Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: polisen

Våldsverkare

Av , , 2 kommentarer 7


Hur någon enda människa kan bli och vara nazist övergår mitt förstånd. Som tur är även de flesta andras. Samtidigt visar inte minst Tysklands mörka och hatfyllda 30- och 40-tal att människan är skör och lättpåverkad som individ och kollektiv och kan fastna i oerhört förenklat tänkande. Det obegripliga kan hända.

De listigare svenska nynazisterna har under senare år skrapat ihop lite bonuspoäng i vissas ögon genom att lämna över mycket av det offentliga våldsutövandet till en del av ”antifascisterna”. Kanske var det därför de stackars poliserna var så eländigt få och oförberedda i Kärrtorp idag då nazister angrep ett för dem misshagligt demonstrationståg med både sten, knivar och annat.

”Autonoma arbetare” heter en vänsterorganisation som i höst angripit AF-chefer i deras hem, som det rapporterades igår. På samlingssidan ”Motkraft” skriver gruppen (som jag gissar innehåller Få arbetare): ”Revolutionen kommer inte att ske med vita handskar och våra metoder kommer inte att vara ”mjuka” eller politiskt korrekta. Vi i aktiongruppen Autonoma Arbetare i Skåne påstår att direkta angrepp på chefer, politiker och kapitalister är den bäst lämpade metoden utifrån dagens situation.”

Både dessa autonoma och SMR som härjade i Kärrtorp idag behöver mer SÄPO-uppvaktning. Det är tragiskt att samhällets knappa resurser ska gå till bevakande av dessa våldsverkare till höger och vänster, men det finns inga alternativ. Känner de odemokratiska krafter som söker hatfyllt våld och kamouflerar det med politisk fernissa att samhället inte svarar kan mycket hända. Det är också oerhört viktigt att ingen sida uppmuntras i våldsanvändningen, som tyvärr skett.

Rekordmånga läkare och brist

Av , , Bli först att kommentera 13


Det kan sägas om fler yrkeskategorier. Vi har aldrig haft fler poliser och de räcker inte till patrulleringen. Vi har aldrig haft större lärartäthet och det är en ganska sliten grupp med längre och betydligt mer styrd tid än i grannländerna. Mycket mer än i Finland t.ex.
Man kan undra hur vi hamnade här?

Det här är nuläget. Sen har vi några fina utmaningar framför oss. Vi behöver mer än 40 000 lärare till år 2020 för att täcka pensionsavgångarna. Många poliser är också på väg i pension och var tredje läkare går inom sju år. En stor andel i vårdens övriga kategorier slutar också.

Vi saknar många människor i vårt land, många som aldrig föddes och som skulle behövas både som arbetskraft, entreprenörer och arbetsskapare. För att inte tala om skattebetalare.

Det är ingen lätt uppgift vi har framför oss men dagens och morgondagens politiker och tjänstemän måste på några områden hitta tillbaka till gårdagen då läkaren, sjuksköterskan, polisen och läraren m.fl. kunde lägga mer tid på kärnuppdraget och ofta ändå upplevde sig mindre stressade. Då resurserna på många områden användes annorlunda än idag.

Problemet är att det är lättare att lägga till ”bra-att-ha-saker” och bygga ut än att förenkla och koncentrera. Men både tillgången på pengar och utbildade människor kommer att kräva det.

Vinter

Av , , Bli först att kommentera 10

Det blev en långdragen resa från norra Västerbotten igår. Mot Bureå började det bli riktigt besvärligt och vid Ljusvattnet kändes det som om man hade fyrhjulspunktering. Vi stod stilla några gånger, däremellan gick det 20-50 km/h.

När det kommer mycket snö så får man anpassa sig och det finns väderförhållanden som gör att man inte bör köra alls. Men, under eftermiddagens 19 mil såg jag ett enda plogningsfordon. Annars ingen plogbil och ingen väghyvel. Just ”bitvargen” kändes väldigt efterlängtad. Jag har aldrig upplevt så dålig vägbana på allmän väf förut. Det närmaste är nog en oskrapad vinterväg i ryska Karelen på nittiotalet. Känslan var sprängsten eller möjligen skogsväg med riktigt många rötter i spåren.

Frågan är om gårddagens urusla före delvis var en följd av att plogarna som även har annan körning numera inte får dispens från körtidsreglerna. Det skulle kunna vara så att man var tvungen att ta veckovila just när man behövdes som bäst.

Ibland kan vi slå knut på oss själva med vällovliga och välvilliga regelverk. Vi vill ha utvilade yrkeschaufförer på vägarna och ett regelverk som är lika för alla och som inte gynnar osund konkurrens. Samtidigt måste snöröjningen vid extrema förhållanden fungera.

Förut har polisen kunnat ge dispens vid liknande förhållanden, nu har Transportstyrelsen tagit över och man tolkar EU-reglerna så att det inte går att ge dispens för ”jourplogare” som även har annan körning.

På något sätt måste det här lösas, det är definitivt inte säkert att ha oplogade vägar under extremt snöfall. Det går knappast att anställa klasar av plogare som ska stå standby ”utifall att” och även om man skulle vilja tror jag inte att de förarna finns.

 

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/artikel.aspx?ArticleId=7314463

 

Bluffar polisen i Stockholm?

Av , , Bli först att kommentera 3


Det här låter verkligen inte bra:

http://www.dn.se/ledare/signerat/polisen-fifflar-med-siffrorna

Först verkar det behövas en rejäl revision av uppgifterna man lämnat. Sen kanske lite PRAO i våra grannländer?

http://www.etableringutomlands.se/finland/finland/item/bostadsinbrott-stora-skillnader-inom-norden

En enda i Norrland

Av , , Bli först att kommentera 7

För närvarande har största delen av Sverige två polishelikoptrar. En i Östersund och en i Boden ska inom sina uppgiftsområden täcka Norrlands behov. 60 % av landets yta. Sverige som helhet är dessutom ganska fattigt på helikopterresurser i ett internationellt perspektiv.

