Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: miljötillsyn

En dag med politik

Av , , Bli först att kommentera 6


Mycket politiska handlingar idag. För mycket. Insåg sent ikväll att vi har en del förenkling att göra även hemma i Vännäs.

Dagens fullmäktige var inte däremot inte någon komplicerad tillställning. Där fanns inte mycket stridsfrågor. Hans-Inge Smetana har bloggat ett referat.
Lite turbulens blev det kring kostnaderna för miljötillsynen på företag och andra verksamheter.
Idag betalas kostnaderna för detta ”löpande”, alltså även de år man inte får besök. Ett företag som ska ha besök vart tredje år betalar alltså en tredjedel varje år istället för hela summan året man får tillsyn.

Problemet har varit att tillsynen släpat efter, man har inte hunnit med. Nu ska förvaltningen vara ikapp. Moderaterna och Folkpartiet ville att det skulle göras en utvärdering vid årsskiftet för att politiken skulle vara säker på att det som verksamheter betalar för verkligen utförs i rimlig tid. Majoritetpartierna tyckte det räckte med Plan- och miljös verksamhetsberättelse. Dagens uppmärksamhet lär borga för att saken får ordentlig plats där och vi gjorde ingen reservation.
C reserverade sig däremot till förmån för ett eget förslag som främst innebär att man betalar fullt när man får tillsynen.

Förvaltningen tycks i möjligaste mån försöka hålla ner kostnaderna för den lagstadgade tillsynen. Vännäs ligger ett par hundra lägre per timme än t.ex. Umeå och man har minskat på antalet timmar för många verksamheter. För några är skillnaderna betydande.
Tillsyn behövs, men pålagorna på företag och föreningar ska hållas så måttliga som möjligt.

Innan kvällens läsning av handlingar blev det en första träff med det gemensamma ”arbetsutskottet” för M-FP-KD. Det var nästan lika trevligt som första gemensamma månadsmötet. Torsdag 10/3 1900 blir nästa månadsmöte för våra partimedlemmar i Vännäsby församlingsgård, inför KS 18/3.