Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: samarbete

Stämningsbild

Av , , Bli först att kommentera 5


Så lämnade vi Örnsköldsvik. Jag gjorde det med en positiv känsla, också för att kommunalrådet lovade oss att betrakta skärgården som vår.

Det gladde mig både som kustälskare och genetisk övikare. 😉

20131121-191001.jpg

Kan mer tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 4


Vi har just haft en frispråkig och färgstark föreläsare från Vasa som skakat om oss en del. Huvudbudskapet var att vi måste ha ”äkta utveckling”, se till att vi håller hög kvalitet i det vi gör, bevara industrin och se till att bilda ett sammanhållet kunskaps- och befolkningscentrum över nationsgränsen.

Nu blickar en kommunalrådspanel framåt. Anders Ågren lät mycket nöjd över att hans gamla hemkommun Övik äntligen kommit med i Umeåregionen. Han, och även Johan Söderling, sa också att det utökade samarbetet på inget sätt ska uppfattas som en stängd dörr norrut eller inåt i Västerbotten. Anders sa också något klokt om hur samarbetet ska utformas – ”Så enkelt som möjligt!” Elvy Söderström uttryckte något som verkligen stämmer i konstellationer som fungerar bra ihop – ”Vi kan mer tillsammans”.

Det är väl det Umeåregionen handlar om. Vi kan mer tillsammans.

Vad kostar det?

Av , , Bli först att kommentera 4


Vad kostar det t.ex. Vännäs att vara med i Umeåregionen? Skulle man kunna vara utan samarbetet?

Oräknat saker som fritidspolitikernas arvode blir kostnaden för oss 111 000 kronor. En fjärdedel av årskostnaden för en anställd som har 25 000 i månaden.

Samarbetet i sig är inte lika dyrt som många tror. Region Västerbotten kostar drygt tre gånger så mycket, men är av annan och bredare art. Sen är det frågan vad samarbetet för med sig. Det är viktigt att ursprungstanken att det ska utveckla och samtidigt effektivisera kommunerna hålls aktuell.

En av de verkliga ekonomiska utmaningarna är däremot att det i de flesta kommuner nu är fler som går i pension än som kommer in på arbetsmarknaden. Det kommer att märkas på flera sätt. Både när det gäller vad samhället kommer att ha råd med och kompetensförsörjningen för företag och andra verksamheter.

Utbildningens träffsäkerhet, kvalitet och effektivitet blir allt viktigare för vårt samhälle. Utbildning för både unga, vuxna och nyinflyttade.

Alla behövs. Än mer framöver.

Varför samarbeta?

Av , , Bli först att kommentera 5


Just nu rapporterar tjänstemän från Umeå och Övik om EU:s nya programperiod 2014-2020. Planeringen för att vara med och få ”sin” del av medlen för sammanhållningspolitiken skulle vara svår och dyr att ordna för enskilda kommuner. En knepighet som måste hanteras med nya Umeåregionen är att Övik hör till ett annat bidragsområde än vi andra.

Regionalfonden hanterar en tredjedel av EU:s budget och ger betydelsefulla pengar till glesa områden som våra. Det är oerhört viktigt med samarbetet här. Att spara in på det skulle kunna bli oerhört dyrt för våra kommuner. Vänder man på det finansierar samarbetet kring EU-bidragen förmodligen allt samarbete vi har. Och mer därtill.

Sociala fonden, jordbruksfonden och fiskefonden fördelar mindre pengar, men är också viktiga att ha samordning omkring.

Färgstarkt regionsamarbete

Av , , Bli först att kommentera 4


Det är öppenhjärtlig och färgstark atmosfär när företrädare för Umeåregionens historia och samarbete vädras på KS-seminariet i Övik. Mycket intressant för en som bara varit med i politiken ett par perioder.

Nyss påpekades att den som är stor måste vara snäll. Gäller för Umeåregionen att vi inte upplevs för dominanta i övriga Västerbotten.

20131121-110206.jpg

Hos generösa grannar

Av , , Bli först att kommentera 5


Den ”gamla” Umeåregionen kom snabbt och lyckligt fram till sin nyaste medlem via Botniabanan.

Örnsköldsviks kommunalråd Elvy Söderström gick ut hårt och gav hela kommunens vidunderligt vackra skärgård till Umeåregionen efter att vi fått se den i en stämningsfull kortfilm. ”Den är er” sa hon. Generöst måste man säga.

Sen följde en annan vacker film om en tredjedel av kommunen, landsbygden. Så stor andel av befolkningen lever och verkar där. En nyttig påminnelse om helheten.

Att Skellefteåområdet och Vasa också är representerat på den här ”20-årsträffen” för Umeåregionen känns roligt. Även att Vännäs fd kommunchef Lennart Olofsson engagerats för att teckna regionsamarbetets historia. Intressant!

Regional utveckling, effektiviserad kommunal förvaltning och demokratiskt förankrad samverkan var de stolta grundbultarna.

Fortsättning följer.

Önskar lycka till!

