Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Mötesplats Lycksele

Regional tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 4


I går kväll och under förmiddagen har jag haft möjligheten att delta i Mötesplats Lycksele. Politiker, företagare, innovatörer, regionala tjänstemän – och många fler – har lyssnat, agerat och debatterat saker som påverkar vårt Västerbotten nu och i morgon.

Nu är det avslutande debatt.
Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen och få människor att vilja bo och verka i hela Västerbotten?

Inledningsvis trycker flera på utbildning och vidareutbildning. Även på mottagandet av nya medborgare. Den samtidiga arbetskraftsbristen och arbetslösheten lyfts också. Matchningen måste bli bättre.
Motsättningen mellan inland och stad fick en del ljus på sig. Vi som bor i eller nära staden måste förstå mer av hur ekonomin ser ut och hur välfärden fortfarande beror av våra basnäringar. Oavsett var vi bor måste vi se helheten. Inte tappa kraft genom att regioner och länsdelar bekämpar varandra.

Att Vasa ska ses in i vår arbetsmarknadsregion är onekligen en intressant sak. Där finns mycket utveckling och utbildning att hämta, inte minst på yrkessidan. Edward Riedl tryckte på det viktiga att inte bara sprida den exotiska och avvikande bilden av Norrland och Västerbotten. Företagandet, innovations- och utvecklingsklimatet är starkt och det bör poängteras.

Jag slutar skriva innan debatten är slut, men tydligt är att man hör mer av samförstånd än menkngsmotsättningar.
Lycka till Bästerbotten!

20140605-125805-46685661.jpg

Varje bondgård en skattkista

Av , , Bli först att kommentera 11

En av de sista glimtarna från Mötesplats Lycksele handlar om integration på svensk landsbygd.

Djamal Hamail började sitt svenska liv i Norrland i en by med tre hus där två var tomma. Han träffade få människor, men säger att de han träffade räckte väl för hans integration. Det blev en mycket speciell resa där han "byggde upp sina integrationsmuskler" så han kunde "öppna de stängda dörrarna i samhället". Erfarenheterna räckte till att inspirera många invandrare att flytta till Valdemarsvik när han blev flyktingsamordnare där.

Svärföräldrarna var bönder och han såg varje bondgård som en arbetsplats – som de ju är. Han kontaktade LRF och presenterade sin idé för många jordbrukare, bland annat på marknader. Flickor, pojkar, män och kvinnor från olika länder – och Stockholm – togs emot i Valdemarsvik, flera på jordbruk. Många har blivit kvar på landsorten och landsbygden, vissa som företagare i andra branscher.

Några av Djamals ordspråk är: "En muskel ska användas", "Bättre vara ett lejon i en by än ett lamm i en stad" och "En kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon".

En film man gjort om integrationen i den lilla kommunen Valdemarsvik visades på slutet. Filmen ska dubbas till en mängd språk och publiceras i höst. Hoppas den blir spridd, den berörde och inspirerade.

Vägar till utveckling

Av , , Bli först att kommentera 9


På upploppet till Mötesplats Lycksele tar Katarina Norlin och Tomas Boman från högskolan i Gävle upp problematiken med att särskoleinskrivna inte får studera vidare efter gymnasiesärskolan. Man har haft ett projekt där inskrivna elever fått gå en högskoleutbildning under ett par år.

Problemet kanske verkar väldigt teoretiskt, men är inte det. Bland annat för att så många som uppåt 40 % av särskoleeleverna kan ha varit felinskrivna genom åren. En annan orsak är att vårt samhälle behöver ta vara på alla sina resurser, främst människorna. Särskilt när befolkningspyramiden ser ut som den gör i västvärlden. Det kommer att saknas människor som är utbildade och villiga att ta många nödvändiga arbeten.

Orsakerna till felinskrivning kan vara många. Man kan t.ex. vara extremt sen i sin utveckling. Själv glömmer jag inte när jag fick höra om en flicka som var aktuell för särskoleinskrivning, men som till slut blev läkare. Föreläsarna beskrev hur många elever utvecklats fantastiskt bra under sin högskoletid.
Jag skulle vilja se ett mindre fyrkantigt utbildningssystem när det gäller funktionshindrade. Det borde också bli lättare att som vuxen få sin inskrivning prövad.

Liten och stor

Av , , 2 kommentarer 7


Dagens frukost avåts vid ett bord där det bland annat fanns en statlig tjänsteman. Vi hann prata en del om en för många kommuner mycket aktuell fråga. Förutom några nya insikter i den frågan blev en annan sak synlig igen.

Ibland talar vi om ”kommunsektorn” och får det att låta som det fanns en stor likhet där. För många centralt i staten träder det kanske fram en hyfsat homogen bild av kommuner med några små på kring 10 – 15 000 ute i kanterna. Många beslut och modeller tas fram med den här bilden för ögonen. Det välmenande ursprungsförslaget om lärarbehörigheterna sägs t.ex. passa kommuner kring 90 000 invånare ganska bra.
Men så ser inte alla kommuner ut.

På Åland och på Island kan man hitta kommuner på 50-125 invånare, men på dem ställs inte samma krav. När stat och politik i Sverige stiftar fastställer kravnivåer och stiftar lagar borde man i vissa fall kunna tänka sig en anpassad ”lightverson” för kommuner under exempelvis 10, 7 eller 5 000 invånare. Det skulle göra tillvaron och administrationen betydligt rimligare på många håll.

Lösningen ligger inte i att göra små glesbefolkade kommuner till något större glesbefolkade kommuner. Skillnaden blir inte dramatisk.

Midnattsföreläsningar

Av , , Bli först att kommentera 8

Från mobilen

Snart börjar kvällens sista programpunkt ute i tältet vid Umeälvens strand. En trio med viss spännvidd ska hålla var sin kortare föreläsning. Heidi Andersson, Paul Ronge och Edward Riedl.

Temat är gemensamt: ”Bilden av norra Sverige”

Tankens ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 7


Emanuel Dohi, IT-entreprenören från Umeå, sa nyss här på ”Mötesplats Lycksele” att 50 % av vår BNP nu består av det han kallar ”tankens ekonomi”. Detta till skillnad från naturresurs- och teknikekonomi.

Det måste vara svårt och närmast omöjligt att separera tankens ekonomi från de andra. Innovationerna, den tankedrivna ekonomin, är naturligtvis oupplösligt förenad med ekonomisk framgång och hållbarhet på alla områden.

Hursomhelst är det intressant. Hälften av landets ekonomi frikopplad från råvaror och tillverkning?

Emanuel har satt som mål att Dohi Sweden, den digitala kreativa byrån i Umeå, om fem år ska ha ett företagskluster med fler än 3 000 sysselsatta. Vara större än Volvo. Hoppas han lyckas.

Skulle han misslyckas och bara nå ett halvt Volvo skulle jag tycka det var ganska fantastiskt det också.