans arbete var efterfrågat och "bar sig"!

Det är väl inte alla äldre och yngre som har det som krävs för det jag funderar på, det krävs både driv och osedvanliga mått av social kompetens och ödmjukhet. Men tänk om man kunde hitta formerna där äldre med specialkunskaper kunde driva företag med yngre. Företag där de äldre kunde sätta sina specifika kunskaper i arbete, samtidigt som de var mentorer för unga människor som ska hantera systemen i framtiden. Unga som besitter större kunskaper på vissa områden, men saknar den långa praktiska erfarenhet som finns hos den som varit med om flera "tekniksprång" och känner till äldre teknik som ofta delvis finns kvar. Det finns också yngre som kanske behöver lära sig saker på annat sätt än vad högskolan kan erbjuda. Kanske livsnödvändiga saker som högskolan inte intresserar sig för.

Det kanske bara är en dröm, men jag tänker behålla den ett tag. Den kan komma till användning inom flera områden.

Tänk bara när Sveriges vatten- och avloppsystem ska börja bytas ut i stor skala. Där ligger gigantiska utmaningar och kostnader. De som ska utföra jobbet kunde ha nytta av vitala seniormentorer och konsulter som kanske en gång som unga noviser var med och byggde systemen.

När man ser gamla museielok med snöplog väckas ur törnrosasömnen för att rädda dagens tågtrafik anar man att kunskap om gammal teknik kan behövas inom flera områden. Välkommen seniorföretagare och seniorkonsulter!

Arbete och utbildning. Vi måste satsa på…

Av , , Bli först att kommentera 2

Från mobilen

Arbete och utbildning. Vi måste satsa på lärlingsutbildningar. För många ungas och för företagens behov. Arbetskraften åldras, det är trögt för många unga att komma in. Här måste det göras mer.