Av , , Bli först att kommentera 6

Representanter för flera norrländska inlandskommuner samlas i dagarna inom ”Akademi norr” för att stärka innovationskapaciteten och hitta nya strategier för framtiden.

Man får verkligen önska dem lycka till. Även alla vi kustnära invånare, också de som bor på Kungsholmen har anledning att göra det.

Sverige har inte lyckats lika bra som grannländerna med att få hela landet att leva. När man når vissa kritiska befolknings- och kompetensnivåer kan det bli både illa och riktigt dyrt för samhället.

Här gäller det både för lokala och centrala beslutsfattare att tänka till.

Något som jag tror är avgörande är att man förmår hålla rent hus mot ”protektionismen”. Vi har alla lätt att hamna i byatänk, avund, prestige och begränsande och inskränkt geografitänk. Nätverkande är inte bara telefonnummer, det är ”unnsamhet” med atmosfär som stimulerar och i slutändan gagnar alla.

Nätverk

Av , , Bli först att kommentera 12


I går arrangerades en nätverksdag för dem som arbetar med svenska för invandrare i Umeåregionen. Inte minst de små kommunerna har mycket att vinna på nätverk där man tar del av varandras jobb och erfarenheter, men alla är nog vinnare.

Vi fick bl.a. information om samarbetet mellan SFI:n och biblioteket i Umeå. Det måste förstås se annorlunda ut i små kommuner med mindre klasser med mycket varierande kunskapsnivåer i samma grupp, men ändå. Ett utökat samarbete mellan SFI:n och biblioteken skulle kunna betyda mycket för många när det gäller att erövra ett nytt språk. Texterna, läsningen och berättelserna kan sällan ersättas av annat när det ska ske, även om det handlar om det egna språket.
I Vännäs sker läxläsningshjälpen för de ensamkommande på biblioteket två dagar i veckan med hjälp av lärare och andra från Röda Korset i Vännäs och Vännäsby. Många kan bidra på olika sätt när det gäller våra nyanlända och bibliotekens resurser kan betyda mycket.

Ska inte berätta allt om gårdagen, det blir för långt. En höjdpunkt var iaf Jan Hyléns föreläsning där mycket handlade om framtidskompetenser. Han har jobbat för t.ex. Skolverket (bl.a. som forskningschef), Utbildningsdepartementet och OECD och hade många tänkvärda saker att komma med, inte bara för oss som sysslar med SFI-undervisning. Det kändes klart matnyttigt inför det digitaliseringssteg som är på gång inom utbildningssfären i Bjurholm. En lite bekymmersam sanning var att den nödvändiga och ofrånkomliga digitaliseringens resultat inte kommer lika snabbt och lätt som vi skulle önska.

Nätverkande tar också tid, men förmedlar insikter och kunskap som det kan ta många tidsödande misstag att få fram alldeles själv.

Umeåregionen

Av , , 12 kommentarer 9


Det skulle väl förvåna om det inte blev några misstag även idag, men ett extra lyckades jag undvika.

Jag fick en text som skulle in på en hemsida skickad för påseende. Där stod det bland annat om Umeåregionens sju kommuner. Jag var på väg att sända en propå om rättelse direkt från ryggmärgen när jag kom ihåg surströmmingens, Modos, bandvagnens och Anders Ågrens hemstad. Örnsköldsvik hör till Umeåregionen nu, vi är faktiskt sju! Vi klubbade t.o.m. saken på KS-sammanträdet i Vänmäs i måndags och mer definitivt blir det inte.

Det känns väldigt roligt att Övik kommit in i ”familjen”, av flera anledningar. Själv hade jag gärna sett att även Skellefteå hade funnits med, men jag tror nog det kan komma att dröja. Jag är ingen hockeyfantast, men tänk bara regionens sammanträden under säsongen om både Modo, Skellefteå och Björklöven fanns i ”upptagningsområdet”.

En nackdel med Öviks anslutning finns för vår del. Hittills har den grafiska bilden av Umeåregionen haft Vännäs i mitten. Likt kronblad har kommunerna legat runt blommans gula mittpunkt. Nu blir det utan tvekan eljest, men det är smällar man får ta.
Örnsköldsvik är mycket välkommet!

Fackliga röster

Av , , 2 kommentarer 6

Från mobilen

Mot slutet av första KS-dagen i Vännäs kom Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal med sina tankar. Vision var med tidigare, men kunde inte stanna så länge.

Inspelen handlade om ökande arbetsbelastning, stress, känsla av otillräcklighet och om lönenivån, men glädjande nog också om gott samarbetsklimat och arbetsglädje mitt under hög belastning. LR underströk att vi arbetar mot samma mål.

Ett problem som lyftes på skolsidan var att det saknas utbildade vikarier. Ett problem kommunal fokuserade på var varannanhelgstjänstgöringen. Här blev det en ganska spänstig debatt ett tag. Bristen på utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen lyftes under flera punkter under dagen.

Här har vi ett stort gemensamt problem. Får vi leva blir vi alla gamla.