Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: sekularisering

Kristofobin når nya höjder

Av , , 4 kommentarer 12


I Norge tar uppslagsverket ”Store Norske leksikon” bort Kristus ur tideräkningen. Men tar t.ex. bort f.Kr. (Före Kristus) och ersätter det med fvt, före vår tideräkning.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/uppslagsverk-tar-bort-fore-kristus

Det är sorgligt att se hur människor i Norge och Sverige så ofta försöker slå knut på sig för att få bort det namn och den tro som så präglat våra länder. Och som betytt så oerhört mycket, även för dem som inte trott på eller ansett sig behöva den det djupast sett gäller.

Risken är att den här tilltagande kristofobin också drabbar människor med andra religioner. När man t.ex. inte anses kunna vara i kyrkan vid skolavslutningen och tydligen måste ta bort Kristus ur tideräkningen ligger det nära till hands för många att tänka att det är ”muslimernas fel”.

När det främst är infödd kristofobi det handlar om.

Biblarna på konsum

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är onekligen eljest i Kenya än i ett av de mest sekulariserade länderna i världen, nämligen vårt.

Den här bilden knep jag på den supermarket som närmast motsvararde Umeås Coop Forum, nära färjeläget på citysidan i Mombasa. Där fanns Biblarna inte bara på sin hylla på bokavdelningen. Det fanns även ett mindre urval mitt i kontorsmaterialet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Sekularism och vidskeplighet

Av , , 2 kommentarer 0

I en text om upphovsrätten jag nyligen läste på moderat.se börjar Per Schlingmann så här:

"För tre hundra år sedan var Sverige ett av världens fattigaste länder, vidskepligt och outvecklat. Idag är det tvärtom. Sverige är rikt, sekulariserat och tillhör definitivt ett av de mer öppna och tekniktillvända länderna."

Jag uttalar mig inte om textens huvudspår här, men funderar om han menar att Sverige inte längre är vidskepligt?  Då känns det som det är ett och annat i samtiden som jag har missförstått.

Att vi kastat ut kristendomen betyder inte direkt att "det osynligas" och "hinsides" plats är tom. Är det inte så att det kommit en väldig massa spretande vidskeplighet i dess ställe?

2 kommentarer
Etiketter: ,

Sekulariseringens biprodukter

Av , , Bli först att kommentera 1


Har intagit byaperspektivet. Det man kan ha i en västerbottnisk by som förr var starkt präglad av kristendom och läsare. Även av arbetsamhet, företagande och idellt arbete.

Stod nyss och såg på ett tomt och permanent nedstängt bönhus och tänkte tillbaka 45 år. Då var det samlingsplatsen där den absoluta majoriteten av byn samlades mer eller mindre frekvent. Något hände varje vecka i huset som byggdess och drevs av ideella medel och insatser. En mötesplats i flera bemärkelser. Det som har kommit i bönhusets ställe isolerar oss i regel. Vi samlas möjligen rätt få och likasinnade, mer sällan i stora och "gränsöverskridande" grupper.

Jag undrar lite över en av de större av sekulariseringens "biprodukter". Hur påverkas vårt samhälle av att "Guds hus", innehåll och centrum inte längre är känt? Särskilt i tider när saker, upplevelser och "passioner" inte kan hjälpa eller driva undan molnen. I de svåra lägena.

Jag ser huvudsakligen det som hänt i ett annat perspektiv, men det finns följder av sekulariseringen som man kan lägga märke till oberoende av tro.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,