Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Orion

Högt spel i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 14

Så är beslutet taget. Intraprenaden Orion i Vännäs läggs ner enligt nämndens oeniga beslut.

I tisdags var några av oss i oppositionen samlade för att diskutera frågan en sista gång innan nämndssammanträdet.

Det är ett högt spel som bedrivs av majoriteten. Genomsnittligt har det under senaste året varit 6-8 lediga platser, men också upp mot 15. I höst har det när jag frågat rört sig mellan 4 och 7. Då känns det väl spännande att lägga ner 8 platser.

De som efter all behandling ligger kvar på NUS för att det inte finns ledig äldreomsorg kostar ca 3500 per dygn, vilket fort blir pengar. Skulle vi få en genomsnittlig platsbrist på 3 sängar så skulle vi teoretiskt kunna ha en kostnad som motsvarar det som hela nedläggningen av Orion skulle kunna ge, knappt 4 miljoner.

Samtidigt som vi tar bort ett ställe som präglas av hög kvailitet får vi 2 miljoner för att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder – det känns konstigt.

En sänkning med 6 platser på Hjorten hade gett en grundplåt till besparingen som krävs, en del av kvalitetspengarna hade också kunnat gå till att möjliggöra behållandet av Orion som har stor upplevd kvalitet. Vi i oppositionen hade också velat ta budgetarbetet innan detta beslut. Det finns åtgärder som skulle kunna bidra till att både rädda budget och Orion.

Beslutet kommer att debatteras en hel del framöver. Särskilt om ”åldersbomben” skulle brisera och de många 80-90-åringarna i Vännäs skulle börja behöva särskilt boende i allt snabbare takt. Då skulle vi snart kunna hamna i en situation med några oroliga, färdigbehandlade äldre som blir kvar på NUS. Inte alltid i de vettigaste rummen.

Jag hoppas att majoriteten får rätt, att vår oro är ogrundad och att stängningsbeslutet inte kommer att drabba många äldre utöver dem som fått rota sig på Orion. Den tragiken räcker mer än väl.

Jag hade i alla fall aldrig vågat ta risken att ta bort en välfungerande enhet med 8 platser när de lediga platserna nu pendlar mellan 4 och 7. Definitivt inte innan man vänt på möjligheter och alternativ i budgetarbetet.

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Politiker i Herrens hus

Av , , 4 kommentarer 11

”Herrens ord förbliver evinnerligen”

Det var en lite ovanlig inramning eller kanske överskrift över dagens kommunfullmäktige i Vännäs. Vi höll till i det tidigare missionshuset i Västra Spöland, alldeles intill Vindelälvens strand. Nu är det en byastuga som kallas Älvan, men än ser man Jesus klappa på dörren därframme.

På bilden avtackar Ulf Eriksson vår utmärkte kommunsekreterare Tomas Jakobsson som övergår till uppgifter i Umeå kommun. Vid den tidpunkten hade vi varit i huset i drygt 6 timmar. Åhörare och vissa ledamöter hade lämnat lokalen fysiskt medan många av oss andra var på väg mentalt, vilket nästan syns. Det blev full dag.

Jag tycker att det är trevligt att fullmäktige ibland lämnar sin vanliga lya, som inte är så väldigt inspirerande. Det är lite sovjetiskt 50-tal över medborgarhusets festsal som snart ska piffas upp en smula. Vilket inte är för tidigt.

Dagens sammanträde blev inte den stillsama tillställning jag väntat, även om vi var överens i bortåt 80-90 % av alla ärenden och atmosfären var god, med vissa adrenalinpeakar. Intraprenaden Orions eventuella nedläggning blev som väntat ett huvudnummer. Anhöriga och personal var på plats och det blev många medborgar- och ledamotsfrågor och en lång interpellationsdebatt. Ordförande Lilja var tålmodig och tillät mer utvikningar än många andra skulle ha gort, men det var nog klokt att inte lägga locket på.

Majoriteten ska inte kritiseras när man vill räta upp ekonomin, särskilt inte inför 2012 som ser ut att bli ett underskottsår. Men att stänga en synnerligen väl fungerande verksamhet med 8 platser när överskotttsplatserna i höst varit 4-6, det verkar oförsiktigt. Under sista året har snittet varit 6-8 lediga platser. Vännäs har största andelen unga i hela Sverige, men vi har också många äldre som fortfarande bor hemma. Behovsbilden kan ändras dramatiskt på kort tid. Måste vi ha färdigbehandlade kvar på NUS kostar det kommunen omkring 3000 kronor per natt. Skulle vi få ett underskott på platser kan många drabbas och pengarna rasa iväg väldigt snabbt. Ett par stycken kvar där blir 42000 i veckan eller ett par miljoner på ett år. Lidandet oräknat.

Det var också dags att ta beslut om strategiska planen som alla var inne på att klubba igenom. FP ville lägga till orden ”Fler alternativa driftsformer som…” i mål 5 som lyder ”Fler intraprenader, kooperativ och sociala företag har skapats”. Majoriteten av majoriteten blev rädd att det skulle smygöppnas för entreprenader och sa för säkerhets skull ett bestämt nej efter ett ganska rivigt replikskifte. Strategiska planen ska leva i många år och nya inovationer kan dyka upp på vägen. För några år sedan visste få t.ex. vad sociala företag var. Det hade varit klokt med den öppnare skrivningen tycker jag.

Annat hade kunnat nämnas, men det orkar varken ni eller jag. En liten sak hade kunnat utvecklas till något något man fått läsa om i tidningarna framöver, men klokt nog kunde ”en situation” undvikas. Lokalpolitik kan vara slitsamt, men är mer smygpassionerat och händelserikt än de flesta anar.

Bortom Orion

Av , , 4 kommentarer 6


På ledarsidan i dagens VK skrivs det läsvärt om intraprenaden Orion i Vännäsby.

Du som är medlem i Vännäs kommun eller intresserad av andra orsaker, ta tid att läsa den lilla texten. Även om du normalt sällan landar på ledarsidorna.

4 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Tråkigt S-besked i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 9

 

Det är mycket tråkigt och överraskande att S-majoriteten i Vård- och omsorgsnämndens au föreslagit att intraprenaden Orion ska stängas. Jag har inte hunnit läsa tidningsuppgifterna förrän sent ikväll och får återkomma med fler reaktioner framöver.

Vi är i alla fall många som besökt Orion och slagits av delaktigheten och den smittsamma arbetsglädjen bland dem som arbetar med att göra de dementas tillvaro så bra som möjligt. Med detta inte sagt att detta saknas där man inte är intraprenad.

När Vännäs måldokument dessutom slår fast att det ska startas fler intraprenader är det riktigt illa att företrädare för majoriteten vill stänga den enda man har.