Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: samverkan

Varför håller Vännäs igen?

Av , , 2 kommentarer 15


Vi lever i ett av världens bästa länder och har väldigt mycket att vara tacksamma för, många vill att vi glömmer det. Mycket är samtidigt skört och vi är inte utan problem.

Landet, regionerna och kommunerna har ökande svårigheter att hantera nu och framöver. Vi bygger ett allt mer komplext och resurskrävande samhälle och är vana att det fungerar att göra så. Vi har vant oss vid ständiga förbättringar som vi ofta glömmer att vi fått så fort de införts.
Nu ökar antalet barn, unga och äldre äldre ganska kraftigt, medan de arbetande åldrarna nästan står stilla. I den gruppen står också många utanför arbetsmarknaden. Många unga svenskfödda och många utrikesfödda. Integrationen av invandrade har varit sämre i Sverige än i många andra länder samtidigt som vi tagit emot fler. Många är i arbete, fler behöver komma dit. Totalt sett ska färre människor försörja fler framöver och det är brist på utbildad arbetskraft inom flera områden. Det sätter oss i en tuff situation.

Vännäs har haft jämförelsevis höga kostnader vilket bl.a. gett oss en av Sveriges högsta skattesatser. Det händer att riktiga höginkomsttagare väljer bort Vännäs p.g.a. skatten, det är olyckligt. Hög skatt kan göra att man missar inkomster.
Sedan en tid har det varit lättare att få gehör bland partierna för bättre långsiktig balans i vår ekonomi. Det ska alla vara glada för.

”Men vi har ju överskott? Flera miljoner!” – säger någon.
En kommun ska ha överskott. Minst två procent, egentligen mer. Har Vännäs 12-15 miljoner i resultat så är det ungefär plus minus noll. Det man förbrukar och nöter upp ska kunna ersättas utan att man lånar. Det man äger ska underhållas så man inte lever på ”rost och röta”.

Vi har inte skött om det vi äger tillräckligt bra och det blir väldigt dyrt i längden. Bara gator och vägar i Vännäs och Vännäsby behöver åtgärdas för 50 miljoner. En utredning visar att om vi inte gör det vi måste i 5 år till kostar det 6 miljoner ytterligare. 56 miljoner, plus inflation bara där. Vi har mycket att göra när det gäller vatten och avlopp, inte lika mycket som vissa andra, men många miljoner behövs till sådant ingen ser. Sen har vi alla andra investeringar.

Vännäs äger en hel del, men har också lånat mycket. Vi får inte låna hur mycket som helst. Som man oftast brukar räkna har vi en soliditet på drygt 30 %. Räknar vi in alla pensioner kommuner är skyldiga att betala till nuvarande och tidigare anställda låg soliditeten 2018 på 3 %.
Tänk dig en familj som har ett hus värt 1 500 000, ett par bilar värda 200 000 och lösöre och annat för 300 000, summa 2 000 000. Skulle vi översätta Vännäs totala finansiella situation till den familjens så skulle deras lån ligga på 1 940 000 kronor. 60 000 skulle vara deras alldeles egna. Inte optimalt läge.

Är Vännäs i kris? Nej, Vännäs ligger bättre till än väldigt många kommuner. Vi växer till så smått, vi finns i Umeåregionens kraftfält, vi har tack och lov kunnat gå ihop ekonomiskt några år och vi har generellt bra och välutbildad personal. Många vill jobba i Vännäs. Vi har relativt goda förutsättningar, men badar definitivt inte i pengar även om vi så skulle få ett resultat på 30-40-50 miljoner några år. Det är väldigt mycket för enskilda, men inte mycket för en kommun som har så mycket att lägga pengarna på. Unga, gamla, sjuka och allt annat som behövs. Skulle räntan gå upp ett par procent skulle det kosta oss bortåt 10 miljoner bara det. Skulle Corona ge oss en riktig lågkonjunktur och högre arbetslöshet försvinner snabbt tvåsiffriga antal miljoner i skatteintäkter. Vi måste ha marginaler och bygga säkerhet för dagens och morgondagens invånare.

Som politiker får vi inte bli fartblinda och vältra över kostnader på barn och barnbarn. Vi kan i nuläget definitivt inte ägna oss åt att kortsiktigt köpa röster med populära utökningar. Vi kan inte obetänksamt bit för bit utöka kostnadskostymen, lite här och lite där. Vi är valda för att hushålla och göra vårt bästa för att få ihop ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Att se till att vi också har ett företagsbemötande som ger fler skattegenererande arbetstillfällen och företagare i kommunen.

