Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: samarbetsklimat

Om trygghetsboende i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10


Sätter in insändaren jag hade inne i VK idag som svar på ett referat de hade från Vännäs i onsdags. Referatet och uttalanden från oppositionsrådet gav kraftfullt sken av att majoritetens partier var emot fler trygghetsboenden. Vilket är alldeles uppenbart fel utifrån vad som sades på det aktuella KSAU-sammanträdet. Heder åt VK som tog in insändaren blixtsnabbt.
Den får tala för sig själv. Vi kan inte glädja någon som önskar ”bråk”, det fortsätter nog att vara ett gott klimat i Vännäs. Det behövs bara skärpning och korrekt rapportering.

”Prestigefäktande om trygghetsboende i Vännäs

Populism och prestige är kostnadsdrivande och måste i största möjliga grad hållas utanför Vännäspolitiken, skriver debattören.

VK hade onsdag 20/11 ett politiskt referat från Vännäs där man bl.a. skrev att kommunstyrelsens arbetsutskott i Vännäs hade röstat ner en motion från C, KD och L om ytterligare trygghetsboenden.

I den aktuella motionen står;

Vi föreslår fullmäktige besluta att ge Vännäs Fastigheter AB i uppdrag att

* Planera för och presentera förslag på ytterligare trygghetsboende

Planera är något helt annat än att utreda, undersöka behov och förutsättningar. Skrivningen ”att ”planera för” innebär i praktiken att projekteringen ska sättas igång, utan att beakta ekonomiska förutsättningar eller annat.

Majoriteten sa att vi skulle bifalla förslaget med en annan att-sats. I Vännäs slås inte en motion ner idag bara för att den kommer från annat håll. Undertecknad bad C och KD att skriva om motionen, då skulle den gå igenom. Ingen är i dagens läge negativ till fler trygghetsboenden där vi kan bo längre utan att behöva särskilt boende när vi blir äldre.

Treklöverns representanter vägrade ändra motionen. Då måste det vara det några menar är en högre form av ”politik” som spökar. Möjligheten till prestigevinst och att framställa andra i dålig dager.

Journalisten fick av kommunalrådet veta att majoriteten var positiv till utredning, men inte till att planeringen skulle gå igång med den aktuella formuleringen. Ändå står det som det står i VK:s referat.

Samarbetsklimatet är i regel gott, men kommunen och medborgarna skulle gynnas av att det vårdades ännu bättre. Vi behöver de närmaste åren tyvärr föra en extremt försiktig och ansvarsfull politik där vi vakar som hökar över utgifterna och när de kan tillåtas komma i tid. Populism och prestige är kostnadsdrivande och måste i största möjliga grad hållas utanför.

Jan Nilsson

Gruppledare för M i Vännäs”

Katter bland hermelinerna?

Av , , Bli först att kommentera 2

Ikväll har jag varit på ett möte om Vännäs framtida utveckling och om hur vi kan öka befolkningssiffrorna. Det var ett öppet möte för alla, men initierat av (S) i Vännäs.

Vi blev inga stora skaror, men tillräckligt för att i fem grupper presentera tänkbara vägar att öka Vännäs befolkning. Det var kreativt, öppet och produktivt. även om det mesta varit uppe förr.

Undertecknad blev inte utslängd när jag, tillsammans med någon jag gissar är partipolitiskt obunden, lyfte tanken på fler barnomsorgsalternativ. Även vårdnadsbidraget som en tänkbar konkurrensfördel för Vännäs. (Särskilt om alternativet är att bygga nya förskolor – i en tid då skattekraft och statsbidrag minskar med sjunkande befolkning) Inte heller för tankarna på ökat samarbete mellan kommunerna för att möta minskande skatteintäkter och arbetskraftsbas.

Det var mycket som gladde, inte minst diskussionen om företagande och entreprenörskap. Det gjorde också tankarna på exploateringen av vissa älvnära områden för bostäder m.m.

Moderaterna har traditionellt varit sparsamt representerade i Vännäs fullmäktige. Det var intressant att se att vi ikväll var ca dubbelt så stora som där, rent procentuellt. 🙂

KD var också representerat, kanske även fler Allianspartier. Det må nu vara hur det vill. Vännäs växt är en gemensam angelägenhet för invånarna. Där man kan samarbeta och inspirera till kreativt tänkande får man försöka göra det. Då man har mera att bryta arm om när det är dags för det.

Kommunalrådet ledde diskussionen på ett bra sätt. Han samlar allt mer erfarenhet och nästa år räknar många av oss med att han får ännu mer. Vi hoppas att han ska få  lägga till erfarenheten att vara oppositionsråd! *s*

Tack för ikväll!