Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Norrlandsförbundet

Ska vi ge Norrland till Norge?

Av , , 11 kommentarer 14

Det är sorgligt med den ovilja som då och då sticker fram angående vårt naturresursområde och dem som lever och bor där. Som inte bara trivs, utan också i vid bemärkelse får det att rulla och fortsätta leverera rikedomarna som bidrar till att Sverige går ihop och fungerar.

Sverige är oerhört beroende av Norrland som till mycket stor del säkrar vår energitilgång och våra exportintäkter och där också mycket kunskapsintensiv företagsamhet gror. Inte bara Sverige utan hela Europa är beroende av våra malmtillgångar. 80 % av dem finns här, 90 % av järnmalmen.

Utjämningssystemen består inte bara miljonerna som helt rätt och riktigt kommer till våra norrlandskommuner från storstadsregionerna. Ett Sverige utan Norrlands utjämnande bidrag till helheten vore inte där vi är idag. Vattenkraften levererar dryga 40 % av vår billiga el och det mesta produceras här.

Från både höger och vänster kan man höra iskalla cynismer som ungefär går ut på att det inte ”behövs” människor här. Vattenkraften kan styras från Kuala Lumpur om det skulle behövas. Vackra dagar när inget krånglar och teknik och strukturer inte behöver handpåläggning.

Det finns platser och områden som inte kommer att fortsätta att vara befokade, så är det. Men Sveriges helhet måste leva och fungera. Det ska vara hållbart ekonomiskt och socialt. Även om Sverige aldrig kommer upp i Norges och Finlands nivå när det gäller att värdera och värna de glesa områdena så måste staten se till att lägga verksamheter som faktiskt kan ligga långt från Stockholm, lika väl som kraftverk och styrning kan vara åtskilda. Jag har på Sverigemötet frågat företrädare för mitt parti om man är villig att verka för att regleringsbreven till myndigheterna används för att styra verksamhet till glesare områden. Några har sagt att man ska ta med sig frågan. Jag menar att det börjar vara bråttom att något händer. Avfolkning och avrustning sker bara smidigt till en vis gräns. Det visar även Åsele och Dorotea.

Västerbottensnytt har nyligen lyft småaffärernas situation och betydelse. Det måste tas ett ansvar för både ett rimligt nät av dagligvarubutiker och bränslestationer i naturresursområdet. När det närmar sig extrem glesbygd klarar marknaden inte av varken det eller kommuniationer av olika slag. Inte staten heller, utan ansträngning. Vill vi överhuvud taget ha hela Sverige så måste det vara bebyggda, beboeliga och trygga områden längs hela landet. Innan man säger att man inte vill ha hela Sverige ska man tänka sig mycket noga för och analyserava konsekvenserna. Om man kommer från höger, vänster eller någonstans mitt emellan.

Sorgligast är det när norrlänningar inte förstår det ömsesidiga beroendet mellan stad och land. Där finns det numera en del att säga, men, det får bli en annan text.

Ica om småbutikerna Västerbottensnytt

 

En enda i Norrland

Av , , Bli först att kommentera 7

För närvarande har största delen av Sverige två polishelikoptrar. En i Östersund och en i Boden ska inom sina uppgiftsområden täcka Norrlands behov. 60 % av landets yta. Sverige som helhet är dessutom ganska fattigt på helikopterresurser i ett internationellt perspektiv.

Nu tänker Rikspolisstyrelsen flytta Östersundshelikoptern till Malmö. Säkert finns det mycket för den att göra där, men att lämna hela Norrland till helikoptern i Boden känns inte så välavvägt. Det är tänkt att Sjöfartsverket framöver ska sköta "choppandet" från den norrländska kusten till stora delar av fjällkedjan, som faktiskt är större än Alperna. Men, flyger Sjöfartsverket får maskinen inte användas av polisen.

Norrlandsförbundet protesterar och man hoppas det blir reaktioner på fler håll. Norrland är stort med väldiga ytor utan vägar. Inte minst turistområden som Årefjällen m.fl. ställen.

I Göteborg finns två polishelikoptrar, till Malmö har man 27 vägmil. Behövs insatsen i Åre och den enda norrlsndshelikoptern finns i Kiruna blir det ca 90 vägmil. Från Göteborg till Åre är det nästan lika långt. Det är något i polisens ekvation som inte stämmer, även om det är mer att göra där det finns mer bus.

Jag tycker politik och norrlandsmedia ska ryta högre om detta. Kanske Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap också.