Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: pendeltåg

KS och pendeltåg

Av , , 2 kommentarer 5


”Läsårets” första KS i Vännäs är avklarat. Ärendelistan var kort, frågorna och perspektiven var fler.
Det mesta rörde sig kring ekonomin. Stora delar av resonemangen kommer att fortsätta fram till nästa KS. Återkommer om frågorna framöver.

Något som inte behandlades, men nämndes, var den nya pendeltågstationen i Vännäsby som snart står färdig. Första oktober stannar tågen första gången för att ta upp folk från den nya perrongen. Som det ser ut nu blir det 17 avgångar per dag, med olika sorters tåg. Det tycker jag är riktigt bra.

Bra för pendlingen!

Av , , Bli först att kommentera 9

Det känns riktigt bra att landstinget nu ser till att det ska gå bättre att pendla kollektivt mellan Bjurholm och Umeå.

De "delade turerna" har ställt till problem för pendlarna när tåget varit försenat. Bussen i Vännäs har åkt efter att ha väntat sina fem minuter och pendlarna har fastnat i Vännäs. De gånger tåget nu är sent ska det avropas en extra buss som tar hand om passagerarna.

Kollektivtrafiken måste fungera också för pendlare till och från de mindre orterna i Umeåregionen.

Mer folk i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 10


Det är ganska många som kommit till kvällens informationsmöte om det nya småhusområdet som planeras i Vännäsby.

Området ligger nära både affär och pendeltågstation och skulle ”bygga ihop” samhället, fylla ut ett obebyggt område ovanför husen längs Umevägen. Kommunen har börjat rita och nu vill man ha reaktioner innan man går vidare.

Förslaget ser ganska tilltalande ut med en småtrevlig, lite slingrande ”trädgårdsgata” och aningen asymmetriska tomter. När resecentret är byggt och pendeltåget fungerar som det ska har Vännäsbyborna kanske 17-18 minuter in till centrala Umeå. Alla bostadsområden i Umeå klår inte den restiden i rusningstrafik. Det här känns som ett ganska attraktivt läge, även om man inte ser ut över älven några hundra meter bort.

Jag hoppas att Vännäs och Vännäsbys befolkning fortsätter att växa och att det också sker genom fler hus här i samhället.

Vännäs växer

Av , , 2 kommentarer 10


Det var trevligt att få befolkningssiffrorna från kommunhuset idag. Förändringarna är inte stora, men åt rätt håll. Det är inte självklart överallt.

34 invånare mer än vid årsskiftet, det är positivt. Det är mycket hög tid att det byggs lägenheter i Vännäs. Skulle det bli verklighet är jag övertygad om att vi skulle få se än bättre siffror. Vi behöver lägenheter som både kan vara ”förstahandsmål” och göra att villor blir lediga för fler familjer som vill flytta in.

Blir det sen bra med pendeltåget och fortsätter bussarna att gå så att det går att komma sig till och från skola och jobb – då kan det bli riktigt bra tillväxtsiffror.

Från Vännäsby till Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 7


Från Vännäsby till Luleå skulle man också kunna säga.

Det har varit information om järnvägsstationen i Vännäsby ikväll. Själv kom jag för sent hem för att hinna med, men jag har fått en kortversion. Det man hör låter mycket bra. Min sagesman hade mycket gott att säga om det som samhällsbyggnadsförvaltningen projekterat.

När perrongen är klar om ca ett år är det meningen att både pendel- och fjärrtåg ska kunna stanna här i Vännäsby. Vi kommer inte att kunna tvinga operatörerna att nyttja Vännäsby station, men dumma vore de annars kan en lekman tycka. Det innebär att både den som tänkt åka tåg till Luleå, Stockholm och Berlins centrum kan börja resan i Vännäsby.

Nog känns det konstigt att man inte ska kunna göra det från vår stolta järnvägsstation i Vännäs, men det är nu som det är. Tröstpriset är att det i alla fall blir en fjärrtågstation i kommunen.

När man om lite drygt 2 veckor ska provåka pendeln får man däremot göra det från Vännäs.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Vännäsby stationsort igen

Av , , Bli först att kommentera 4

Här kan berörda och intresserade hitta planbeskrivning och detaljplan för diverse vägar och parkeringsplatser som ska byggas vid nya stationen.

