Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: sjukförsäkringen

Bra om sjukförsäkringen

Av , , 5 kommentarer 3


Har just varit med om ett mycket bra seminarium med Ulf Kristersson och Gunnar Axén. En ödmjuk ton och mycket fakta om det svåra arbetet med sjukförsäkringssystemet.

Hade med mig fem frågor från en av dem som brukar kommentardebattera med mig här. Fick med två.

Nu är det lunch och inte bloggtid, återkommer om det här.

Jag älskar dig!

Av , , Bli först att kommentera 5


Jag har haft en heldag i politikens salar idag. I morse var temat ”Arena för tillväxt” och det blev en förmiddag med många aha-upplevelser utifrån ”utomstående” perspektiv på Vännäs goda förutsättningar. Skriver ingen annan så återkommer jag nog till det om jag får tid och kraft.

I eftermiddags var det ett telefonmöte med Ulf Kristersson angående förändringarna i sjukförsäkringen som gladde mig. Några reflektioner kommer senare.

Dagens citat från KS blir utropet från socialdemokratiske Leif Andersson på andra sidan sessionssalen efter att jag uttalat mig i en fråga om framtid, deponering, ekonomiskt ansvar och hållbarhet. ”-Jag älskar dig!”
Han rev ner dagens längsta skrattsalva.

Säga vad man vill, men det är eljest i Vännäs. 🙂

Nu ska jag åka till slalombacken och se om det går att ta en bild eller två från årets sista slalomtävling.

Känns inte bra

Av , , 14 kommentarer 5


Det känns sorgligt att översynen av sjukförsäkringen drar ut på tiden.
Den hade varit välkommen nu när det var sagt och så fort som bara är möjligt.

Korrigeringarna som bör göras ska även igenom riksdagen och skulle där kunna råka ut för blockering av en opposition som frestas att sätta lusten att sätta dit regeringen främst.

Jag hoppas arbetet går bra, och fort.

Om CHP

Av , , 8 kommentarer 3

Förra mandatperiodens i särklass otacksammaste ministerpost måste ha varit Cristina Husmark Perssons.

Vi har skrivit spaltkilometer om sjukförsäkringsreformen, ursprunget i den tidigare (S)-administrationen, tillämpningen, flera orimliga fall, ansvaret och ändringsbehoven. Allt behöver inte skrivas en gång till, vissa saker kan inte skrivas alls.

En relativt snabb utredning arbetar med reformen och jag tror det kommer regelförtydliganden och förbättringar. Något nye ministern Ulf Kristersson öppnar för.

Även om vissa upprörs måste jag säga att KHP har gjort en insats genom att bli kvar  hela mandatperioden. Genom både mordhot, ständiga kränkningar och många orättvisa beskyllningar mot sin person. Hon har varit med och gjort en början till något som måste göras.

Göran P låg vaken på nätterna och tänkte på sjukförsäkringen, de långa sjukskrivningarnas och slentrianpensionerandets personliga och samhällsekonomiska konsekvenser, inte minst för våra efterkommande. KHP var med och började göra något åt det och hon stod pall i årtiondets kanske mest otacksamma och svåra ministeruppgift. Hon led också av det som blev fel för människor och blev KU-anmäld när hon hörde av sig till FK.

Som minister får man inte uttala sig om enskilda ärenden som myndigheten hanterar, men enskilda och journalister krävde hela tiden att hon skulle göra det och ansåg henne oempatisk när hon lät bli.

För att hon i regeringens ställe tog på sig ansvaret för början av det förändringsarbete som behövdes är hon värd ett tack, även om man inte brukar få sådana i politiken. Att jag som perifer lokalpolitiker uttalar det tacket betyder inte att jag inte mår illa över enskilda fall och tror att det behövs förändringar och förbättringar. Det vet de som läst min blogg.

Undrar hur Anna Hedborg ser på hennes mandatperiod? Hon som i stora drag arbetade fram reformen. Jag gissar på en del hemlig beundran och – en del tacksamhet.

Varför inte tidigare?

Av , , 24 kommentarer 8

Som politisk föredetting kan man kosta på sig lite saker. Som t.ex. att komma med viss mild kritik.

Jag tycker att det är utmärkt att den översyn av sjukförsäkringen som varit känd inte bara hos ansvariga politiker nu blir allmänt tillkännagiven. Där har jag definitivt ingen kritik.

Det jag som amatörkommunikatör inte kan förstå är varför det görs först nu och inte den 1:a, 10:e eller 15e september.

Enligt min ringa mening skulle det kunna vara så att vi inte haft nuvarande riksdagssituation om de rödgröna inte haft samma möjligheter att skrämmas med sin valspurtskampanj.

 

Intressant fråga juni 2005

Av , , 6 kommentarer 6

Intressant fråga juni 2005. Hittade på FB en text från Riksdagen som är intressant utifrån dagens debatt. Så här lyder delar av frågan från UllaHoffman (v) till Hans Karlsson som då satt i regering med Sahlin:

"Försäkringskassans iver att rehabilitera sjukskrivna tillbaka till arbete tar sig dock ibland märkliga uttryck och visar på en okänslighet hos några anställda. Jag har fått vetskap om att Försäkringskassan i ett par fall tvingar svårt cancersjuka att arbetspröva vilket kan innebära att en svårt cancersjuk med kundkontakter kan tvingas att möta kunderna i sitt svårt sjuka tillstånd. När riksdagen ställde sig bakom målet om halvering av sjuktalen avsåg man med största sannolikhet inte att Försäkringskassan skulle tvinga svårt cancersjuka att arbetspröva för att inte bli utförsäkrade.

Min fråga till statsrådet Hans Karlsson är:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Försäkringskassan ska följa de riktlinjer som riksdag och regering utfärdat?"