Nu tänker Rikspolisstyrelsen flytta Östersundshelikoptern till Malmö. Säkert finns det mycket för den att göra där, men att lämna hela Norrland till helikoptern i Boden känns inte så välavvägt. Det är tänkt att Sjöfartsverket framöver ska sköta "choppandet" från den norrländska kusten till stora delar av fjällkedjan, som faktiskt är större än Alperna. Men, flyger Sjöfartsverket får maskinen inte användas av polisen.

Norrlandsförbundet protesterar och man hoppas det blir reaktioner på fler håll. Norrland är stort med väldiga ytor utan vägar. Inte minst turistområden som Årefjällen m.fl. ställen.

I Göteborg finns två polishelikoptrar, till Malmö har man 27 vägmil. Behövs insatsen i Åre och den enda norrlsndshelikoptern finns i Kiruna blir det ca 90 vägmil. Från Göteborg till Åre är det nästan lika långt. Det är något i polisens ekvation som inte stämmer, även om det är mer att göra där det finns mer bus.

Jag tycker politik och norrlandsmedia ska ryta högre om detta. Kanske Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap också.

Förstoppning

Av , , Bli först att kommentera 4


Tänkte jag skulle låta bli att öppna datorn sista helgen i full frihet, men det blir nog inte så.

Kameran börjar vara full av sommarbilder och nu krävs det tömning. I morgon kan det bli många nya foton om vädret tillåter trafik i havet med aningen större småbåtar. Vi ska i så fall besöka ett speciellt minne från kalla krigets dagar. Tiden de flesta av den här bloggens läsare har upplevt. Då hotet mot Sverige var påtagligt och ständigt närvarande.

När jag orkar och får tid ska jag ta mig igenom de senaste veckornas bilder. Har en känsla av att bloggläsarna kan komma att drabbas av några av dem.

Att det är skillnad på polisens resurser i olika delar sa landet är ingen nyhet. Har fått ett rejält bevis för det. Tror att jag väntar med att säga mer innan jag kan använda dagens bilder.

Positivt för Umeå, AC och BD län

Av , , Bli först att kommentera 5


Hoppas att Ekobrottsmyndigheten får sin fjärde huvudort i Umeå.

Med tanke på övriga polis- och rättsresurser som finns här och att man dessutom ska täcka resten av landet norrut så känns det naturligare än Sundsvall.

En kommun utan polis

Av , , 10 kommentarer 8


Man blir beklämd när man hör att Bjurholms kommuns sista polis Ingemar Nyman inte ska ersättas. En kommun i Sverige blir helt utan lokal ordningsmakt. Jag tror det blir svårt att kompensera med gästande patruller som svänger runt i centralorten ibland.

Jag frågade nyligen hur en annan polis jag träffade hade det på jobbet. Lite förvånad blev jag då man ofta låg slitsamt nära minmibemanningen. Hur går det ihop med att det blivit så många fler poliser de sista åren? Det handlade ändå om Umeå.
Svaret var att de nya poliserna till stor del hamnat i satellitorganisationerna, säkerhetspolisen, personskydd m.m. Tyvärr är tillväxten där säkert nödvändig, men samtidigt behöver de utsatta ordningspoliserna en dräglig arbetssituation.

Tänk om de nya poliserna aldrig utbildats och kommit ut i tjänst? Det skedde mot de rödgrönas vilja. Tänk om man istället hade fått Mindre resurser till polisen? Som de rödgröna ville i höst.

Polisövergrepp?

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har polisen ett svettigt jobb framför sig angående "terrorfallet" i Göteborg.

Det handlar om tilliten bland allmänheten och inte minst bland nysvenskarna. Förundersökningen mot dem som anhälls är nedlagd. Det torde innebära att det inte finns minsta misstanke mot någon av dem som togs med buller och bång för någon vecka sedan.

Ingen är ofelbar och misstag sker. Man kan inte använda det här för att motivera att samhället "sänker garden" för terrorhot. Men Sverige har inte råd med sådant här, polisen har det absolut inte. Det är ingen vidare reklam för övervakningssamhället heller. Nästa gång man ropar på vargen lär många möta det med misstro.

Nu blir det förmodligen till att betala feta skadestånd.

Om brottsoffren

Av , , Bli först att kommentera 0

Det var riktigt tråkigt att läsa att Västerbotten, av alla län, är sämst på att ge information om brottsofferjouren till de som drabbads av brott.

Upplevelsen av det onda kan vara väldigt olika. Ett inbrott kan för förövaren reduceras till en fråga om värden och pengar, medan vissa drabbade för alltid berövas den grundtrygghet de haft. Hot, misshandel och sexualbrott än mer.

Det är bra att vi har det lägsta antalet anmälda brott här i Västerbotten, även om antalet anmälningar och antalet brott inte är samma sak. De brottsdrabbade är hur som helst tillräckligt många. (Orsakerna till de få brotten är nog flera, säkert inte minst historiska och relaterade till värden och tro)

Glesa polisled och stressig arbetssituation kan vara troliga delförklaringar till att så få nås av information om brottsofferjouren. Här har en förbättring skett under den här mandatperioden. Oavsett orsaker borde det bli en dramatisk uppryckning och Västerbotten bli bäst även på att ta hand om de drabbade. De vars intressen det är viktigast att skydda vid ett brott.

 

SvD VF