Vännäsmoderaterna ”håller inte igen” för skojs eller principers skull. Vi måste tillsammans se till att vi kan erbjuda den service medborgarna behöver och vi har råd med. Vi vill få en sådan balans och stabilitet att vi i en framtid kan göra märkbara satsningar igen. Där vi kan styra ekonomin framför oss till invånarnas bästa, inte jagas av den.

Begravning istället för samverkan

Av , , Bli först att kommentera 9


Fredagens Folkbildningsforum i Umeå har jag verkligen sett fram emot.
En dag om samverkan för etablering och delaktighet i samhället.

Det är så mycket som inte sker när vi fokuserar alltför stinnt på ”vårt eget bord”, området där vi själva har den trygga kontrollen. Det är så lätt att hitta gamla och nya argument för att låta bli att samordna och samnyttja resurser som ändå kommer från samma skattebetalare. Trots att så mycket krävs och kan göras när andelen arbetande och skattebetalande i befolkningen minskar och vi samtidigt har så många som behöver behövas. Både svensk- och utrikesfödda.

Det är roligt att fler inser att folkhögskolan kan erbjuda många möjligheter till växt, ”förvärmning” och utbildning av människor som behövs i samhälle och arbetsliv. Behoven är idag ofta ganska handfasta, som när folkhögskolan såg dagens ljus i Sverige för 150 år sedan, på 20- och 30-talet och även senare. Samtidigt som den fria och frivilliga bildningen sannerligen också behövs i en allt mer inrutad värld.

Arbetsmarknadens möjligheter och behov ser väldigt olika ut. Det som syns sant i Malmö och Stockholm är inte nödvändigtvis sant i Malå och Sollefteå och platser där bristen på arbetskraft snart blir riktigt allvarlig. Det behövs riktad, lokal samverkan mellan samhällsaktörerna. Inte bara konfererande, men handling. Och saker är på gång.

På Folkbildningsforum såg jag särskilt fram emot att höra mer om ”Påfart Västerås”, ett samarbete mellan Västerås folkhögskola och Arbetsförmedlingen där. Man berättade om arbetet på SKL:s arbetsmarknadsdagar nyligen och jag skulle gärna höra det igen.

I morgon skulle jag även delta i en panel och samtala. Bland annat om möjligheterna till samarbete med självstyrande, men samverkansvilliga folkhögskolor. Civilsamhällets utbildningsform.

Nu blir det inte så. Min moster och äldsta släkting som nästan nådde 101 ska begravas, mammas sista syskon, och då får viktigt vika för viktigast. Dalkarlsås rektor Stig Åsbringer blir en bra ersättare i panelen.

Samverkan för etablering och delaktighet i samhället

Hoppas att ni som ska vara på P5 får en riktigt bra och tankeväckande dag.
EC933B34-76E3-4D6E-8FF8-F8767417DE01

Nyttig regional teknisk utveckling

Av , , Bli först att kommentera 5


Det är riktigt roligt när lokala företag som Martinssons och KL-trä gör tekniska, positivt miljöpåverkande och lönsamma framsteg som ger många jobb och betydande skatteintäkter. Jag gläder mig särskilt när glesbygdsföretag gör resan. Det är bra för alla att glesare bygder stärker sin ekonomiska och sociala hållbarhet. Det är positivt i flera led, då t.ex. norrländsk, senvuxen råvara av hög kvalitet blir än mer efterfrågad.

Att bygga högt, långt och brandsäkert med koldioxidbindande trä som växer varje dag känns väldigt bra. Det passar inte alltid och överallt, men på fler ställen än det används idag. Att Bygdsiljumföretaget Martinssons och KL-trä växer och är ledande nationellt på korslimmat och limträ är riktigt roligt.
Hoppas på fortsatt framgång.

Det var intressant att läsa artikeln om utvecklingen i VK:s Affärsliv24.

Hos generösa grannar

Av , , Bli först att kommentera 5


Den ”gamla” Umeåregionen kom snabbt och lyckligt fram till sin nyaste medlem via Botniabanan.

Örnsköldsviks kommunalråd Elvy Söderström gick ut hårt och gav hela kommunens vidunderligt vackra skärgård till Umeåregionen efter att vi fått se den i en stämningsfull kortfilm. ”Den är er” sa hon. Generöst måste man säga.

Sen följde en annan vacker film om en tredjedel av kommunen, landsbygden. Så stor andel av befolkningen lever och verkar där. En nyttig påminnelse om helheten.

Att Skellefteåområdet och Vasa också är representerat på den här ”20-årsträffen” för Umeåregionen känns roligt. Även att Vännäs fd kommunchef Lennart Olofsson engagerats för att teckna regionsamarbetets historia. Intressant!

Regional utveckling, effektiviserad kommunal förvaltning och demokratiskt förankrad samverkan var de stolta grundbultarna.

Fortsättning följer.