På måndag kväll 1800 är det offentligt samrådsmöte om saken i församlingsgården i Vännäsby.

Blir spännande att se om man kommer att bli tågpendlare igen i framtiden, beroende på om man får leva och arbeta och i så fall var. Under gymnasietiden i slutet av förra årtusendet hade vi både buss- och tågkort. Jag gillar verkligen att köra buss, men tåget var onekligen ett snäpp bättre att åka.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Vilka får nytta av tåget?

Av , , Bli först att kommentera 3


Nu tas beslut om tågpendeln Vännäs-Umeå på löpande band på olika nivåer.

Något som ofta glöms är att det även pendlas Umeå-Vännäsby-Vännäs. Möjligheten att åka eldrivet, miljövänligt och snabbt tillkommer även för cirka 600 umebor som försörjer sig i Vännäs kommun. Alla bor eller jobbar förstås inte tågvänligt till, men många gör det.

Jag sa nyligen till vårt högst rankade kommunalråd att han skulle fråga sin like i Umeå hur mycket han är villig att betala för umebornas tågpendlande nu innan det blir landstingsfinansierat.

Jag hade kunnat fråga själv i onsdags, men glömde det då. Den gången dryftade vi lite snabbt hur vettiga standardkraven på bussarna är, krav som gör att kollektivtrafiken blir onödigt dyr. Varför kan t.ex. en fräsch buss från 2004 ibland inte ens få användas som ersättningsfordon? Sådana regler kostar skattepengar.

Helt allvarligt tycker jag att frågan om Umeås och Vännäs tågbidrag 2011 och 2012 är berättigad då eldrivet åkande blir ett alternativ för 1800 jobbpendlare i ena riktningen och 600 i den andra. Till det kommer nätt 300 gymnasieungdomar från Umeå som varje dag åker till Liljaskolan och alla studenter m.fl. som åker andra vägen.

Pendeltåget

Av , , 4 kommentarer 2

Har inte hunnit uttrycka min glädje över den beslutade tågpendeln mellan Vännäs och Umeå tidigare, men bättre sent än aldrig.

Det måste förstås bli en vettig fördelning mellan bussresurserna och tågen. Tågen kan inte stanna i alla byar där bussen kan. Jag är övertygad om att de avvägningarna kan göras på ett vettigt vis.

Som även Nicklas Sandström påpekat hade Vännäs inte behövt förskottera några pengar till tågtrafiken med Alliansens förslag. De borgerliga var före med pengar till pendeltåget, men S-V-MP är så välkomna efter. Det bör förstås gå snabba elektrifierade tåg på spåren mellan orterna där så pass många pendlar i båda riktningarna.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Tråkigt för Vännäspendlarna

Av , , 5 kommentarer 4

Många av de 1800 som pendlar till Umeå och de 600 som pendlar till Vännäs är förlorare om tågpendeln Vännäs – Umeå (- Holmsund) försenas kraftigt eller aldrig blir verklighet.

Har landstinget inte alls budgeterat för detta och inte prioriterat frågan så lär det bli problem att få en lösning genom länstrafiken. Ska landstinget spara tresiffrigt antal miljoner årligen framöver så lär pendeln inte stå längst upp på listan över prioriterade projekt.

En elektrifierad pendel mellan Vännäs och Umeå skulle säkerligen locka många resenärer med olika motiv. När de verkligt effektiva miljöbilarna kommer lär bara ett litet fåtal ha råd att köpa dem nya. Men åka snabba och bekväma eltåg kan många pendlare göra.

Det vore mycket trist om pendeltågfrågan hade nått sin slutstation. Nu måste det vändas på stenar.

5 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Pendeltåg också för Umeå

Av , , 4 kommentarer 6

Det är känns glädjande och hoppfullt med planerna på pendeltåg på sträckan Vännäs-Umeå-Holmsund. Det är många som hoppas på detta.

De knappa 2 000 som pendlar in till Umeå är en grupp där många skulle ha nytta av pendeln, men det finns fler. Kring 600 personer pendlar från Umeå kommun till Vännäs.

I båda pendlargrupperna finns sådana som inte alls kan nyttja tåget. Men även bland umeborna borde det finnas många som skulle se fördelen i att gå ner till stationen från t.ex. arbetsplatsen på Liljaskolan och slippa bilhanteringen.