Umeåregionen

Av , , 12 kommentarer 9


Det skulle väl förvåna om det inte blev några misstag även idag, men ett extra lyckades jag undvika.

Jag fick en text som skulle in på en hemsida skickad för påseende. Där stod det bland annat om Umeåregionens sju kommuner. Jag var på väg att sända en propå om rättelse direkt från ryggmärgen när jag kom ihåg surströmmingens, Modos, bandvagnens och Anders Ågrens hemstad. Örnsköldsvik hör till Umeåregionen nu, vi är faktiskt sju! Vi klubbade t.o.m. saken på KS-sammanträdet i Vänmäs i måndags och mer definitivt blir det inte.

Det känns väldigt roligt att Övik kommit in i ”familjen”, av flera anledningar. Själv hade jag gärna sett att även Skellefteå hade funnits med, men jag tror nog det kan komma att dröja. Jag är ingen hockeyfantast, men tänk bara regionens sammanträden under säsongen om både Modo, Skellefteå och Björklöven fanns i ”upptagningsområdet”.

En nackdel med Öviks anslutning finns för vår del. Hittills har den grafiska bilden av Umeåregionen haft Vännäs i mitten. Likt kronblad har kommunerna legat runt blommans gula mittpunkt. Nu blir det utan tvekan eljest, men det är smällar man får ta.
Örnsköldsvik är mycket välkommet!

Samverkan

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens VK finns två artiklar om samverkan som är klart läsvärda. Särskilt ledaren, tycker politikerdelen av mig. Den handlar om Västerbottens kommuner och delar och hur vi ser på varandra och samverkan.

Den andra artikeln handlar om samverkan mellan utbildning och forskning och är skriven av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson och dess vicerektor för samverkan och innovation, Agneta Marell.

Nordebos ledare är inte Twitterkorta, vilket innebär att många i kategorierna som förr mest alltid läste ledare idag ofta hoppar över dem. Västerbottens politiker bör Inte hoppa över den här ledaren. Den angår oss i allra högsta grad.

Vi kommer att behöva en betydligt mer långtgående samverkan i vårt län. Lennart Holmlund kan ha tagit i en del i utspelet om kommunsammanslagningen, men han är inte helt ute och cyklar. Oavsett vilka former det tar måste våra kommuner samverka i en helt annan utsträckning än idag om vi ska ha råd med de vårdande och lärande personer vi behöver. Men det måste bli en samverkan som ibland stavas förenkling och förbilligande, inte bara förbättring. Det är den bistra sanningen.

Det har hittills gått märkligt bra för Västerbotten och Norrland under nuvarande ekonomiska krisläge. Det kan nog bli kärvare, men med en ökad samverkan har vi bättre förutsättningar att möta framtiden än med småskuren självtillräcklighet och prestigetänkande. Det är ingen hejd på vilken bromseffekt sådant kan ha.

Samverkan betyder inte centralisering av makt och fungerar dåligt med avund, självömkan och sämsta sortens "storbondetag". Missförstå mig inte, jag har inget emot varken små eller stora bönder, men när man mäter sitt värde i hektar eller befolkningssiffror försämras möjligheterna till fruktbar samverkan högst radikalt. Man ska akta sig för att bli en "hektarpadda", oavsett vad det är man mäter och oavsett vilket parti man företräder.

I politiken premieras tyvärr oftare lokalegoism och motsättningstänkande än samverkansträvan och det Nordebo kallar "regional samhörighet".

 

Behöver inte vara på jobbet

Av , , Bli först att kommentera 5


En inte alldeles obetydlig del av arbetsdagen går åt till att läsa, hantera och besvara mail. Inte så få handlar om inbjudningar till det ena och det andra. Utbildningar, information, samverkan, arbetsgrupper och olika projekt.

Det är lätt att dra på sig kritik av olika, ofta helt motsatta, anledningar när det gäller det som sker utanför den dagliga arbetsplatsen. Antingen är man ”borta” för mycket eller också ”deltar” man för lite.

Skulle jag satsa helhjärtat på att undvika medarbetare och dagliga arbetsuppgifter så vore jag inte så ofta på jobbet. Det finns mängder av möjligheter att slippa, om man skulle se det så.

En mindre organisation där man är få som delar på denna tids oavbrutet jäsande mängd av nya uppgifter, utökade lagstiftning, allt förändrings-, kontroll- och ”bredvidarbete” är känslig. Ett nytt arbetsområde, hur behjärtansvärt det än är, kan måsta avfärdas för att det saknas människor. Man kan tvingas avstå nyttig samverkan som innebär stora utvecklingsmöjligheter för att man behövs i det nödvändiga och lagstadgade. Även om man i grunden är positiv till saken och en samarbetsmänniska.

Samtidigt måste den lilla verksamheten finnas med bland de stora när saker avgörs för att få draghjälp och för att göra sin röst hörd. Ingen lätt ekvation precis. Jag kommer i min nuvarande uppgift aldrig att kunna ”delta” så mycket som alla institutioner, samarbetsorgan m.m. tycker är lämpligt. Enligt andra kommer min dörr att vara låst för ofta.

Det blir till att navigera genom uppdragets mångfacetterade krav med elevernas, skattebetalarnas och medarbetarnas långsiktiga bästa för ögonen och göra alla bara lagom besvikna.

(Skrivet en annan gång, men publicerat nu)

På ett antal stolar

Av , , Bli först att kommentera 6


Har lunchat efter en förmiddag med information och gruppmöte inom barn- och utbildningsnämnden i Vännäs. Snart går nämndssammanträdet igång.

Det är väl mindre lämpligt att ”dubblera” i längden, även för personlig tid och hälsa, men under det närmaste halvårets visstidsanställning i Bjurholm tänker jag prova.

Det är spännande att få följa och jämföra två kommuners verksamheter så nära. Här och där skulle det kunna bli samordningsvinster, t.ex. vid vissa investeringar. Både större och mindre kommuner behöver hitta vägarna till klok samverkan och möjligheten att lära av varandra.

Jag tror även att det finns mycket ”kollegialt lärande” att göra bland lärarna. Vi skulle kunna samordna någon kompetensutvecklingsdag per år mellan två eller fler kommuner. Då skulle vi kunna dela på kostnaden för inspirerande föreläsare och/eller ha workshops där lärarna presenterar egna pedagogiska innovationer och verksamheter för varandra.

Allt är inte möjligt, men mycket är det.

Strandat i Vännäs

Av , , 14 kommentarer 9

 

Det är med stor besvikelse, ja sorg, som jag konstaterar att det borgerliga samarbetet i Vännäs har strandat. Vi har två gånger fått besked om att majoriteten av vännerna i Center-styrelsen inte vill ha valteknisk samverkan med oss övriga. Det innebär lite olika saker, konkret t.ex. att vänsterblocket tar fler mandat i kommunstyrelse och nämnder än om vi skulle ha samverkat.

(C ) och (KD) backade i valet, från 8 till 6, respektive 3 till 2 mandat. (FP) behöll sina 2 och (M) gick fram nästan 50% i röstetal. Vi gick från 3 till 4 mandat och var ett par röster från att få 5. Förändringar man måste ta hänsyn till har alltså skett. Utan för många detaljer får man konstatera att det inte gått att få ihop samarbetet, något vi verkligen beklagar. För våra väljares, partiers och hårt arbetande fritidspolitikers skull och även för kommunens.

Inom Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och även stora delar av Centern har vi ansträngt oss på olika vis för att hålla ihop borgerligheten som vi ser som en helhet. Vännäsmoderaternas bild av borgerligheten är en koncern med olika divisioner. (Eller en fyrhjulsdriven bil med diff, där alla hjulen driver!) Vi har haft en mycket bra och konstruktiv anda i den borgerliga gruppen, något som gynnat politiken. Det mesta av arbetet, ofta även över blockgränserna, har den gångna perioden präglats av ett samförstånd och samtalsklimat som många kommuner bara kan drömma om.

Det här har vi velat odla och bevara. Vissa politiker tycker nu att vi gått för långt i detta, ironiskt nog att Moderaterna ”tagit för sig för lite” och att mindre partier fått för mycket i förhandlingarna. Vi ser det så att vi ”vill få ihop laget” och se till att borgerligheten har arbetslust och grupp och kommun tillgång till alla tillgängliga resurser. Ungefär liksom i regeringen där även de minsta partierna har en plattform.

När samarbetet nu spricker gynnas istället vänstermajoriteten, till ett svårberäknat pris för precis alla inblandade och våra uppdragsgivare.

Vi har ett hopp att våra vänner i Centern ska tänka om, att man vid nomineringsstämman ändå ska gå in för ett samarbete. Det känns viktigt för nutid och framtid. Medan vi väntar tvingas vi tre övriga förbereda oss för att ta tillvara våra väljares och partiers intressen. Samverkar vi räddas några poster till borgerliga sidan. Ställs de borgerliga partiernas mandat mot varandra blir det 8 mandat för (M), (FP) och (KD) mot 6 för (C ). Det innebär att ”triangelns” förslag vinner, om inte (S) även i Vännäs går in och styr om i borgerligheten.

Jag hade inte kunnat tänka mig att det skulle vara möjligt att hamna i den här situationen i Vännäs, men det ser tyvärr ut som om jag hade fel.

Det som skrivits ovan är Moderaternas bild. Jag hoppas kunna återkomma med positivare besked.